prof.mr.
(Toon) AIM van Mierlo

prof.mr. (Toon) AIM van Mierlo
Full Professor Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L7-006
Telephone
0104088861
Email
vanmierlo@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • A.I.M. van Mierlo (2020). Conservatoir bewijsbeslag, een Tilburgse uitvinding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2020 (7265), 3-5.
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Handelingsonbevoegdheid,; de reikwijdte van art. 3:43 BW? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2018 (7188), 284-287.
    • A.I.M. van Mierlo & P.J.J. Vonk (2014). Vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht; procederen in een nieuwe jas na KEI. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7065), 511-520.
    • G.J. Meijer & A.I.M. van Mierlo (2014). Aantasting van arbitrale vonnissen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 145 (7003), 60-71.
    • A.I.M. van Mierlo, M. Mouthaan & A.H. Geerling (2012). Buitenlandse executie van een Nederlands zeeschip (art. 8:195 BW). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2012 (6956), 954-960.
    • A.I.M. van Mierlo, N.W.M. van den Heuvel, R.D. Vriesendorp & V. Sagaert (2009). Zekerheden in ontwikkeling. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6812), 745-757.
    • A.I.M. van Mierlo (2008). Vernieuwd insolventieprocesrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6760), 502-506.
    • A.I.M. van Mierlo & D.J. Beenders (2007). Enige (juridische) kanttekeningen bij het wetsvoorstel betreffende de beperking van stilzwijgende verlenging van consumentenovereenkomsten. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6719), 635-642.
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Het vernieuwde Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de Nederlandse Antillen en Aruba. Jurisprudentie Burgerlijk Procesrecht, 2005, 356-362.
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Procederen in de West. Sinds 1 augustus: veel nieuws onder de zon. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 6642, 855-862.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Boedelschulden. Mag het ietsje minder zijn? Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 2004 (11), 274-278.
    • A.I.M. van Mierlo (2003). Beslag- en executierecht. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2003 (2), 41-44.
    • A.I.M. van Mierlo (2001). Eigendomsoverdracht tot zekerheid in Nederland: opkomst en neergang van een zekerheidsrecht. Tijdschrift voor Privaatrecht, 38 (1), 291-312.
    • A.I.M. van Mierlo (2001). De verzoekschriftprocedure op de voet van wetsvoorstel 26 855. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 9 (4), 84-98.
    • A.I.M. van Mierlo (2000). Het nieuwe Arubaanse huwelijksvermogensrecht. Spes Victoriae, 3 (1), 7-18.
    • J.H. Wansink & A.I.M. van Mierlo (2000). Titel 7.17 NBW: l'assurance oblige. Nederlands Juristenblad (NJB), 75 (35), 1737-1742.
    • A.I.M. van Mierlo (2000). Geschilbeslechting onder de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen. Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, 24 (4), 198-207.
    • A.I.M. van Mierlo (2000). Van Gorp q.q./Rabobank Breda. Ars Aequi, 49 (1), 55-61.
    • A.I.M. van Mierlo (1999). Eis in de hoofdzaak bij beslag. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 130 (6373), 725-726.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1999). Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel I. Advocatenblad, 79 (21), 1064-1073.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1999). Kroniek Burgerlijk Procesrecht deel II. Advocatenblad, 79 (22), 1113-1121.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1999). Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 3. Advocatenblad, 79 (1), 10-17.
    • A.I.M. van Mierlo (1999). Potharst/Serrée. Ars Aequi, 48 (4), 288-296.
    • A.I.M. van Mierlo (1999). Identiteit failliet. Hoor en wederhoor. Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 5 (7), 159-161.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1998). Overzicht burgerlijk procesrecht - deel 2. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998. Advocatenblad, 78 (22), 1253-1260.
    • A.I.M. van Mierlo (1998). De procedure tot faillietverklaring in het licht van het commune procesrecht. Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 4 (1), 4-13.
    • A.I.M. van Mierlo (1998). Burgerlijk procesrecht? Welke commissie had U in gedachten? Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 6 (2), 21-26.
    • A.I.M. van Mierlo (1998). De reikwijdte van het Mulder-arrest. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 129 (6312), 285-286.
    • A.I.M. van Mierlo (1998). Verzekering en autodiefstal. Verzekeringsarchief, 75 (3), 78-86.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1998). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel 1. Overzicht tweede helft 1997 en eerste helft 1998. Advocatenblad, 78 (21), 1197-1205.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1997). Overzicht Burgerlijk Prosenrecht-deel II. Advocatenblad, 77 (23), 1243-1253.
    • A.I.M. van Mierlo (1997). Art.1061 Rv; het aanvullend - arbitraal - vonnis HR 14 februari 1997, RvdW 1997, 49C. Nieuwsbrief BW, 7 (3), 30-32.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1997). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel I. Advocatenblad, 77 (21), 1103-1113.
    • H.A.G. Fikkers, G.J. Meijer, A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1997). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel III. Advocatenblad, 77 (1), 16-28.
    • A.I.M. van Mierlo (1997). Verkoop van een verpande zaak krachtens rechterlijke machtiging. Nieuwsbrief BW, 7 (1), 10-12.
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Arbitrage krachtens 'bestendig gebruikelijk beding'. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 127 (6224), 369-370.
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Titel 8.15 en het beslag op luchtvaartuigen. Nieuwsbrief BW, 6 (11), 110-113.
    • H.A.G. Fikkers, G.J. Meijer, A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1996). Overzicht Burgerlijk Procesrecht - deel II. Advocatenblad, 76 (22), 1083-1091.
    • A.I.M. van Mierlo (1996). De afwikkeling van stil pandrecht op zaken. Nieuwsbrief BW, 6 (1), 9-12.
    • H.A.G. Fikkers, G.J. Meijer, A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1996). Overzicht Burgerlijk Procesrecht (1). Advocatenblad, 76 (21), 1027-1035.
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Beslaglegging, opheffing en herleving. Nieuwsbrief BW, 6 (4), 40-43.
    • A.I.M. van Mierlo (1995). Onherroepelijke volmacht en overleg als bedoeld in art. 47 Fw, Privaatrecht actueel. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 126 (6185), 389-390.
    • A.I.M. van Mierlo & J. de Hullu (1995). Cassatie in het belang der wet. Trema. Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht, 18 (8), 258-262.
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Warmhouden, afkoelen en bevriezen tijdens surséance. Snode plannen van de Staatssecretaris van Justitie? Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 125 (6145), 513-515.
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Art.3:84 lid 3 treft de sale en lease back niet. Nieuwsbrief Nieuw BW, 4 (10), 107-110.
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Deformalisering van het burgerlijk procesrecht. Nieuwsbrief BW, 4 (6), 65-69.
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Verplichting tot affïnanciering backservice-verplichting is boedelschuld. Nieuwsbrief BW, 20-22.
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Retentierecht advocaat op dossier failliete cliënt? Advocatenblad, 470-473.
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Retentierecht advocaat op dossier failliete cliënt? Nieuwsbrief BW, 55-58.
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Verpanding bij verkorte (bulkregistratie) rechtsgeldig. Nieuwsbrief BW, 114-115.
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Een terloopse bespreking van het voorontwerp. Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging, 2 (2), 35-38.
    • A.I.M. van Mierlo (2019). DEXIT! Digitaal procederen exit. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2019 (7241), 430-431.
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Wanbeleid bij de Raad voor de Rechtspraak? Kleien met KEI! Tijdschrift voor Internetrecht, 11 (5/6), 218-220.
    • A.I.M. van Mierlo (2017). Het 'zilveren' vuistloos en stilpandrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2017 (7133), 24-27.
    • A.I.M. van Mierlo (2016). Aankondiging preadviezen 'Boek 5 BW van de toekomst' (Onderdelen II en III). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016 (7095), 141-145.
    • A.I.M. van Mierlo (2016). De eerste KEI-en zijn geworpen. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2016 (7115), 567-569.
    • A.I.M. van Mierlo & P.J.J. Vonk (2015). Naschrift. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2015 (7074), 750-753.
    • A.I.M. van Mierlo (2014). De Vormerkung is dood, leve de Vormerkung. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7018), 425-426.
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Boekaankondiging. Een boeketje Monografieën Zekerheidsrechten: Eigendomsvoorbehoud (B6c), Algemene bepalingen pand en hypotheek (B11), Pandrecht (B12a) en Hypotheek (B12b). Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7038), 1076-1079.
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Storm in de polder van herverpanding. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2014 (7040), 1107-1108.
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Arbitrage, faillessement (in nationaal perspectief) en de vordering tot betaling van een geldsom uit de boedel. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 2012, 237-240.
    • A.I.M. van Mierlo & M. van de Hel-Koedoot (2010). Faillissement en Arbitrage. Ondernemingsrecht, 2009 (1), 39-43.
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Vormerkung en posterieur hypotheekrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6793), 289.
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Verdonk en Mulder, revisited by Hamm! Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 140 (6820), 917-918.
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Nogmaals betekening beslagexploot aan de derdebeslagene. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2009 (6784), 93-94.
    • A.I.M. van Mierlo (2008). Krediet- of bankhypotheek. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2008 (6773), 828-829.
    • A.I.M. van Mierlo (2007). Hoe zwart kan zwart zijn? Kleur in het recht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2007 (6718), 611-612.
    • A.I.M. van Mierlo (2006). Arbitrage, beslag en executie. Tijdschrift voor Arbitrage, 2006 (2), 37-43.
    • A.I.M. van Mierlo (2006). Boekaankondiging Asser Procesrecht. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 2006 (6656), 170-171.
    • A.I.M. van Mierlo (2003). De eis in de hoofdzaak (art. 700 lid 3 Rv), HR 3 oktober 2003, RvdW 2003, 155. Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, 134 (6556), 885-886.
    • M.M.L. Harreman & A.I.M. van Mierlo (2002). EEX-verordening ('Brussel I'). Nieuwsbrief BW, 2002 (7/8), 87-91.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (2000). Kroniek burgerlijk procesrecht - deel II. Advocatenblad, 80 (21), 897-902.
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (2000). Kroniek burgerlijk procesrecht - deel 1. Advocatenblad, 80 (20), 859-863.
    • A.I.M. van Mierlo (2000). Het wetsvoorstel tot wijziging Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Nieuwsbrief BW, 10 (3), 34-37.
    • A.I.M. van Mierlo (1998). Bindend advies. Tijdschrift voor Arbitrage, 1998 (4), 146-147.
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Efficiënte rechtsbescherming: de collectieve actie van 3:305a BW. Nieuwsbrief BW, 6 (9), 92-94.
    • A.I.M. van Mierlo (1995). Beslagperikelen. Nieuwsbrief BW, 5 (3), 30-33.
    • A.I.M. van Mierlo (1995). Zit er nog voortgang in wetsvoorstel 22 942? Tijdschrift voor Insolventierecht (TVI), 1 (5), 95-96.
    • A.I.M. van Mierlo (1995). Zekerheidsrechten in het licht van de WCK. Nieuwsbrief BW, 5 (9), 103-104.
    • A.I.M. van Mierlo (1995). Mr Mulder wacht op antwoord. Nieuwsbrief BW, 5 (2), 22-23.
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Het Voorontwerp Burgerlijk Rechtsvordering: een gemiste kans? Nederlands Juristenblad (NJB), 69 (29), 1003-1004.
    • A.I.M. van Mierlo (1993). Bulkregistratie exit? Nieuwsbrief Nieuw BW, 134-136.
    • A.I.M. van Mierlo (1993). Zaaksvorming en art. 5:16 lid 2 BW. Nieuwsbrief Nieuw BW, 129-131.
    • A.I.M. van Mierlo & F.H.J. Mijnssen (2018). Materieel beslagrecht (5e druk) (Monografieën Privaatrecht, deel 10). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2016). Mr. C. Assers Handleiding tot beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. III. Vermogensrecht algemeen. Deel VI. Zekerheidsrechten (Asser-serie). Deventer: Wolters Kluwer
    • F.H.J. Mijnssen & A.I.M. van Mierlo (2009). Materieel beslagrecht. (Serie Monografieën Privaatrecht). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & J.H. Lely (2003). Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg (Burgerlijk proces en praktijk, 1). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (2000). Inleiding Nederlands Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 3a). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo (1999). Nieuw Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 1). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1999). Civiel Procesdossier. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (1998). Arubaans Burgerlijk Procesrecht. Rotterdam: Universiteit van Aruba/Erasmus Universiteit Rotterdam,
    • A.I.M. van Mierlo (1998). Rolrecht in Nederland. Deventer: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1997). Civiel Procesdossier. Nijmegen: Ars Aequi Libri
    • A.I.M. van Mierlo & M.V. Polak (1997). Verstrekking van zekerheden aan internationale syndicaten (NIBE-Bankjuridische reeks, 31). Amsterdam: NIBE
    • A.I.M. van Mierlo (1994). De fiscus als schuldeiser tijdens faillissement. Deventer: Law & Practice Publishers
    • A.I.M. van Mierlo & F.H.J. Mijnssen (2019). De rekening-courantverhouding (5e druk) (Monografieën Privaatrecht, deel 15). Deventer: Wolters Kluwer
    • G.J. Meijer & A.I.M. van Mierlo (2015). Parlementaire Geschiedenis, Burgerlijke Rechtsvordering, Arbitragewet. Deventer: Wolters Kluwer Business
    • J.H. van Dam-Lely & A.I.M. van Mierlo (2011). Procederen bij dagvaarding in eerste aanleg (Serie Burgerlijk Proces & Praktijk, 1). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & F.M. Bart (2002). Parlementaire geschiedenis, herziening van het burgerlijk procesrecht voor burgerlijke zaken, in het bijzonder de wijze van procederen in eerste aanleg. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & F.M. Bart (2002). Parmententaire geschiedenis, herziening van de wet op de rechterlijke organisatie. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & M.M.L. Harreman (2002). Tekst Boek 1 Rv nieuw en Wet op de rechterlijke organisatie nieuw. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo & M.M.L. Harreman (2001). Tekst Boek 1 Rv nieuw en landelijke reglementen voor de civiele rol bij de rechtbanken en de kantongerechten. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo & M.M.L. Harreman (2001). Tekst Boek 1 Rv nieuw en Landelijk reglement voor de civiele rol bij de rechtbanken (2e volledig herziene druk). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo & M.M.L. Harreman (2000). Tekst Boek 1, Rechtsvordering Nieuw. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers/Ned. Orde van Advocaten
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (2000). Wetgeving Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht (SNAAR, 3b). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo, A.J. van der Lely & J.M. Smits (1998). Rechtspraak Vermogensrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande
    • A.I.M. van Mierlo (2019). Het mondelinge arbitraal vonnis. In C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer & C.L. Schleijpen (Eds.), Het mondelinge vonnis, in: Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI (Serie Onderneming en Recht, deel 113) (pp. 595-620). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Art. 30r. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (8e druk) (pp. 185-192). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2015). Grievenstelsel in beweging? Een evaluatie: nodig/wenselijk, alternatieven? In R.J. Koopman, G.C. Makkink & A.I.M. van Mierlo (Eds.), Het grievenstelsel, nog van deze tijd? (pp. 29-38) Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Mr. C. Assers Handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht, Vermogensrecht Algemeen, Algemeen Goederenrecht, Hoofdstuk 1 t/m 8 plus 10 en 11. In S.E. Bartels & A.I.M. van Mierlo (Eds.), Asser 3-IV Algemeen Goederenrecht (16e druk) (Asser Serie) (pp. 1-441 en-531-597). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Voorlopige bewijsmaatregelen in Nederland bij arbitrage buiten Nederland. In Piet Sanders, een honderdjarige vernieuwer (pp. 305-311). Boom Juridische uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo (2006). Beslag op rechten uit een levensverzekering. In N. Tiggele-van der Velde, J.G.C. Kamphuisen & B.K.M. Lauwerier (Eds.), De Wansink-bundel : van draden en daden : liber amicorum prof. mr. J.H. Wansink (Serie verzekeringsrecht) (pp. 349-372). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Civiele Wetgeving in evenwicht, over concordantie van burgerlijk recht en burgerlijk procesrecht binnen het koninkrijk. In L.J.J. Rogier & H.G. Hoogers (Eds.), 50 jaar Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (pp. 151-166). Rotterdam: Min. van BiZa/Erasmus Universiteit Rotterdam/RU Groningen
    • A.I.M. van Mierlo (2005). De vergoeding van buitengerechtelijke kosten en proceskosten. In P.F.A. Bierbooms, H. Pasman & G.M.F. Snijders (Eds.), Aspecten van aansprakelijkheid (pp. 23-39). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
    • A.J.M. Nuytinck, M.L. Tuil, J.H. Lely, F.M. Beijer, J.J.M. Grapperhaus, M.M.L. Harreman, A.I.M. van Mierlo, Z.H. van Imhoff, C.G.M. van Wamelen, R. Westrik & M.B. Beekhoven Van Den Boezem (2005). Geschillenbeslechting door een niet-overheidsrechter: een gewenste ontwikkeling? In L.C. Winkel (Ed.), Privatisering van veiligheid (OMV, 9) (pp. 195-213). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Getuigen in Rotterdam. In R.J.C. Flack (Ed.), Amice, Rutgers-bundel (pp. 233-240). Deventer: Kluwer Rechtswetenschappelijke Publicaties
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Het wetsvoorstel collectieve afwikkeling massaschade. In A.I.M. van Mierlo, P.N. van Regteren Altena, R.H. Happé & W.L. Valk (Eds.), Bundel Nederlandse Verneiging voor Procesrecht (NVvP-reeks, 14) (pp. 11-25). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo (2004). The Netherlands. In Gregory Fowler (Ed.), International Product Liability law, a worldwide desk reference (pp. 818-837). Boston: Aspatore Inc.
    • A.I.M. van Mierlo (2003). Goederenrecht. Deel III Zekerheidsrechten hoofdstukken V, VI en VII. In F.H.J. Mijnssen, A.A. van Velten & A.I.M. van Mierlo (Eds.), Mr. C. Asser's handleiding tot de beoefening van het Nederlands Burgerlijk recht deel 3 (Asser-serie, 3) (pp. 393-485). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2002). Hoofdstuk: Eerste boek - Derde titel: De verzoekschrift-procedure in eerste aanleg (art. 261-291). In C.J.J.C. van Nispen, A.I.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst en commentaar burgerlijke rechtsvordering (pp. 415-493). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2002). Hoofdstuk: Eerste boek - zesde afdeling: Exploten (art. 45-66). In C.J.J.C. van Nispen, A.I.M. van Mierlo & M.V. Polak (Eds.), Tekst en commentaar burgerlijke rechtsvordering (pp. 97-141). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & W.J.J. Wetzels (2002). Procesrechtelijke knelpunten in het arbeidsrecht. In B.F. Beljaars & E. Bos (Eds.), Juridische samenwerking aan de Maas (SI-EUR, 29) (pp. 17-60). Deventer/Rotterdam: Kluwer/Sanders Instituut
    • A.I.M. van Mierlo (2001). Verhaal op luchtvaartuigen. In H. Oudelaar (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht (pp. 447-553). Deventer: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (2001). De parallelle schuld. In J.C. van Apeldoorn, S.C.J.J. Kortmann, A.I.M. van Mierlo, S.H. Ranitz & R.D. Vriesendorp (Eds.), Onzekere zekerheid. Insolad jaarboek 2001 (Ver. Insolventierecht Advocaten 1991/2001) (pp. 167-176). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2000). Nieuw gedeelte m.b.t. art. 43. In C.J.H. Brunner (Ed.), Vermogensrecht (Supplement, 44) (pp. 1-42). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2000). Bewerking Vademecum Burgerlijk Procesrecht - Algemeen deel. In W.D.H. Asser (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht (Supplement, 47) (pp. 1-18). Deventer: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1999). Ondernemingsfinancieringsrecht tegen gemeenschappelijke zekerheidsrechten. In H.J.M.N. Honée (Ed.), Ondernemingsfinancieringsrecht (pp. 37-57). Den Haag: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (1999). Bodemverhuur- en andere constructies. In W.H. van Boom, M.E. Franke, L.S.J. Houben, L. Reurich & M.H. Wissink (Eds.), Civiele constructies (BW-krant jaarboek, 15) (pp. 89-105). Deventer: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1999). The Netherlands. In Lawrence.W Newman (Ed.), Attachment of Assets (pp. NET 1-NET 28). New York: Juris Publishing
    • A.I.M. van Mierlo (1999). Titel 5, artikel 611a (tweede gedeelte). In J.E. Doek, e.a. (Ed.), Burgerlijke Rechtsvordering (Supplement, 263) (pp. 1303-1318). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (1999). Titel 5, artikel 611a (eerste gedeelte). In J.E. Doek, e.a. (Ed.), Burgerlijke Rechtsvordering (Supplement, 262) (pp. 1283-1302b). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1999). Titel 6.2 Overgang van vorderingen. In E.H. Hondius (Ed.), Verbintenissenrecht (Supplement, 66) (pp. 142-1-154-2). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (1998). Deformalisering als algemeen beginsel van traditionele geschillenbeslechting? In M.V. Polak (Ed.), Geschillenbeslechting naar behoren (pp. 39-46). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (1998). Goederenrechtelijke aspecten van (faillissements)beslag. In M.H. Claringbould, e.a. (Ed.), Van beheering. Goederenrechtelijke beschouwingen (pp. 113-127). Deventer: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1998). De `zilveren' dwangsom. In A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Zilver voor de Gouden Formule (pp. 249-270). Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP
    • A.I.M. van Mierlo (1998). Concordantie Nieuwe Stijl. De invloed van het Arubaanse privaatrecht op dat van Nederland. In M.A.M.C. van den Berg, e.a. (Ed.), Aruba Iuridica (pp. 61-75). Groningen: Universiteitsdrukkerij
    • A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1998). Titel 2. Overgang van vorderingen en schulden en afstand van vorderingen. In E.H. Hondius (Ed.), Verbintenissenrecht (pp. 1-7). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (1998). Beroepscommissie Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen. In W. ten Cate (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Arbitrage & Bindend advies (Supplement, 8) (pp. B.4.2-1-B.4.2-92). Deventer: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo & F.M. Beijer (1998). Subrogatie. Titel 2 afdeling 2. In E.H. Hondius (Ed.), Verbintenissenrecht (Supplement, 60) (pp. 150-1-154-12). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (1997). Deformalisering. Verslag van de discussie gemaakt door F.W.J. Meijer. In J.G.A. Linssen & J.B.M. Vranken (Eds.), Ontwerp aanpassing wetboek burgerlijke rechtsvordering (pp. 115-125). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • A.I.M. van Mierlo (1997). Conservatoir beslag tot levering, deel 1. In B.W.M. Nieskens-Ipshording, E.M. Hemmen & T.H.D. Struycken (Eds.), Discussies omtrent beslag, verhaal en beschikkingsbevoegdheid (pp. 3-26). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • A.I.M. van Mierlo (1997). Vernieuw(en)d beslagrecht. In S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, A.A. van Rossum & H.L.E. Verhagen (Eds.), Onderneming en 5 jaar nieuw burgerlijk recht (Onderneming en Recht, 7) (pp. 535-565). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • A.I.M. van Mierlo (1997). Foutje, bedankt! In J. ten Kate, R.J.P. Kottenhagen, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Eds.), Miscellanea. Jurisconculto vero Dedicata (pp. 273-289). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & R.W. Polak (1997). The Netherlands. In Lawrence W. Newman (Ed.), Enforcement of money judgments. Volume I (pp. NET-3-NET-38). Yonkers, NY: Juris Publishing
    • A.I.M. van Mierlo (1997). Dagvaardingsprocedure in eerste aanleg bij de rechtbank. Bewerking van Hoofdstukken 15, 18.1, 18.2, 19 en 20. Nieuw: Hoofdstukken 18.3, 18.4 en 18.5. In W.D.H. Asser (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht (pp. 1-170). Deventer: Kluwer Juridische Uitgevers (Gouda Quint)
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Hoofdstuk 20 De reconventie. In W.D.H. Asser, J.W. Bijvanck, H.J. Snijders & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Algemeen Deel (pp. [20]-1-[20]-62). Arnhem: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Puzzels voor een curator in geval van fiscale invordering en andere redenen van voorrang. In S.C.J.J. Kortmann, N.E.D. Faber, J.J. van Hees & S.H. de Ranitz (Eds.), De curator, een octopus (Onderneming en Recht, 6) (pp. 81-99). Deventer: W.E.J. Tjeenk Willink
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Hoofdstuk 19 Het verweer. In D.W.H. Asser, J.W. Bijvanck, H.J. Snijders & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Algemeen Deel (pp. [19]-1-[19]-98). Arnhem: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Hoofdstuk 18 De eis. In W.D.H. Asser, J.W. Bijvanck, H.J. Snijders & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Algemeen Deel (pp. [18]-1-[18]-44). Arnhem: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Hoofdstuk 15 De rechtsingang. In W.D.H. Asser, J.W. Bijvanck, H.J. Snijders & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Algemeen Deel (pp. [15]-1-[15]-194). Arnhem: Gouda Quint
    • H.A.G. Fikkers & A.I.M. van Mierlo (1996). Hoofdstuk 5.4 Belgisch goederenrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands vermogensrecht (pp. 405-446). Arnhem: Gouda Quint
    • H.A.G. Fikkers & A.I.M. van Mierlo (1996). Hoofdstuk 4.4 Frans goederenrecht. In H.J. Snijders (Ed.), Toegang tot buitenlands vermogensrecht (pp. 292-338). Arnhem: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1996). Hoofdstuk 26 Verhaal op luchtvaartuigen. In F.B. Falkena, H. Oudelaar & T.A.W. Sterk (Eds.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Executie en Beslag (pp. [26]-1-[26]-170). Arnhem: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1995). Volledige herbewerking van Onderdeel III.1 (Dagvaardingsprocedure), Hoofdstuk 15 (De rechtsingang), 18 (De eis), 19 (Het verweer), 20 (De reconventie) en 22 (Het verdere bedat). In W.D.H. Asser, J.W. Bijvanck, H. Cavels, H.J. Snijders & A.W. Sterk (Eds.), Vademecum burgerlijk procesrecht, Algemeen deel (pp. 1-146). Arnhem: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1995). Security rights in aircraft and engines under netherlands law. In J.H. Berend & J.H. Crans (Eds.), Aircraft Finance (pp. 71-82). Den Haag: Kluwer Law International
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Harmonisatie van privaatrecht en strafrecht. In R. Foqué, R. Ladan, E. Rood-Pijpers & A.C. Zijderveld (Eds.), Geïntegreerde rechtswetenschap (pp. 101-118). Arnhem: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo & R.W. Polak (1994). The Netherlands. In Philip Weens (Ed.), Enforcement of Money Judgements abroad (losbladig) (pp. 1-39). London: Mathew Bender Inc
    • A.I.M. van Mierlo (1994). Harmonisatie van privaatrecht en strafrecht? In R.M.G.E. Foqué, R. Ladan, E.B.M. Pijpers & A.C. Zijderveld (Eds.), Geïntegreerde rechtswetenschap (pp. 101-118). Arnhem: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Art. 1019w-1019cc. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (8e druk) (pp. 1911-1929). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Art. 1013-1018a. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (8e druk) (pp. 1829-1853). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Art. 261-291. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (8e druk) (pp. 743-848). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Art. 31-66. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (8e druk) (pp. 192-301). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Art. 15-30q. In A.I.M. Mierlo & C.J.J.C. Nispen (Eds.), Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordering (8e druk) (pp. 83-184). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2016). Commentaar op art. 30a-30q Rv. In Tekst en Commentaar Burgerlijke Rechtsvordeing (7e druk) (Tekst & Commentaar) (pp. 138-178). Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2016). Commentaar op art. 3:43 BW (Art. 43-1 t/m 43-28). In Losbladig Vermogensrecht. Deventer: Wolters Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Hoofdstuk 'Algemene bepalingen'. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (6e druk) (pp. 83-235 en-248-264). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Hoofdstuk 'Verzoekschriftprocedure'. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. Nispen Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (6e druk) (pp. 609-713). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Hoofstuk 'Deelgeschillen'. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (6e druk) (pp. 1689-1703). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Hoofdstuk 'WACM'. In A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (6e druk) (pp. 1619-1641). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & S.E. Bartels (2013). Hoofdstukken 1 t/m 8 plus 10 en 11. In S.E. Bartels & A.I.M. van Mierlo (Eds.), Asser 3-IV Algemeen Goederenrecht (16e druk) (Asser-serie) (pp. 1-441 +-531-597). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Hoofdstuk 'Algemene bepalingen'. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaat: Burgerlijke Rechtsvordering 5e druk (pp. 84-237-251-268). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Hoofdstuk 'Verzoekschriftprocedure'. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerljke Rechtsvordering 5e druk (pp. 623-727). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Hoofdstuk 'WACM'. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.c. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering 5e druk (pp. 1647-1661). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Hoofdstuk 'Deelgeschillen'. In A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Eds.), Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 1707-1721). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & B.R.D. Hoebeke (2012). Tijdige Natuurlijke Verbintenis. In A.I.M. van Mierlo, T. Hartlief & B.R.D. Hoebeke (Eds.), Sdu Commentaar Vermogensrecht editie 2012-2013 (pp. 801-804). Den Haag: Sdu juridisch
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Bewerking artikel 3:43 Handelingsonbevoegdheid (supplement 101). In Losbladige Vermogensrecht. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2008). Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (Boek 1, Derde titel, verzoekschrifprocedure)(derde bewerking). In Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 481-562)
    • A.I.M. van Mierlo (2008). Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (Boek 1, Eerste titel, afdeling 2 t/m 6, 8 en 9 (nieuwe bewerking). In Tekst & Commentaar, Burgerlijke Rechtsvordering (pp. 64-163, 194-207-2 t/m 6, 8 en 9)
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Overheidsrechtspraak - de 'gewone rechter'. In C.C. van Dam & J.E. van der Burgh (Eds.), Kluwers jurisprudentiegids voor de verzekeringspraktijk (pp. 1-150). Deventer: Kluwer BedrijfsInformatie
    • A.I.M. van Mierlo (2002). Bewerking van art.585-611i (titel 5) Indirecte executie. In E.M. Wesseling-van Gent, P. Vlas & M. Ynzonides (Eds.), Burgerlijke Rechtsvordering (Supplement, 282) (pp. 1-34). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2002). Bewerking van art. 43 - 1/54. In J. Hijma & W.M. Kleijn (Eds.), Vermogensrecht (Supplement, 54) (pp. 1-26). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2000). Bewerking Boek 1, titel 3, afd. 13 Burgerlijke Rechtsvordering. In G.J.M. van den Dungen (Ed.), Burgerlijke Rechtsvordering (Supplement, 270) (pp. 1-29). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (2000). Bewerking Vademecum Burgerlijk Procesrecht - Algemeen deel art. 15-22. In W.D.H. Asser (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht (Supplement, 46) (pp. 1-16). Deventer: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo (1997). Supplement 2 op II.3 Verhaal op schepen en luchtvaartuigen. In W.D.H. Asser (Ed.), Vademecum Burgerlijk Procesrecht. Executie en Beslag (pp. I/94-108-169/224). Deventer: Gouda Quint
    • A.I.M. van Mierlo, T. Hartlief & B.R.D. Hoebeke (Ed.). (2012). Sdu Commentaar Vermogensrecht editie 2012-2013. Den Haag: Sdu juridisch
    • A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Ed.). (2012). Tekst & Commentaar: Burgerlijke Rechtsvordering 5e druk. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (Ed.). (2010). Zekerheidsrechten (14e druk) (Asser-serie, deel 3-VI*). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (Ed.). (2010). Sdu Commentaar Vermogensrecht 2010. Den Haag: Sdu Uitgevers
    • A.I.M. van Mierlo, A.J. van der Lely & J.M. Smits (Ed.). (2000). Aanvulling behorend bij Rechtspraak Vermogensrecht. Lelystad: Koninklijke Vermande
    • A.I.M. van Mierlo & R.D. Vriesendorp (Ed.). (1998). De doorstart van een insolvente onderneming. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Ed.). (1998). Zilver voor de Gouden Formule. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam/ORP
    • J. ten Kate, R.J.P. Kottenhagen, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Ed.). (1997). Miscellanea, Jurisconsulto vero Dedicata. Deventer: Kluwer
    • J. ten Kate, R.J.P. Kottenhagen, A.I.M. van Mierlo & J.H. Wansink (Ed.). (1997). Miscellanea. Jurisconsulto vero Dedicata. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo & C.J.J.C. van Nispen (Ed.). (2014). Tekst en Commentaar Burgerlijke rechtsvordering, 6e druk. Deventer: Uitgeverij Kluwer BV
    • S.E. Bartels & A.I.M. van Mierlo (Ed.). (2014). Asser 3-IV Algemeen Goederenrecht (16e druk). Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo (Ed.). (2006). Vermogensrecht 2006 (3e druk) (SDU rechtspraakreeks). Den Haag: Koninklijke vermande
    • P. Declerq & A.I.M. van Mierlo (Ed.). (2002). Netherlands Insolvency Law, The Netherlands Bankruptcy Act and the Most Important legal Concepts. Den Haag: T.M.C. Asser Press
    • A.I.M. van Mierlo, C.J.J.C. van Nispen & M.V. Polak (Ed.). (2002). Burgerlijke rechtvordering in Tekst en Commentaar. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo, A.J. van der Lely & J.M. Smits (Ed.). (2002). Rechtspraak Vermogensrecht (Druk, 2). Utrecht: Koninklijke Vermande
    • A.I.M. van Mierlo (Ed.). (2001). Insolad jaarboek 2001. Deventer: Kluwer
    • A.I.M. van Mierlo, G.J. Meijer & F.M. Beijer (Ed.). (1998). Wetteksten Nederlands-Antilliaans en Arubaans Burgerlijk Procesrecht. Rotterdam: Opleidingscentrum voor Recht & Praktijk
   • A.I.M. van Mierlo (1996). Boekbespreking [Bespreking van het boek Asser 3 III, Zakenrecht, Zekerheidsrechten]. .
   • A.I.M. van Mierlo (1995). Boekbespreking [Bespreking van het boek Privaatrecht en pluralisme]. .
   • A.I.M. van Mierlo (1997, maart 1). Originaire wijzen van eigendomsverkrijging naar (nieuw) BW. Spes Victoriae. Juridisch Tijdschrift voor Aruba en de Nederlandse Antillen, pp. 7-12.
   • A.I.M. van Mierlo (1997, april 1). De ontwikkeling in de jurisprudentie van een buitenwettelijk zekerheidsrecht. Spes Victoriae. Juridisch Tijdschrift voor Aruba en de Nederlandse Antillen, pp. 25-30.
    • A.I.M. van Mierlo (2000). Noot bij: Hoge Raad. (2000, februari 11), Ars Aequi 2000-49, 10, (Noot bij HR 11 februari 2000 De Preter/Van Uitert). p.740-745.
    • A.I.M. van Mierlo (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, september 28), NJ 2019-70, Zaaknr. 17/01264, (Organik/Dow). ECLI:NL:HR:2018:1775
    • A.I.M. van Mierlo (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2017, september 22), NJ 2019-126, Zaaknr. 16/04062, (Cassatie: (Gedeeltelijke) vernietiging met verwijzen, Conclusie: Contrair, Conclusie: Contrair). ECLI:NL:HR:2017:2455
    • A.I.M. van Mierlo (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, mei 18), NJ 2019-127, Zaaknr. 17/03411, (Dochter/Moeder). ECLI:NL:HR:2018:728
    • A.I.M. van Mierlo (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, juni 22), NJ 2019-422, Zaaknr. 18/00362, (Procesrecht. Cassatie. Schorsing van het geding (art. 225 Rv). Oproeping opvolgend curator). ECLI:NL:HR:2018:982
    • A.I.M. van Mierlo (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2017, december 1), NJ 2019-137, Zaaknr. 16/02408, (Irak c.s/verweerster). ECLI:NL:HR:2017:3054
    • A.I.M. van Mierlo (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2019, april 6), NJ 2019-169, Zaaknr. 17/03972, (Conservatrix Group/DNB). ECLI:NL:HR:2018:538
    • A.I.M. van Mierlo (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, september 28), NJ 2019-130, Zaaknr. 17/03508, (X/Gemeente Rotterdam). ECLI:NL:HR:2018:1782
    • A.I.M. van Mierlo (2019). Noot bij: Hoge Raad. (2018, december 7), NJ 2019-81, Zaaknr. 17/05131, (Ontvangen/Coca Cola). ECLI:NL:HR:2018:2257
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, november 24), NJ 2018-212, Zaaknr. 16/04898, (Invinco / Postema; Hoger beroep tegen eerste tussenvonnis met toestemming rechtbank; geïntimeerde stelt incidenteel beroep in tegen tweede tussenvonnis zonder toestemming rechtbank en wijzigt eis. Mocht hof bij beoordeling hoger beroep uitgaan van nieuwe eis en zaak zelf afdoen). ECLI:NL:HR:2017:3018
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, april 6), NJ 2018-260, Zaaknr. 18/00237, (Zablocka / Estée Lauder; Art. 30c lid 1 Rv; art. 407 lid 3 Rv. Niet-ontvankelijkheid. Procesinleiding niet ingediend langs elektronische weg. Geen advocaat bij de Hoge Raad aangewezen in procesinleiding). ECLI:NL:HR:2018:532
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, maart 16), NJ 2018-249, Zaaknr. 18/00143, (Köster Advocaten / Carigna Investmenst; Verstekverlening in cassatie; toelaatbaarheid kantoorbetekening rechtsmiddelenexploot bestemd voor persoon met bekende woonplaats in Caribisch deel Koninkrijk). ECLI:NL:HR:2018:366
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Noot bij: Hof Den Haag. (2016, februari 9), NJ 2018-136, (Enel c.s. / AlbaniaBEG; Bewarende maatregelen in het kader van een vordering (ex art 431 lid 2 Rv) tot erkenning en tenuitvoerlegging van een Albanees vonnis. Toetsingscriteria uit het Gazprombankarrest. Opheffing beslagen tegen het stellen van een bankgarantie met daaraan gekoppeld een contra-bankgarantie. Warheidsplicht ex art. 21 Rv bij een beslagrekest. (Zaaknrs. 200.153.850, 200.158.362 en 200.160.286)). ECLI:NL:GHDHA:2016:280
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 6), NJ 2018-373, Zaaknr. 17/00336, (Tanasale / Raad voor de Kinderbescherming; Beschikking mede gegeven door nog niet als zodanig beëdigde raadsheer-plaatsvervanger; nietigheid beschikking?). ECLI:NL:HR:2017:2561
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2018, mei 25), NJ 2018-332, Zaaknr. 17/00847, (Conservatoir beslag; tijdig instellen eis in hoofdzaak). ECLI:NL:HR:2018:773
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2016, november 18), NJ 2018-315, Zaaknr. 15/02433, (FGH Bank / Fraanje B.V.; wordt beslaglegger beschermd tegen gewekte schijn van afstand van hypotheekrecht?). ECLI:NL:HR:2016:2640
    • A.I.M. van Mierlo (2018). Noot bij: Hoge Raad. (2017, februari 24), NJ 2018-224, Zaaknr. 15/02182, (Boer, van den / Staat; Dwangsommen. Staat vordert o.g.v. art. 47 AWR bevel in kort geding tot geven van inlichtingen). ECLI:NL:HR:2017:310
    • A.I.M. van Mierlo (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, september 29), NJ 2017-373, Zaaknr. 17/02882, (KEI. Procesinleiding; vereiste indiening langs elektronische weg). ECLI:NL:HR:2017:2526
    • A.I.M. van Mierlo (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, juli 9), NJ 2017-283, zaaknr 17/02231, (Verstekverlening). ECLI:NL:HR:2017:1278
    • A.I.M. van Mierlo (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 13), NJ 2017-420, (KEI. Verstekverlening; overschrijding van de tweewekentermijn van art. 112 lid 1 Rv; gevolgen.). ECL:NL:HR:2017:22629
    • A.I.M. van Mierlo (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2015, april 17), NJ 2017-155, (Opheffing conservatoir beslag). ECLI:NL:HR:2015:1074
    • A.I.M. van Mierlo (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2016, april 15), NJ 2017-122, 15/01376, (Dwangsom). ECLI:NL:HR:2016:667
    • A.I.M. van Mierlo (2017). Noot bij: Hoge Raad. (2017, oktober 13), NJ 2017-419, Zaaknr. 17/02800, (KEI. Verstekverlening; herstelde procesinleiding; aanzegging nieuwe uiterste verschijndatum vereist?). ECLI:NL:HR:2017:2628
    • A.I.M. van Mierlo (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, januari 23), NJ 2016-121, 14/00181, (Dwangsom). ECLI:NL:HR:2015:113
    • A.I.M. van Mierlo (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, oktober 30), NJ 2016-171, (Noot). ECLI:NL:HR:2015:3197
    • A.I.M. van Mierlo (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, november 13), NJ 2016-425, (Pomneftstroy/Yukos). ECLI:NL:HR:2015:3299
    • A.I.M. van Mierlo (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2015, februari 20), NJ 2016-123, 13/06135, (Dwangsom). ECLI:NL:HR:2015:396
    • A.I.M. van Mierlo (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2014, september 5), NJ 2016-495, (Procesrecht. Tenuitvoerlegging verstekvonnis door derdenbeslag). ECLI:NL:HR:2014:2629
    • A.I.M. van Mierlo (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 22), NJ 2015-184, (Inz. onttrekking aan pandrecht). ECLI:NL:HR:2014:965
    • A.I.M. van Mierlo (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2015, mei 1), NJ 2015-292, (Invorderingszaak). ECLI:NL:HR:2015:1188
    • A.I.M. van Mierlo (2015). Noot bij: Hoge Raad. (2014, oktober 31), NJ 2015-217, (Noot).
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Noot bij: BenGH. (2013, mei 7), NJ 2014-209, A 2012/1, (Noot).
    • A.I.M. van Mierlo & K.F. Haak (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, februari 28), NJ 2014-192, (Executoriale verkoop van scheepscasco's uit hoofde van subrogatie door schuldeiser die tevens pandhouder is.). ECLI:NL:HR:2014:440
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2013, juli 12), NJ 2014-273, Zaaknr.12/00026, (Noot).
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Noot bij: BenGH. (2014, juni 14), NJ 2014-210, A 2012/2/5, (Noot).
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Noot bij: BenGH. (2014, juli 2), NJ 2014-211, A 2012/3, (Noot).
    • A.I.M. van Mierlo (2014). Noot bij: HR. (2012, december 21), NJ 2014-213, Zaaknr. 11/04148, (Noot).
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2009, december 1), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-69, (Metall Market/Moormerland LtD).
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2010, februari 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-10, 08/02396, (Willems/Poort). p.1291-1305.
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2010, oktober 8), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-16, 08/05299, (H.W. van den Berg Makelaardij B.V./Abraham Bernhard). p.2408-2423.
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, april 6), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-26, 11/02985, (X c.s., allen (laatstelijk) wonende dan wel gevestigd in het gebied van de voormalige regupliek Joegoslavië/Y., thans in strafrechtelijk bewaring van het Joegslavië Tribunaal (ICTY)). p.4004-4018.
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, april 13), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-32/33, 10/04270, (Kwekerij A.H. van Staalduinen en zonen Beheer B.V./Mr. Tiethof q.q.). p.5032-5056.
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 26), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-41, 08/04008, (Management Team Noord .V./S. Rollema). p.5909-5921.
    • A.I.M. van Mierlo (2012). Noot bij: Hoge Raad. (2012, juni 15), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2012-34/35, 11/01155, (De Kerseboom B.A./de Ontvanger van de Belastingdienst). p.5148-5171.
    • A.I.M. van Mierlo (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, januari 29), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-46, 09/01904, (Gerrits/Robben). p.5106-5120.
    • A.I.M. van Mierlo (2011). Noot bij: Benelux-Gerechtshof. (2011, februari 11), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-23/24, A2010/01, (Vanseer/Gewestelijk Stedenbouwkundig Inspecteur). p.2393-2403.
    • A.I.M. van Mierlo (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, januari 29), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-23/24, 08/02245, (De Staat der Nederlanden/Lehman Brothers c.s.). p.2403-2414.
    • A.I.M. van Mierlo (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 19), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-23/24, 08/02690, (N. verblijvende in de TBS Pompekliniek/de Staat der Nederlanden). p.2415-2431.
    • A.I.M. van Mierlo (2011). Noot bij: Hoge Raad. (2011, april 29), Nederlandse Jurisprudentie. Uitspraken in Burgerlijke en Strafzaken 2011-36/37, 09/03435, (De ontvanger van de Belastingdienst/Mr. H.M. Eijking, in zijn hoedanigheid van curator in het faillessement van X). p.3807-3825.
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2008, september 5), NJ 2009-154, (Forward / Huber).
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, februari 6), NJ 2009-344, (Beslag en Vormerkung).
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, februari 20), NJ 2009-376, (Ontvanger / De Jong).
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Noot bij: Hof Arnhem. (2009, april 27), NJ 2009-380, (Hoger beroep tussenvonnis).
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, april 24), NJ 2009-488, (Heilbron / Rensa).
    • A.I.M. van Mierlo (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, maart 27), NJ 2009-579, (Noot).
    • A.I.M. van Mierlo (2008). Noot bij: HR. (2007, juni 8), NJ 2008-368, HR08-06-2007, (Noot). p.2622-2622.
    • A.I.M. van Mierlo (2008). Noot bij: Hoge Raad (Civiele Kamer). (2007, juni 8), NJ 2008-368, LJN BA1525, (Noot). p.3456-3463.
    • A.I.M. van Mierlo (2007). Noot bij: HR. (2006, december 22), NJ 2007-173, (Noot). p.1258-1261.
    • A.I.M. van Mierlo (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2005, april 22), Ars Aequi 2006-mei, (Annotatie RvdW 2005, 62, JIN 2005, 238 Reuser q.q./Postbank, Conservatoir derdenbeslag. Verrekening. Faillissement). p.363-372.
    • A.I.M. van Mierlo (2006). Noot bij: Hoge Raad. (2005, november 25), Ars Aequi 2006-2, C04/250HR, (Rohde Nielsen/De Donge Conservatoir beslag. Ondeugdelijkheid van het door de beslaglegger ingeroepen recht). p.112-115.
    • A.I.M. van Mierlo (2006). Noot bij: Hof den Haag. (2006, februari 9), JIN 2006-165, p.606-607.
    • A.I.M. van Mierlo (2006). Noot bij: HR. (2006, juni 9), JIN 2006-342, p.1120-1121.
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, maart 25), JIN 2005-mei, C04/016HR, (LJN AS7343. Executoriaal derdenbeslag). p.793-794.
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, juli 10), JIN 2005-augustus, C04/111HR, (LJN AT4065. Derdenbeslag. Vordering tot periodieke betalingen. Tenuitvoerlegging verstekvonnis). p.1240-1240.
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, november 19), JIN 2005-februari, C-03/112 HR, (LJN AP4743. Reële executie. Vonnis vervangt akte. Vernietiging vonnis. Rechtsmiddelenregister).
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2004, november 19), JIN 2005-januari, C-03/231HR, (LJN AQ3055. Vestiging stil pandrecht. Registratie onderhandse akte. Tijdstip vestiging). p.131-132.
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, maart 11), JIN 2005-april, C-03/313HR, (LJN AS 2619. Executoriaal derdenbeslag. Beslagen vordering versterkt met hypotheek. Rangorde verdeling). p.632-637.
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Noot bij: Hof van Justitie EG. (2005, november 8), JIN 2005-december, C-443/03, (EG-Betekeningsverordening. Betekening gerechtelijke stukken. Gevolgen ontbreken vertaling).
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, januari 21), Ars Aequi 2005-, mei, (Annotatie RvdW 2005, 17. Ontvanger/De Vlaanderen. Herstelexploot via artikel 63 Rv? Excutoriaal derdenbeslag. Verstrijken termijn artikel 477a lid 2 Rv. Herhaald beslag met betwisting nieuwe verklaring?). p.361-366.
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Noot bij: Hoge Raad. (2005, maart 25), JIN 2005-2005, mei, (Annotatie bij nr. C04/016HR, LJN AR7343, Executoriaal derdenbeslag. Pensioen. Houder penningen?). p.785-794.
    • A.I.M. van Mierlo (2005). Noot bij: Arrondissementsrechtbank Middelburg. (2005, juni 5), Tijdschrift voor Arbitrage 2005-8, (ASB Greenworld B.V. -ASB Grunland KG / Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V., Schorsing tenuitvoerlegging vonnis?). p.24-26.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, september 24), JIN 2004-2004, 2, (Annotatie nr. C03/098HR (mrs. Fleers, Kop, Bakels) Ontbinding koopovereenkomst. Omvang schadevergoeding. Kosten van verhaal). p.101-103.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Kantonrechter Nijmegen. (2004, oktober 6), JBPr 2004-december, 348456\VV, (EXPL 04-8083\170\ST, Herroeping. Gesloten systeem rechtsmiddelen).
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2003, oktober 3), Ars Aequi 2004-53, 2, (Ontvanger/Heemhorst RvdW 2003, 155). p.127-131.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Hof 's-Gravenhage. (2003, juli 30), JOR 2004-2004, 2, (Annotatie Hof 's-Gravenhage, rolnr. 99/871 Hengstmengel/MHL). p.337-341.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Rechtbank Utrecht. (2002, september 4), Tijdschrift voor Arbitrage 2004-2004, 1, (Overheidsrechtspraak - 14 - Rechtbank Utrecht(mr. G.C. van Kekem)). p.42-44.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, januari 23), Ars Aequi 2004-53, 5, (Annotatie Ponteecen-Stratex RvdW 2004, 20). p.353-357.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, september 2), JIN 2004-november, C03/091HR, (JMH/AT, LJN AO7821. Schuldeisersverzuim. Zorgplicht verkoper). p.104-105.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Arr.rechtbank Groningen. (2000, december 8), Tijdschrift voor Arbitrage 2004-2004, 2, (Annotatie Arrondissementsrechtbank Groningen Van Hoeve/'t Hooge Huys). p.88-91.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2004, februari 17), JBPr 2004-2004, 3, (Annotatie Gerechtshof Arnhem nr. 2003/833 KG). p.368-373.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, juni 18), Ars Aequi 2004-53, 11, (Annotatie RvdW 2004, 87, JOR 2004, 221 (mrs. J.B. Fleers, H.A.M. Aaftink, D.H. Beukenhorst, A.M.J. van Buchem-Spapens en P.C. Kop; mr. L.A.D. Keus) Van Galen q.q./Circle Vastgoed). p.782-787.
    • A.I.M. van Mierlo (2004). Noot bij: Hoge Raad. (2004, september 24), JIN 2004-2004, 2, (Annotatie nr. C03/107HR (mrs. Herrmann, Aaftink, Kop, Numann) Gezag van gewijsde. Proceskosten. Buitengerechtelijke kosten. Matiging). p.103-106.
    • A.I.M. van Mierlo (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, november 15), Ars Aequi 2003-52, 6, (De Kroon c.s./Notaris Peters). p.449-453.
    • A.I.M. van Mierlo (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2002, februari 15), Ars Aequi 2003-52, 3, (Het Beta-project). p.184-190.
    • A.I.M. van Mierlo (2003). Noot bij: Hoge Raad. (2003, april 11), Ars Aequi 2003-52, 10, (Hoda International/Mondi Foods). p.773-778.
    • A.I.M. van Mierlo (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2002, februari 1), Ars Aequi 2002-51, 12, (Driemaal extinctieve verjaring, HR 1 december 2000, NJ 2001,46; HR 11 januari 2002, NJ 2002,81; HR 1 februari 2002, NJ 2002,195). p.887-901.
    • A.I.M. van Mierlo (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, november 30), Ars Aequi 2002-2002, 4, (De Jong/Carnifour). p.276-282.
    • A.I.M. van Mierlo (2002). Noot bij: Hoge Raad. (2001, april 13), Ars Aequi 2002-2002, 2, (Gastels bedrijfspand). p.89-95.
    • A.I.M. van Mierlo (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2000, november 24), Ars Aequi 2001-50, 6, (Herstelexploot-arresten). p.459-467.
    • A.I.M. van Mierlo (2001). Noot bij: Hoge Raad. (2000, mei 26), Ars Aequi 2001-50, 2, (Het Land Aruba/Boeije). p.107-114.
    • A.I.M. van Mierlo & A. Hees (1995). Noot bij: HR RvdW 116(C). (1995, mei 19), Nieuwsbrief BW 1995-5, 6, (Art.3:84 lid 3 BW, een bepaling met beperkte strekking).
   • A.I.M. van Mierlo (2006). Aruba, the place to be for arbitration?. Oratie, uitgesproken te Aruba (2005, oktober 20). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • A.I.M. van Mierlo. Fiduciaire zekerheid, vuistloos en stil pand : enige beschouwingen omtrent het rechtskarakter van de fiduciaire zekerheidsoverdracht naar huidig recht en van de haar opvolgende regeling in het Nieuwe Burgerlijk Wetboek. Katholieke Universiteit Nijmegen (237 pag.) (Deventer: Kluwer) Prom./coprom.: promotor onbekend.
 • Nauta Dutilh

  Start date approval
  Dec/2017
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  Partner
 • Civil Procedure

  Title
  Civil Procedure
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2

  Thesis Master Private Law

  Title
  Thesis Master Private Law
  Year
  2020

  National and International Civil Procedu

  Title
  National and International Civil Procedu
  Year
  2020
  Year level
  master, master

  Civil Procedure

  Title
  Civil Procedure
  Year
  2020
  Year level
  bachelor 2
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Civil Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  0104088861

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam