prof.mr. (Toon) AIM van Mierlo

prof.mr. (Toon) AIM van Mierlo
Full professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-006
Email
vanmierlo@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

 • Toon Mierlo (2020) - Conservatoir bewijsbeslag, een Tilburgse uitvinding - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2020 (7265), 3-5
 • Toon Mierlo (2018) - Handelingsonbevoegdheid,; de reikwijdte van art. 3:43 BW? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2018 (7188), 284-287
 • Toon Mierlo & PJJ Vonk (2014) - Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in een nieuwe jas na KEI - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7065), 511-520
 • Gerard Meijer & Toon Mierlo (2014) - Aantasting van arbitrale vonnissen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7003), 60-71
 • Toon Mierlo, M Mouthaan & AH Geerling (2012) - Buitenlandse executie van een Nederlands zeeschip (art. 8:195 BW) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2012 (6956), 954-960
 • Toon Mierlo, NWM van den Heuvel, RD Vriesendorp & V Sagaert (2009) - Zekerheden in ontwikkeling - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6812), 745-757
 • Toon Mierlo (2008) - Vernieuwd insolventieprocesrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6760), 502-506
 • Toon Mierlo & DJ Beenders (2007) - Enige (juridische) kanttekeningen bij het wetsvoorstel betreffende de beperking van stilzwijgende verlenging van consumentenovereenkomsten - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6719), 635-642
 • Toon Mierlo (2005) - Het vernieuwde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de Nederlandse Antillen en Aruba - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2005, 356-362
 • Toon Mierlo (2005) - Procederen in de West. Sinds 1 augustus: veel nieuws onder de zon. - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6642, 855-862
 • Toon Mierlo (2004) - Boedelschulden. Mag het ietsje minder zijn? - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2004 (11), 274-278
 • Toon Mierlo (2003) - Beslag- en executierecht - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2003 (2), 41-44
 • Toon Mierlo (2001) - Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland: opkomst en neergang van een zekerheidsrecht - Tijdschrift voor Privaatrecht, 38 (1), 291-312
 • Toon Mierlo (2001) - De verzoekschriftprocedure op de voet van wetsvoorstel 26 855 - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 9 (4), 84-98
 • Toon Mierlo (2000) - Het nieuwe Arubaanse huwelijksvermogensrecht - Spes Victoriae, 3 (1), 7-18
 • JH (Han) Wansink & Toon Mierlo (2000) - Titel 7.17 NBW: l'assurance oblige - Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (35), 1737-1742
 • Toon Mierlo (2000) - Geschilbeslechting onder de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen - Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 24 (4), 198-207
 • Toon Mierlo (2000) - Van Gorp q.q./Rabobank Breda - Ars Aequi, 49 (1), 55-61
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1999) - Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel II - Advocatenblad, 79 (22), 1113-1121
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1999) - Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel I - Advocatenblad, 79 (21), 1064-1073
 • Toon Mierlo (1999) - Eis in de hoofdzaak bij beslag - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 130 (6373), 725-726
 • Toon Mierlo (1999) - Identiteit failliet. Hoor en wederhoor - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 5 (7), 159-161
 • Toon Mierlo (1999) - Potharst/Serrée - Ars Aequi, 48 (4), 288-296
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1999) - Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 3 - Advocatenblad, 79 (1), 10-17
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 2. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998 - Advocatenblad, 78 (22), 1253-1260
 • Toon Mierlo (1998) - De procedure tot faillietverklaring in het licht van het commune procesrecht - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 4 (1), 4-13
 • Toon Mierlo (1998) - De reikwijdte van het Mulder-arrest - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 129 (6312), 285-286
 • Toon Mierlo (1998) - Verzekering en autodiefstal - Verzekeringsarchief, 75 (3), 78-86
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel 1. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998 - Advocatenblad, 78 (21), 1197-1205
 • Toon Mierlo (1998) - Burgerlijk procesrecht? Welke commissie had U in gedachten? - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 6 (2), 21-26
 • HAG Fikkers, Gerard Meijer, Toon Mierlo & FM Beijer (1997) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel III - Advocatenblad, 77 (1), 16-28
 • Toon Mierlo (1997) - Verkoop van een verpande zaak krachtens rechterlijke machtiging - Nieuwsbrief BW, 7 (1), 10-12
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1997) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel I - Advocatenblad, 77 (21), 1103-1113
 • Toon Mierlo (1997) - Art.1061 Rv; het aanvullend - arbitraal - vonnis HR 14 februari 1997, RvdW 1997, 49C - Nieuwsbrief BW, 7 (3), 30-32
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1997) - Overzicht Burgerlijk Prosenrecht-deel II - Advocatenblad, 77 (23), 1243-1253
 • Toon Mierlo (1997) - De ontwikkeling in de jurisprudentie van een buitenwettelijk zekerheidsrecht - Unknown, 25-30
 • Toon Mierlo (1997) - Originaire wijzen van eigendomsverkrijging naar (nieuw) BW - Unknown, 7-12
 • HAG Fikkers, Gerard Meijer, Toon Mierlo & FM Beijer (1996) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel II - Advocatenblad, 76 (22), 1083-1091
 • Toon Mierlo (1996) - Beslaglegging, opheffing en herleving - Nieuwsbrief BW, 6 (4), 40-43
 • Toon Mierlo (1996) - Titel 8.15 en het beslag op luchtvaartuigen - Nieuwsbrief BW, 6 (11), 110-113
 • Toon Mierlo (1996) - Arbitrage krachtens 'bestendig gebruikelijk beding' - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6224), 369-370
 • HAG Fikkers, Gerard Meijer, Toon Mierlo & FM Beijer (1996) - Overzicht Burgerlijk Procesrecht (1) - Advocatenblad, 76 (21), 1027-1035
 • Toon Mierlo (1996) - De afwikkeling van stil pandrecht op zaken - Nieuwsbrief BW, 6 (1), 9-12
 • Toon Mierlo (1995) - Onherroepelijke volmacht en overleg als bedoeld in art. 47 Fw, Privaatrecht actueel - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 126 (6185), 389-390
 • Toon Mierlo & J de Hullu (1995) - Cassatie in het belang der wet - Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (8), 258-262
 • Toon Mierlo (1994) - Retentierecht advocaat op dossier failliete cliënt? - Nieuwsbrief BW, (5), 55-58
 • Toon Mierlo (1994) - Retentierecht advocaat op dossier failliete cliënt? - Advocatenblad, (11), 470-473
 • Toon Mierlo (1994) - Verplichting tot affïnanciering backservice-verplichting is boedelschuld. - Nieuwsbrief BW, (2), 20-22
 • Toon Mierlo (1994) - Art.3:84 lid 3 treft de sale en lease back niet - Nieuwsbrief Nieuw BW, 4 (10), 107-110
 • Toon Mierlo (1994) - Warmhouden, afkoelen en bevriezen tijdens surséance. Snode plannen van de Staatssecretaris van Justitie? - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 125 (6145), 513-515
 • Toon Mierlo (1994) - Deformalisering van het burgerlijk procesrecht - Nieuwsbrief BW, 4 (6), 65-69
 • Toon Mierlo (1994) - Een terloopse bespreking van het voorontwerp - Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2 (2), 35-38
 • Toon Mierlo (1994) - Verpanding bij verkorte (bulkregistratie) rechtsgeldig - Nieuwsbrief BW, (11), 114-115

 • Toon Mierlo (2019) - DEXIT! Digitaal procederen exit - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2019 (7241), 430-431
 • Toon Mierlo (2018) - Wanbeleid bij de Raad voor de Rechtspraak? Kleien met KEI! - Tijdschrift voor Internetrecht, 11 (5/6), 218-220
 • Toon Mierlo (2017) - Het 'zilveren' vuistloos en stilpandrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7133), 24-27
 • Toon Mierlo (2016) - De eerste KEI-en zijn geworpen - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016 (7115), 567-569
 • Toon Mierlo (2016) - Aankondiging preadviezen 'Boek 5 BW van de toekomst' (Onderdelen II en III) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016 (7095), 141-145
 • Toon Mierlo & PJJ Vonk (2015) - Naschrift - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7074), 750-753
 • Toon Mierlo (2014) - Boekaankondiging. Een boeketje Monografieën Zekerheidsrechten: Eigendomsvoorbehoud (B6c), Algemene bepalingen pand en hypotheek (B11), Pandrecht (B12a) en Hypotheek (B12b) - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7038), 1076-1079
 • Toon Mierlo (2014) - Storm in de polder van herverpanding - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7040), 1107-1108
 • Toon Mierlo (2014) - De Vormerkung is dood, leve de Vormerkung - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7018), 425-426
 • Toon Mierlo (2012) - Arbitrage, faillessement (in nationaal perspectief) en de vordering tot betaling van een geldsom uit de boedel - Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2012, 237-240
 • Toon Mierlo & M van de Hel-Koedoot (2010) - Faillissement en Arbitrage - Ondernemingsrecht, 2009 (1), 39-43
 • Toon Mierlo (2009) - Vormerkung en posterieur hypotheekrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6793), 289
 • Toon Mierlo (2009) - Verdonk en Mulder, revisited by Hamm! - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140 (6820), 917-918
 • Toon Mierlo (2009) - Nogmaals betekening beslagexploot aan de derdebeslagene - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6784), 93-94
 • Toon Mierlo (2008) - Krediet- of bankhypotheek - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6773), 828-829
 • Toon Mierlo (2007) - Hoe zwart kan zwart zijn? Kleur in het recht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6718), 611-612
 • Toon Mierlo (2006) - Boekaankondiging Asser Procesrecht - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2006 (6656), 170-171
 • Toon Mierlo (2006) - Arbitrage, beslag en executie - Tijdschrift voor Arbitrage, 2006 (2), 37-43
 • Toon Mierlo (2003) - De eis in de hoofdzaak (art. 700 lid 3 Rv), HR 3 oktober 2003, RvdW 2003, 155 - Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 134 (6556), 885-886
 • MML Harreman & Toon Mierlo (2002) - EEX-verordening ('Brussel I') - Nieuwsbrief BW, 2002 (7/8), 87-91
 • Toon Mierlo (2000) - Het wetsvoorstel tot wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering - Nieuwsbrief BW, 10 (3), 34-37
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Kroniek burgerlijk procesrecht - deel 1 - Advocatenblad, 80 (20), 859-863
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Kroniek burgerlijk procesrecht - deel II - Advocatenblad, 80 (21), 897-902
 • Toon Mierlo (1998) - Bindend advies - Tijdschrift voor Arbitrage, 1998 (4), 146-147
 • Toon Mierlo (1996) - Efficiënte rechtsbescherming: de collectieve actie van 3:305a BW - Nieuwsbrief BW, 6 (9), 92-94
 • Toon Mierlo (1995) - Zekerheidsrechten in het licht van de WCK - Nieuwsbrief BW, 5 (9), 103-104
 • Toon Mierlo (1995) - Beslagperikelen - Nieuwsbrief BW, 5 (3), 30-33
 • Toon Mierlo (1995) - Zit er nog voortgang in wetsvoorstel 22 942? - Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 1 (5), 95-96
 • Toon Mierlo (1995) - Mr Mulder wacht op antwoord - Nieuwsbrief BW, 5 (2), 22-23
 • Toon Mierlo (1994) - Het Voorontwerp Burgerlijk Rechtsvordering: een gemiste kans? - Nederlands Juristenblad (NJB), 69 (29), 1003-1004
 • Toon Mierlo (1993) - Zaaksvorming en art. 5:16 lid 2 BW - Nieuwsbrief Nieuw BW, (12), 129-131
 • Toon Mierlo (1993) - Bulkregistratie exit? - Nieuwsbrief Nieuw BW, (dec), 134-136

 • Toon Mierlo & FHJ Mijnssen (2018) - Materieel beslagrecht (5e druk) - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2016) - Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Vermogensrecht algemeen. Deel VI. Zekerheidsrechten - Wolters Kluwer
 • FHJ Mijnssen & Toon Mierlo (2009) - Materieel beslagrecht - Kluwer
 • Toon Mierlo & Henriette Lely (2003) - Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg - Kluwer
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Inleiding Nederlands Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1999) - Civiel Procesdossier - Ars Aequi Libri
 • Toon Mierlo (1999) - Nieuw Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Universiteit van Aruba/Erasmus Universiteit Rotterdam,
 • Toon Mierlo (1998) - Rolrecht in Nederland - Gouda Quint
 • Toon Mierlo & MV Polak (1997) - Verstrekking van zekerheden aan internationale syndicaten - NIBE
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1997) - Civiel Procesdossier - Ars Aequi Libri
 • Toon Mierlo (1994) - De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement - Law & Practice Publishers

 • Toon Mierlo & FHJ Mijnssen (2019) - De rekening-courantverhouding (5e druk) - Wolters Kluwer
 • Gerard Meijer & Toon Mierlo (2015) - Parlementaire Geschiedenis, Burgerlijke Rechtsvordering, Arbitragewet - Wolters Kluwer Business
 • Henriette Lely & Toon Mierlo (2011) - Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg - Kluwer
 • Toon Mierlo & FM Bart (2002) - Parlementaire geschiedenis, herziening van het burgerlijk procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg - Kluwer
 • Toon Mierlo & MML Harreman (2002) - Tekst Boek 1 Rv nieuw en Wet op de rechterlijke organisatie nieuw - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo & FM Bart (2002) - Parmententaire geschiedenis, herziening van de wet op de rechterlijke organisatie - Kluwer
 • Toon Mierlo & MML Harreman (2001) - Tekst Boek 1 Rv nieuw en landelijke reglementen voor de civiele rol bij de rechtbanken en de kantongerechten - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo & MML Harreman (2001) - Tekst Boek 1 Rv nieuw en Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken (2e volledig herziene druk) - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (2000) - Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo & MML Harreman (2000) - Tekst Boek 1, Rechtsvordering Nieuw - Boom Juridische Uitgevers/Ned. Orde van Advocaten
 • Toon Mierlo, AJ (Aart-Jan) van der Lely & JM Smits (1998) - Rechtspraak Vermogensrecht - Koninklijke Vermande

 • Toon Mierlo, T Hartlief & BRD Hoebeke (2012) - Sdu Commentaar Vermogensrecht editie 2012-2013 - Sdu Juridisch
 • Toon Mierlo, CJJC van Nispen & MV Polak (2012) - Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering 5e druk - Kluwer
 • Toon Mierlo (2010) - Sdu Commentaar Vermogensrecht 2010 - Sdu Uitgevers
 • Toon Mierlo (2010) - Zekerheidsrechten (14e druk) - Kluwer
 • Toon Mierlo, AJ (Aart-Jan) van der Lely & JM Smits (2000) - Aanvulling behorend bij Rechtspraak Vermogensrecht - Koninklijke Vermande
 • Toon Mierlo & RD Vriesendorp (1998) - De doorstart van een insolvente onderneming - Kluwer
 • Toon Mierlo & JH (Han) Wansink (1998) - Zilver voor de Gouden Formule - Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP
 • J ten Kate, RJP (Rob) Kottenhagen, Toon Mierlo & JH (Han) Wansink (1997) - Miscellanea. Jurisconsulto vero Dedicata - Kluwer
 • J ten Kate, RJP (Rob) Kottenhagen, Toon Mierlo & JH (Han) Wansink (1997) - Miscellanea, Jurisconsulto vero Dedicata - Kluwer

 • Toon Mierlo & CJJC van Nispen (2014) - Tekst en Commentaar Burgerlijke rechtsvordering, 6e druk - Uitgeverij Kluwer BV
 • SE Bartels & Toon Mierlo (2014) - Asser 3-IV Algemeen Goederenrecht (16e druk) - Kluwer
 • Toon Mierlo (2006) - Vermogensrecht 2006 (3e druk) - Koninklijke Vermande
 • Toon Mierlo, CJJC van Nispen & MV Polak (2002) - Burgerlijke rechtvordering in Tekst en Commentaar - Kluwer
 • Toon Mierlo, AJ (Aart-Jan) van der Lely & JM Smits (2002) - Rechtspraak Vermogensrecht - Koninklijke Vermande
 • Peter JM Declerq & Toon Mierlo (2002) - Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and the Most Important legal Concepts - T.M.C. Asser Press
 • Toon Mierlo (2001) - Insolad jaarboek 2001 - Kluwer
 • Toon Mierlo, Gerard Meijer & FM Beijer (1998) - Wetteksten Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht - Opleidingscentrum voor Recht & Praktijk

 • Toon Mierlo (2000) - Noot bij HR 11 februari 2000 De Preter/Van Uitert - Ars Aequi, 2000 (49), 740-745

 • Toon Mierlo (2019) - Procesrecht. Cassatie. Schorsing van het geding (art. 225 Rv). Oproeping opvolgend curator - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (422)
 • Toon Mierlo (2019) - Conservatrix Group/DNB - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (169)
 • Toon Mierlo (2019) - Irak c.s/verweerster - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (137)
 • Toon Mierlo (2019) - X/Gemeente Rotterdam - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (130)
 • Toon Mierlo (2019) - Dochter/Moeder - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (127)
 • Toon Mierlo (2019) - Cassatie: (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen, Conclusie: Contrair, Conclusie: Contrair - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (126)
 • Toon Mierlo (2019) - Ontvangen/Coca Cola - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (81)
 • Toon Mierlo (2019) - Organik/Dow - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2019 (70)
 • Toon Mierlo (2018) - Zablocka / Estée Lauder; Art. 30c lid 1 Rv; art. 407 lid 3 Rv. Niet-ontvankelijkheid. Procesinleiding niet ingediend langs elektronische weg. Geen advocaat bij de Hoge Raad aangewezen in procesinleiding - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (260)
 • Toon Mierlo (2018) - Enel c.s. / AlbaniaBEG; Bewarende maatregelen in het kader van een vordering (ex art 431 lid 2 Rv) tot erkenning en tenuitvoerlegging van een Albanees vonnis. Toetsingscriteria uit het Gazprombankarrest. Opheffing beslagen tegen het stellen van een bankgarantie met daaraan gekoppeld een contra-bankgarantie. Warheidsplicht ex art. 21 Rv bij een beslagrekest. (Zaaknrs. 200.153.850, 200.158.362 en 200.160.286) - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (136)
 • Toon Mierlo (2018) - Invinco / Postema; Hoger beroep tegen eerste tussenvonnis met toestemming rechtbank; geïntimeerde stelt incidenteel beroep in tegen tweede tussenvonnis zonder toestemming rechtbank en wijzigt eis. Mocht hof bij beoordeling hoger beroep uitgaan van nieuwe eis en zaak zelf afdoen - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (212)
 • Toon Mierlo (2018) - Köster Advocaten / Carigna Investmenst; Verstekverlening in cassatie; toelaatbaarheid kantoorbetekening rechtsmiddelenexploot bestemd voor persoon met bekende woonplaats in Caribisch deel Koninkrijk - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (249)
 • Toon Mierlo (2018) - Tanasale / Raad voor de Kinderbescherming; Beschikking mede gegeven door nog niet als zodanig beëdigde raadsheer-plaatsvervanger; nietigheid beschikking? - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (373)
 • Toon Mierlo (2018) - Boer, van den / Staat; Dwangsommen. Staat vordert o.g.v. art. 47 AWR bevel in kort geding tot geven van inlichtingen - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (224)
 • Toon Mierlo (2018) - FGH Bank / Fraanje B.V.; wordt beslaglegger beschermd tegen gewekte schijn van afstand van hypotheekrecht? - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (315)
 • Toon Mierlo (2018) - Conservatoir beslag; tijdig instellen eis in hoofdzaak - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2018 (332)
 • Toon Mierlo (2017) - Verstekverlening - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (283)
 • Toon Mierlo (2017) - Dwangsom - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (122)
 • Toon Mierlo (2017) - Opheffing conservatoir beslag - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (155)
 • Toon Mierlo (2017) - KEI. Procesinleiding; vereiste indiening langs elektronische weg - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (373)
 • Toon Mierlo (2017) - KEI. Verstekverlening; herstelde procesinleiding; aanzegging nieuwe uiterste verschijndatum vereist? - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (419)
 • Toon Mierlo (2017) - KEI. Verstekverlening; overschrijding van de tweewekentermijn van art. 112 lid 1 Rv; gevolgen. - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (420)
 • Toon Mierlo (2016) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (171)
 • Toon Mierlo (2016) - Dwangsom - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (123)
 • Toon Mierlo (2016) - Dwangsom - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2017 (121)
 • Toon Mierlo (2016) - Procesrecht. Tenuitvoerlegging verstekvonnis door derdenbeslag - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (495)
 • Toon Mierlo (2016) - Pomneftstroy/Yukos - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2016 (425)
 • Toon Mierlo (2015) - Invorderingszaak - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (292)
 • Toon Mierlo (2015) - Inz. onttrekking aan pandrecht - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (184)
 • Toon Mierlo (2015) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (217)
 • Toon Mierlo & KF (Krijn) Haak (2014) - Executoriale verkoop van scheepscasco's uit hoofde van subrogatie door schuldeiser die tevens pandhouder is. - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2015 (192)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (273)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (213)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (211)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (210)
 • Toon Mierlo (2014) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2014 (209)
 • Toon Mierlo (2012) - Willems/Poort - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (10), 1291-1305
 • Toon Mierlo (2012) - Management Team Noord .V./S. Rollema - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (41), 5909-5921
 • Toon Mierlo (2012) - De Kerseboom B.A./de Ontvanger van de Belastingdienst - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (34/35), 5148-5171
 • Toon Mierlo (2012) - Kwekerij A.H. van Staalduinen en zonen Beheer B.V./Mr. Tiethof q.q. - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (32/33), 5032-5056
 • Toon Mierlo (2012) - X c.s., allen (laatstelijk) wonende dan wel gevestigd in het gebied van de voormalige regupliek Joegoslavië/Y., thans in strafrechtelijk bewaring van het Joegslavië Tribunaal (ICTY) - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (26), 4004-4018
 • Toon Mierlo (2012) - H.W. van den Berg Makelaardij B.V./Abraham Bernhard - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (16), 2408-2423
 • Toon Mierlo (2012) - Metall Market/Moormerland LtD - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2012 (69)
 • Toon Mierlo (2011) - De ontvanger van de Belastingdienst/Mr. H.M. Eijking, in zijn hoedanigheid van curator in het faillessement van X - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (36/37), 3807-3825
 • Toon Mierlo (2011) - N. verblijvende in de TBS Pompekliniek/de Staat der Nederlanden - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (23/24), 2415-2431
 • Toon Mierlo (2011) - Gerrits/Robben - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (46), 5106-5120
 • Toon Mierlo (2011) - De Staat der Nederlanden/Lehman Brothers c.s. - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (23/24), 2403-2414
 • Toon Mierlo (2011) - Vanseer/Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur - Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken, 2011 (23/24), 2393-2403
 • Toon Mierlo (2009) - Beslag en Vormerkung - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (344)
 • Toon Mierlo (2009) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (579)
 • Toon Mierlo (2009) - Forward / Huber - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (154)
 • Toon Mierlo (2009) - Ontvanger / De Jong - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (376)
 • Toon Mierlo (2009) - Hoger beroep tussenvonnis - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (380)
 • Toon Mierlo (2009) - Heilbron / Rensa - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2009 (488)
 • Toon Mierlo (2008) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (368), 3456-3463
 • Toon Mierlo (2008) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2008 (368), 2622-2622
 • Toon Mierlo (2007) - Noot - Nederlandse Jurisprudentie (NJ). Verzameling van Belangrijke Rechterlijke Beslissingen, 2007 (173), 1258-1261
 • Toon Mierlo (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (342), 1120-1121
 • Toon Mierlo (2006) - JIN 2006, , () - Jurisprudentie in Nederland, 2006 (165), 606-607
 • Toon Mierlo (2006) - Annotatie RvdW 2005, 62, JIN 2005, 238 Reuser q.q./Postbank, Conservatoir derdenbeslag. Verrekening. Faillissement - Ars Aequi, 2006 (mei), 363-372
 • Toon Mierlo (2006) - Rohde Nielsen/De Donge Conservatoir beslag. Ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht - Ars Aequi, 2006 (2), 112-115
 • Toon Mierlo (2005) - Annotatie RvdW 2005, 17. Ontvanger/De Vlaanderen. Herstelexploot via artikel 63 Rv? Excutoriaal derdenbeslag. Verstrijken termijn artikel 477a lid 2 Rv. Herhaald beslag met betwisting nieuwe verklaring? - Ars Aequi, 2005, 361-366
 • Toon Mierlo (2005) - Annotatie bij nr. C04/016HR, LJN AR7343, Executoriaal derdenbeslag. Pensioen. Houder penningen? - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (2005), 785-794
 • Toon Mierlo (2005) - EG-Betekeningsverordening. Betekening gerechtelijke stukken. Gevolgen ontbreken vertaling - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (december)
 • Toon Mierlo (2005) - ASB Greenworld B.V. -ASB Grunland KG / Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., Schorsing tenuitvoerlegging vonnis? - Tijdschrift voor Arbitrage, 2005 (8), 24-26
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AS 2619. Executoriaal derdenbeslag. Beslagen vordering versterkt met hypotheek. Rangorde verdeling - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (april), 632-637
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AS7343. Executoriaal derdenbeslag - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (mei), 793-794
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AP4743. Reële executie. Vonnis vervangt akte. Vernietiging vonnis. Rechtsmiddelenregister - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (februari)
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AT4065. Derdenbeslag. Vordering tot periodieke betalingen. Tenuitvoerlegging verstekvonnis - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (augustus), 1240-1240
 • Toon Mierlo (2005) - LJN AQ3055. Vestiging stil pandrecht. Registratie onderhandse akte. Tijdstip vestiging - Jurisprudentie in Nederland, 2005 (januari), 131-132
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie Gerechtshof Arnhem nr. 2003/833 KG - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2004 (2004), 368-373
 • Toon Mierlo (2004) - Ontvanger/Heemhorst RvdW 2003, 155 - Ars Aequi, 2004 (53), 127-131
 • Toon Mierlo (2004) - Overheidsrechtspraak - 14 - Rechtbank Utrecht(mr. G.C. van Kekem) - Tijdschrift voor Arbitrage, 2004 (2004), 42-44
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie Hof 's-Gravenhage, rolnr. 99/871 Hengstmengel/MHL - Jurisprudentie Onderneming & Recht (JOR), 2004 (2004), 337-341
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie Arrondissementsrechtbank Groningen Van Hoeve/'t Hooge Huys - Tijdschrift voor Arbitrage, 2004 (2004), 88-91
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie Ponteecen-Stratex RvdW 2004, 20 - Ars Aequi, 2004 (53), 353-357
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie nr. C03/098HR (mrs. Fleers, Kop, Bakels) Ontbinding koopovereenkomst. Omvang schadevergoeding. Kosten van verhaal - Jurisprudentie in Nederland, 2004 (2004), 101-103
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie nr. C03/107HR (mrs. Herrmann, Aaftink, Kop, Numann) Gezag van gewijsde. Proceskosten. Buitengerechtelijke kosten. Matiging - Jurisprudentie in Nederland, 2004 (2004), 103-106
 • Toon Mierlo (2004) - Annotatie RvdW 2004, 87, JOR 2004, 221 (mrs. J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink, D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens en P.C. Kop; mr. L.A.D. Keus) Van Galen q.q./Circle Vastgoed - Ars Aequi, 2004 (53), 782-787
 • Toon Mierlo (2004) - JMH/AT, LJN AO7821. Schuldeisersverzuim. Zorgplicht verkoper - Jurisprudentie in Nederland, 2004 (november), 104-105
 • Toon Mierlo (2004) - EXPL 04-8083\170\ST, Herroeping. Gesloten systeem rechtsmiddelen - Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2004 (december)
 • Toon Mierlo (2003) - Hoda International/Mondi Foods - Ars Aequi, 2003 (52), 773-778
 • Toon Mierlo (2003) - De Kroon c.s./Notaris Peters - Ars Aequi, 2003 (52), 449-453
 • Toon Mierlo (2003) - Het Beta-project - Ars Aequi, 2003 (52), 184-190
 • Toon Mierlo (2002) - Driemaal extinctieve verjaring, HR 1 december 2000, NJ 2001,46; HR 11 januari 2002, NJ 2002,81; HR 1 februari 2002, NJ 2002,195 - Ars Aequi, 2002 (51), 887-901
 • Toon Mierlo (2002) - De Jong/Carnifour - Ars Aequi, 2002 (2002), 276-282
 • Toon Mierlo (2002) - Gastels bedrijfspand - Ars Aequi, 2002 (2002), 89-95
 • Toon Mierlo (2001) - Herstelexploot-arresten - Ars Aequi, 2001 (50), 459-467
 • Toon Mierlo (2001) - Het Land Aruba/Boeije - Ars Aequi, 2001 (50), 107-114
 • Toon Mierlo & A Hees (1995) - Art.3:84 lid 3 BW, een bepaling met beperkte strekking - Nieuwsbrief BW, 1995 (5)

 • Toon Mierlo (2019) - Het mondelinge arbitraal vonnis - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 30r - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2015) - Grievenstelsel in beweging? Een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven? - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo (2014) - Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Vermogensrecht Algemeen, Algemeen Goederenrecht, Hoofdstuk 1 t/m 8 plus 10 en 11 - Kluwer
 • Toon Mierlo (2012) - Voorlopige bewijsmaatregelen in Nederland bij arbitrage buiten Nederland
 • Toon Mierlo (2006) - Beslag op rechten uit een levensverzekering - Kluwer
 • André Nuytinck, ML Tuil, Henriette Lely, FM Beijer, Ankje Grapperhaus, MML Harreman, Toon Mierlo, Zwaan Imhoff, CGM van Wamelen, Roel Westrik & MB Beekhoven Van Den Boezem (2005) - Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo (2005) - Civiele Wetgeving in evenwicht, over concordantie van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht binnen het koninkrijk - Min. van BiZa/Erasmus Universiteit Rotterdam/RU Groningen
 • Toon Mierlo (2005) - Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo (2005) - Getuigen in Rotterdam - Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties
 • Toon Mierlo (2005) - De vergoeding van buitengerechtelijke kosten en proceskosten - Boom Juridische Uitgevers
 • Toon Mierlo (2004) - The Netherlands - Aspatore Inc.
 • Toon Mierlo (2003) - Goederenrecht. Deel III Zekerheidsrechten hoofdstukken V, VI en VII - Kluwer
 • Toon Mierlo (2002) - Hoofdstuk: Eerste boek - Derde titel: De verzoekschrift-procedure in eerste aanleg (art. 261-291) - Kluwer
 • Toon Mierlo (2002) - Hoofdstuk: Eerste boek - zesde afdeling: Exploten (art. 45-66) - Kluwer
 • Toon Mierlo & WJJ Wetzels (2002) - Procesrechtelijke knelpunten in het arbeidsrecht - Kluwer/Sanders Instituut
 • Toon Mierlo (2001) - De parallelle schuld - Kluwer
 • Toon Mierlo (2001) - Verhaal op luchtvaartuigen - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (2000) - Nieuw gedeelte m.b.t. art. 43 - Kluwer
 • Toon Mierlo (2000) - Bewerking Vademecum Burgerlijk Procesrecht - Algemeen deel - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1999) - Titel 5, artikel 611a (eerste gedeelte) - Kluwer
 • Toon Mierlo (1999) - Ondernemingsfinancieringsrecht tegen gemeenschappelijke zekerheidsrechten - Kluwer
 • Toon Mierlo (1999) - The Netherlands - Juris Publishing
 • Toon Mierlo (1999) - Titel 5, artikel 611a (tweede gedeelte) - Kluwer
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1999) - Titel 6.2 Overgang van vorderingen - Kluwer
 • Toon Mierlo (1999) - Bodemverhuur- en andere constructies - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1998) - Beroepscommissie Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen - Gouda Quint
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1998) - Subrogatie. Titel 2 afdeling 2 - Kluwer
 • Toon Mierlo (1998) - Deformalisering als algemeen beginsel van traditionele geschillenbeslechting? - Kluwer
 • Toon Mierlo (1998) - Concordantie Nieuwe Stijl. De invloed van het Arubaanse privaatrecht op dat van Nederland - Universiteitsdrukkerij
 • Toon Mierlo (1998) - De `zilveren' dwangsom - Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP
 • Toon Mierlo (1998) - Goederenrechtelijke aspecten van (faillissements)beslag - Gouda Quint
 • Toon Mierlo & FM Beijer (1998) - Titel 2. Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen - Kluwer
 • Toon Mierlo (1997) - Foutje, bedankt! - Kluwer
 • Toon Mierlo (1997) - Conservatoir beslag tot levering, deel 1 - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Toon Mierlo & RW Polak (1997) - The Netherlands - Juris Publishing
 • Toon Mierlo (1997) - Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg bij de rechtbank. Bewerking van Hoofdstukken 15, 18.1, 18.2, 19 en 20. Nieuw: Hoofdstukken 18.3, 18.4 en 18.5 - Kluwer Juridische Uitgevers (Gouda Quint)
 • Toon Mierlo (1997) - Deformalisering. Verslag van de discussie gemaakt door F.W.J. Meijer - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Toon Mierlo (1997) - Vernieuw(en)d beslagrecht - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Toon Mierlo (1996) - Boekbespreking - W.E.J. Tjeenk Willink
 • HAG Fikkers & Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 4.4 Frans goederenrecht - Gouda Quint
 • HAG Fikkers & Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 5.4 Belgisch goederenrecht - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 15 De rechtsingang - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 18 De eis - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 20 De reconventie - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Puzzels voor een curator in geval van fiscale invordering en andere redenen van voorrang - W.E.J. Tjeenk Willink
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 19 Het verweer - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1996) - Hoofdstuk 26 Verhaal op luchtvaartuigen - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1995) - Boekbespreking
 • Toon Mierlo (1995) - Volledige herbewerking van Onderdeel III.1 (Dagvaardingsprocedure), Hoofdstuk 15 (De rechtsingang), 18 (De eis), 19 (Het verweer), 20 (De reconventie) en 22 (Het verdere bedat) - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1995) - Security rights in aircraft and engines under netherlands law - Kluwer Law International
 • Toon Mierlo & RW Polak (1994) - The Netherlands - Mathew Bender Inc
 • Toon Mierlo (1994) - Harmonisatie van privaatrecht en strafrecht - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1994) - Harmonisatie van privaatrecht en strafrecht? - Gouda Quint

 • Toon Mierlo (2018) - Art. 1019w-1019cc - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 1013-1018a - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 261-291 - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 31-66 - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2018) - Art. 15-30q - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2016) - Commentaar op art. 30a-30q Rv - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2016) - Commentaar op art. 3:43 BW (Art. 43-1 t/m 43-28) - Wolters Kluwer
 • Toon Mierlo (2014) - Hoofstuk 'Deelgeschillen' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2014) - Hoofdstuk 'WACM' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2014) - Hoofdstuk 'Verzoekschriftprocedure' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2014) - Hoofdstuk 'Algemene bepalingen' - Kluwer
 • Toon Mierlo & SE Bartels (2013) - Hoofdstukken 1 t/m 8 plus 10 en 11 - Kluwer
 • Toon Mierlo & BRD Hoebeke (2012) - Tijdige Natuurlijke Verbintenis - Sdu Juridisch
 • Toon Mierlo (2012) - Hoofdstuk 'Deelgeschillen' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2012) - Hoofdstuk 'WACM' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2012) - Hoofdstuk 'Verzoekschriftprocedure' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2012) - Hoofdstuk 'Algemene bepalingen' - Kluwer
 • Toon Mierlo (2009) - Bewerking artikel 3:43 Handelingsonbevoegdheid (supplement 101) - Kluwer
 • Toon Mierlo (2008) - Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (Boek 1, Derde titel, verzoekschrifprocedure)(derde bewerking)
 • Toon Mierlo (2008) - Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (Boek 1, Eerste titel, afdeling 2 t/m 6, 8 en 9 (nieuwe bewerking)
 • Toon Mierlo (2005) - Overheidsrechtspraak - de 'gewone rechter' - Kluwer Bedrijfsinformatie
 • Toon Mierlo (2002) - Bewerking van art. 43 - 1/54 - Kluwer
 • Toon Mierlo (2002) - Bewerking van art.585-611i (titel 5) Indirecte executie - Kluwer
 • Toon Mierlo (2000) - Bewerking Boek 1, titel 3, afd. 13 Burgerlijke Rechtsvordering - Kluwer
 • Toon Mierlo (2000) - Bewerking Vademecum Burgerlijk Procesrecht - Algemeen deel art. 15-22 - Gouda Quint
 • Toon Mierlo (1997) - Supplement 2 op II.3 Verhaal op schepen en luchtvaartuigen - Gouda Quint

 • Toon Mierlo (1988) - Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand : enige beschouwingen omtrent het rechtskarakter van de fiduciaire zekerheidsoverdracht naar huidig recht en van de haar opvolgende regeling in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek - Katholieke Universiteit Nijmegen

 • Toon Mierlo (2005) - Aruba, the place to be for arbitration? - Boom Juridische Uitgevers

Nauta Dutilh

Begindatum goedkeuring
december 2017
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
ROTTERDAM
Beschrijving
Partner

Civil Procedure

Level
bachelor 2
Year
2020
Year Level
bachelor 2
Course Code
RD213

National and International Civil Procedu

Year
2020
Year Level
master, master
Course Code
RL75

Civil Procedure

Level
bachelor 2
Year
2020
Year Level
bachelor 2
Course Code
RR213

Thesis Master Private Law

Year
2020
Course Code
RS112

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen