prof.dr. (Ton) A.M. Bevers

(external) researcher Erasmus School of History, Culture and Communication Department of Arts & Culture Studies
Location
Erasmus University Rotterdam
Room
-
Telephone
Email
bevers@eshcc.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A.M. Bevers (2010). Van OMMOORD het einde tot Master in Community Arts. Rotterdams Wijkteather, 18 JR, 4-6.
    • A.M. Bevers (2007). Kunstexamens in Europa. Sicamag, 36, 11-14.
    • B.P. Hofstede & A.M. Bevers (1997). De Nederlandse film in mondiaal perspectief (achttien fragmenten uit een correspondentie). Desiderius, 10 (1), 28-29.
    • A.M. Bevers (2007). Cultural Education and the Canon. Musikbladet. Medlemsblad for Gymansieskolernes Musiklaererforening, 1, 51-61.
    • A.M. Bevers (2005). Hoe verder met het kunstenplan na 2008? Kunsten '92: Nieuwsbrief, 3-5.
    • A.M. Bevers (2002). Geografie van de pret. Boekbespreking van Tracy Metz, PRET! leisure en landschap. Roest, 50-53.
    • A.M. Bevers (1999). Nederland in het transnationaal cultureel verkeer. Sicamag, 6-7.
    • A.M. Bevers (1998). Literaire prijzen in Nederland 1880-1995. Statica en dynamica van het prijzenstelsel. Bericht aan de Vrienden van de Jan Campert-Stichting, 22-31.
    • A.M. Bevers (1996). De stand van zaken in de kunsteducatie. Kunst & Educatie, 5 (2), 21-25.
    • A.M. Bevers (1994). Op zoek naar culturele identiteit. Brabantia, 43, 16-17.
    • A.M. Bevers (1994). Stad en Cultuur. Politiek en Cultuur, 54 (4), 42-48.
    • A.M. Bevers (1994). Cultuurparticipatie: geschiedenis en toekomst van het onderzoek. Musea & Publieksparticipatie, 10-18.
    • A.M. Bevers (2007). Een canon voor de Europese cultuur. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 70 (Themanummer Europese Cultuur), 6-16.
    • A.M. Bevers (2005). Cultural Education and the Canon. Poetics. Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts, 33, 388-416.
    • A.M. Bevers (2001). Het einde van de kunst. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, jrg. 28 (1), 19-24.
    • A.M. Bevers (1997). God, godsdienst, godsdienstwetenschap. Amsterdamse Boekengids, 15-21.
    • A.M. Bevers (1995). Het Nederlands internationaal cultuurbeleid. Boekmancahier, 7 (26), 422-428.
    • A.M. Bevers (1994). Cultuur, geografie en bestuur. Boekmancahier, 6 (21), 326-333.
    • A.M. Bevers (2008). De wil een creatieve stad te zijn. In S.W.J. Lamberts (Ed.), Opstellen voor Opstelten en alle andere Rotterdammers (pp. 44-47). Rotterdam: Erasmus Universiteit
    • A.M. Bevers (1998). Huiskamerkunst. In K. Bruin (Ed.), Mensen kijken. Fotografische beschouwingen (pp. 12-16). Groningen: Wolters-Noordhoff
    • A.M. Bevers (1997). Voorwoord. In A. van den Kieboom & A. Smit (Eds.), Het Rotterdams Wijktheater. Theater voor en door buurtbewoners (pp. 7-8). Breda: De Geus
    • A.M. Bevers (2010). De monitoronderzoeken cultuureducatie 2005-2009. In T. IJdens, M. Hoorn & A. van den Broek (Eds.), Jaarboek Actieve Cultuurparticipatie 2010: Bijdragen over Kennis en Beleid (pp. 113-125). Utrecht: Fonds voor Cultuurparticipatie
    • A.M. Bevers (2006). Kleine sociologie van het sieraad. In L. Bremer & e.a. (Eds.), Sieradiën...een noodzakelijke zotheid. Schiedam: TDS uitgevers
    • A.M. Bevers (2006). Cultural Education and the Canon in European Countries. In Conference Report of Part 1 A European Cultural Canon to Unify European Politics: The Inspiration (pp. 26-53). Amsterdam: Sica & Eunic
    • A.M. Bevers (2005). Bruggen, deuren, wegen en ramen. Nawoord bij het essay van Georg Simmel. In Gepke Bouma (Ed.), Het Groot Rotterdams Bruggenboek (pp. 201-204). Zaltbommel: Uitgeverij Aprilis
    • A.M. Bevers (2003). Introduction. In P. van den Hurk (Ed.), Internationaal Wijktheater Festival 2003 (pp. 25-26). Rotterdam: Rotterdams Wijktheater
    • A.M. Bevers (1996). De stad voor de kunst en de kunst voor de stad. In A.C. Zijderveld (Ed.), Rotterdam naar 2005. Visies vanuit de wetenschap (pp. 98-110). Kampen: Kok Agora
    • A.M. Bevers (1996). Markt en subsidie. In Q. van den Hoogen & R. de Vries (Eds.), Kunsten volgens paars. Meningen over en visies op kunstbeleid (pp. 69-73). Groningen: @
    • A.M. Bevers (2011). Kunst en Engagement. In L. van Heteren, P. Gielen & Q. van den Hoogen (Eds.), Fights for the Arts/Strijd om de kunst (pp. 137-150). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A.M. Bevers (2011). Een dubbele canon in het cultuuronderwijs. Een vergelijkende analyse van de examenopgaven van de kunstvakken in het voortgezet onderwijs in tien Europese landen 1980-2009. In J. Heilbron & Chr. Brinkgreve (Eds.), Cultuur en Ongelijkheid (pp. 247-260). Amsterdam: Uitgeverij AMB
    • A.M. Bevers (2004). National Culture and Globalisation: the Hidden Pedagogy of Cultural Education at Schools. In R. Ruzicka (Ed.), Key Contexts for Education and Democracy in Globalising Societies (pp. 1-9). Prague: EPG Conference/Agentura Action M.
    • A.M. Bevers (2003). Introductie. In Nathalie Heinich (Ed.), Het van Gogh-effect en andere essays over kunst en sociologie (pp. 14-26). Amsterdam: Boekmanstichting
    • A.M. Bevers (2002). A Hidden Educational Theory? In G. van Dijk & J. van Zuijlen (Eds.), A Must or A Muse - Conference Results. Arts and Culture in Education: Policy and Practice in Europe (pp. 131-137). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland
    • A.M. Bevers (2002). Antons Demon. In A.M. Bevers & H. van de Braak (Eds.), De waarde van Instituties. Essays voor Anton Zijderveld (pp. 63-83). Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A.M. Bevers (2001). In-school arts and cultural education in Dutch secundary education. In A.M Bevers & K. Ernst (Eds.), A Must or a-Muse (pp. 73-115). Amsterdam: Boekmanstichting
    • A.M. Bevers (2001). In-school arts and cultural education in Europe. In A.M. Bevers & K. Ernst (Eds.), a Must or a-Muse (pp. 13-47). Amsterdam: Boekmanstichting
    • A.M. Bevers (2000). De chronische reflectie. Over kunstkritiek in Nederland en elders. In T. Gubbels (Ed.), Beeldende kunst in Nederland. Een stand van zaken (pp. 11-43). Amsterdam: Boekmanstudies
    • A.M. Bevers (1997). Een vaste woon- en verblijfplaats voor kunst? Huiskamerkunst en opdrachtgeverschap. In Marcel Barnard & Abe van der Werff (Eds.), Onderbreking. Deel 1: Kunstopdrachten (pp. 79-91). Kampen: Kok
    • A.M. Bevers (1997). De duale structuur van kunst en cultuur in de stad. In @ @ (Ed.), NSV Programmaboek (pp. 119-120). Amsterdam: Nederlandse Sociologische Vereniging/SISWO
    • A.M. Bevers (1996). Notities over cultuurbeleid, over cultuurspreiding en kunsteducatie. In F. van den Burg & H. van Dulken (Eds.), Jan Kassies 1920-1995. Tussen politiek en cultuur (pp. 74-83). Amsterdam: Boekmanstudies
    • A.M. Bevers (1995). Nederlands buitenlands cultuurbeleid. In F. Becker e.a. (Ed.), Nederland in de wereld (Het zestiende jaarboek voor het democratisch socialisme) (pp. 124-146). Amsterdam: -
    • A.M. Bevers (1995). Zien en gezien worden. Nederland in de wereld van de beeldende kunst. In J. Heilbron, W. de Nooij & W. Tichelaar (Eds.), Waarin een klein land. Nederelandse cultuur in internationaal verband (pp. 41-80). Amsterdam: Prometheus
    • A.M. Bevers (1995). Zum Verhältnis von Kunst, Geschichte und Soziologie. In M. Halbertsma & K. Zijlmans (Eds.), Gesichtspunkt. Kunstgeschichte heute (pp. 197-219). Berlijn: Dietrich Reimer Verlag
    • A.M. Bevers (1994). Leven, vorm, kunst en geld. De kunstfilosofie van Georg Simmel. In H.A.F. Oosterling & A.W. Prins (Eds.), Filosofie & Kunst 2. Esthetica in de 20e eeuw: een andere verstandhouding (Rotterdamse Filosofische Studies, XVII) (pp. 5-19). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam
    • A.M. Bevers (1994). Cultural participation: history and future of the research. In R. de Leeuw (Ed.), Museums & Public Participation (pp. 11-18). Den Haag: Rijksdienst Beeldende Kunst
    • A.M. Bevers (1994). Sociologische Gids 40 [Bespreking van het boek Jubileumnummer van de Sociologische Gids]. .
    • A.M. Bevers (2010). De onzekere kunstenaar [Bespreking van het boek Le travail Créateur. S'accomplir dans l'incertain]. Boekman. Tijdschrift voor Kunst, Cultuur en Beleid, 84(22), 104-106.
    • A.M. Bevers (2008). De kunstpaus. H.P. Bremmer 1871-1956 [Bespreking van het boek De kunstpaus. H.P. Bremmer 1871-1956]. Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, CXXIII(1).
    • A.M. Bevers (2000). In de schaduw van de kunst [Bespreking van het boek In de schaduw van de kunst]. .
    • A.M. Bevers (1999). De hang naar zuiverheid. De cultuur van het moderne Europa [Bespreking van het boek De hang naar zuiverheid. De cultuur van het moderne Europa]. .
    • A.M. Bevers (1998). Was soll Simmel? [Bespreking van het boek Georg Simmel. Moraalfilosoof van de moderniteit]. .
    • A.M. Bevers (1997). Effecten van kunsteducatie in het voortgezet onderwijs [Bespreking van het boek Effecten van kunsteducatie in het voortgezet onderwijs]. .
    • A.M. Bevers (2003). Être écrivain: création et identité [Bespreking van het boek Een sociologie van het schrijversleed]. .
    • A.M. Bevers (2001). Back to the Future [Bespreking van het boek Cultuur tussen competentie en competitie]. .
    • A.M. Bevers (2000). L'épreuve de la grandeur: prix littéraires et reconnaissance [Bespreking van het boek L'épreuve de la grandeur: prix littéraires et reconnaissance.]. .
    • A.M. Bevers (2000). Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland [Bespreking van het boek Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland]. .
    • A.M. Bevers (1999). Collecting in contemporary practice [Bespreking van het boek Collecting in contemporary practice]. .
    • A.M. Bevers (1999). Passie of professie? Galeries en kunsthandel in Nederland [Bespreking van het boek Passie of professie? Galeries en kunsthandel in Nederland]. .
    • A.M. Bevers (1999). Voor en achter het voetlicht. Musici en de arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementbedrijf in Nederland,1918-1940 [Bespreking van het boek Voor en achter het voetlicht. Musici en de arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementbedrijf in Nederland,1918-1940]. .
    • A.M. Bevers (1998). Effecten van kunsteducatie in het voortgezet onderwijs [Bespreking van het boek Effecten van kunsteducatie in het voortgezet onderwijs]. .
    • A.M. Bevers (1995). Groningse kwaliteitsdiscussie [Bespreking van het boek Groningse kwaliteitsdiscussie]. .
    • A.M. Bevers (1999, mei 29). Cultuurbeleid verrijkt de kunst. NRC Handelsblad, pp. .-..
    • A.M. Bevers (1995, december 20). Het Groene Essay `De grote gelijkmaker. Over Simmels filosofie van het geld'. De Groene Amsterdammer, pp. 42-43.
    • A.M. Bevers (1994). Georganiseerde cultuur. Radioprogramma Het Gesprek n.a.v. georganiseerde cultuur: Hilversum.
    • A.M. Bevers (2008). A European Canon in Cultural Education. Conferentie Classification in the Arts and Media: The Impact of Globalization and Commercialization: Rotterdam (2008, juni 18 - 2008, juni 20).
    • A.M. Bevers (2007). Culturele Canons in Europa. Conferentie Onderzoek Cultuureducatie: Utrecht (2007, juni 22 - 2007, juni 22).
    • A.M. Bevers (2006). The Cultural Canon in Arts Education in Large and Small European Countries. Conference: ESA Research Network for the Sociology of Culture: Gent (2006, november 15 - 2006, november 17).
    • A.M. Bevers (2002). The Hidden Pedagogy: Cultural Education at Schools in Europe. VII Conference, European Culture: Pamplona (2002, oktober 23).
    • A.M. Bevers (2001). A hidden pedagogy: the practice of in-school cultural education in Europe. congres: A Must or A-Muse: Rotterdam (2001, juli 28).
    • A.M. Bevers (1998). Literary Prizes in The Netherlands. Congress Paper in " Abstracts, VIth Biennal Igel Conference: Utrecht (1998, augustus 26).
    • A.M. Bevers (2008). International Community Arts Theatre Festival. Workshop in Zuidplein Theater: Rotterdam (2008, maart 26 - 2008, juni 30).
    • A.M. Bevers (2004). Globalization and Cultural Education at British, French, German and Dutch Secondary Schools. The 6e Conference The Art of Comparison. ESA Research Network for Sociology of the Arts: Rotterdam (2004, november 3).
    • A.M. Bevers (2003). A Hidden Pedagogy? The national differences of cultural education in schools in some European countries. Congres VII Cultura Europea 2003: Pamplona (2003, oktober 22).
    • A.M. Bevers (2002). De waarde van multidisciplinariteit in het onderwijs op het terrein van de Cultuurwetenschappen. Symposium "Multidisciplinariteit in het onderwijs": Rotterdam (2002, juni 27).
    • A.M. Bevers (1998). Government and the Market in the World of the Visual Arts. Internationaal congres "Government and the Market in the World of the Visual Arts", i.s.m. Fonds Beeldende Kunsten: Rotterdam (1998, november 26).
    • A.M. Bevers (1998). Beeldende kunst-overheid-markt. Voorzitter forumdiscussie: Beeldende kunst-overheid-markt: Rotterdam (1998, april 16).
    • A.M. Bevers (1998). Stadsdebat 's-Hertogenbosch. Lid projectgroep Stadsdebat 's-Hertogenbosch. Forumdiscussies, congres en voorbereidende bijeenkomsten: (1998, februari 12).
    • A.M. Bevers (1996). . Toespraak Raad voor Cultuur: .
    • A.M. Bevers (Ed.). (2002). The International Community Theatre Festival 2001. Rotterdam: Het Rotterdam Wijktheater
    • A.M. Bevers (Ed.). (2002). De waarde van Instituties. Essays voor Anton Zijderveld. Amsterdam: Amsterdam University Press
    • A.M. Bevers (Ed.). (2001). A Must or a-Muse. Amsterdam: Boekmanstichting
    • A.M. Bevers (Ed.). (1994). Artists-Dealers-Consumers. On the social world of art (Publications of the Faculty of History and Art Studies, XV). Hilversum 1994: -
    • A.M. Bevers & T. Navarrete (2006). Foundation and Funds in the US, UK and Germany. A Comparative Research. (Extern rapport). Amsterdam: Mondriaal Stichting
    • A.M. Bevers & H.J.C.J. Hitters (2005). Effectiviteit en efficiëncy van culturele subsidies. (Extern rapport). Rotterdam: Rotterdamse Kunststichting
    • A.M. Bevers & H. Bosua (2005). Evaluatierapport 2001-2004: Het Actieplan Cultuurbereik Rotterdam. (Extern rapport). Rotterdam: Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen
    • A.M. Bevers (2004). Evaluatie Actieprogramma Cultuurbereik Rotterdam. (Intern rapport). :
    • A.M. Bevers & K. Ernst (1999). Variations on a theme. From cultural policy to subsidy for visual artists in The Netherlands, Denmark, Sweden, Austria, England, Scotland, France and Germany. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen
    • A.M. Bevers (1998). Onderzoek Cultureel Erfgoed en Wetenschapsbeoefening. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen
    • A.M. Bevers & A. Vogelzang (1998). Dunya on stage 1997. Publieksonderzoek. (Extern rapport). :
    • A.M. Bevers & K. Ernst (1998). Publieksonderzoek 'Gedicht aan de reiziger'. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen
    • A.M. Bevers & K. Ernst (1998). Variations on a theme. From Cultural Policy to Subsidy for Visual Artists in The Netherlands, Denmark, Sweden, Austria, England, Scotland, France and Germany. (Extern rapport). Rotterdam: Erasmus Centrum voor Kunst- en Cultuurwetenschappen
    • A.M. Bevers (2005). Canon en kunstvakken. Vergelijkend onderzoek eindexamenopgaven muziek en beeldende kunsten in vier Europese landen. (Extern rapport). Utrecht: Cultuurnetwerk Nederland
   • A.M. Bevers, B. Colenbrander, J. Heilbron & N. Wilterdink (2015). Nederlandse kunst in de wereld. Literatuur, architectuur en beeldende kunst 1980-2013. Nijmegen: Vantilt
   • A.M. Bevers (2000). Partnership in culture. Facts and figuresabout the HIVOS Culture Fund 1995-2000. Rotterdam: Erasmus Center for Arts and Culture
   • A.M. Bevers (2010, juni 3). Cultuur educatie in het voortgezet onderwijs. Groningen, Minerva Academie: lezing.
   • A.M. Bevers (2010, maart 23). De grensvervaging in de kunsten. Rotterdam, HOVO lezing.
   • A.M. Bevers (2007, september 27). Particulier initiatief, overheid en cultureel erfgoed. Maritiem Museum Rotterdam, NWO-workshop: Community museums past & present.
   • A.M. Bevers (2007, juni 14). Zuinigheid en Verkwisting. Georg Simmel over de geldcultuur. Utrecht, Lezing: Geldmuseum.
   • A.M. Bevers (2001, november 5). Kunst en Cultuur in de Weimar Republiek. Erasmus Universiteit, lezing.
   • A.M. Bevers (2000, oktober 13). Nederlands buitenlands cultuurbeleid. Amsterdam, Lezing voor het Theater Instituut Nederland.
   • A.M. Bevers (1999, februari 26). Wat heeft de twintigste eeuw ons gebracht? Rotterdam, Erasmus Universiteit, Aula lezing in de HOVO-reeks.
   • A.M. Bevers (1998, januari 15). Kunst, kunstwereld en wetenschap. Drunen, Academie van Management (UvA, RUG).
   • A.M. Bevers (1998, maart 13). Cultuurparticipatie en multiculturalisme. Arnhem, Themadag Cultuurbeleid Allochtonen, Gemeente Arnhem.
   • A.M. Bevers (1998, november 9). Wat heeft de kunst van de 20e eeuw ons gebracht? onbekend, Aula lezing in de HOVO-reeks.
   • A.M. Bevers (1998, november 13). kunstkritiek. Amsterdam, Boekmanstichting, Voordracht expert meeting over kunstkritiek.
   • A.M. BeversBinnenstebuiten, interieurs in Gouda. Gouda, begeleidende tekst bij tentoonstelling Binnenstebuiten, Museum Catharina Gasthuis Gouda, 22 juni t/m 17 nov. 1996.
 • (external) researcher

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of History, Culture and Communication
  Department
  Department of Arts & Culture Studies
  Country
  The Netherlands
  Telephone