prof.dr.mr. (Wibren) W van der Burg

prof.dr.mr. (Wibren) W van der Burg
Full professor Erasmus School of Law Sociology, Theory, and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L6-115
Email
vanderburg@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Fields of research: Legal philosophy, legal theory, law and ethics Legal research methods, interdisciplinary research Multicultural society, law and religion, anti-discrimination law. Political theory, democratic theory.

 

 • Wibren Van Der Burg & Wouter De Been (2020) - Social Change and the Accommodation of Religious Minorities in the Netherlands - Journal of Law, Religion and State, 8 (1), 1-33 - doi: 10.1163/22124810-00801002
 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2020) - Legal Philosophy as an Enrichment of Doctrinal Research Part I: Introducing Three Philosophical Methods - Law and Method, 2020 (January), 1-20 - doi: 10.5553/REM/.000046
 • Wibren Burg (2019) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluative Judgments and Normative Recommendations in Legal Research - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 105 (1), 11-43 - doi: 10.2139/ssrn.3020624
 • Wibren Burg (2017) - Law as a Second-Order Essentially Contested Concept - Jurisprudence (An International Journal of Legal and Political Thought), 8 (2), 230-256 - doi: 10.1080/20403313.2016.1189156
 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2015) - Introduction: The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research Part 1: Theoretical Discussions - Erasmus Law Review, 8 (2), 39-42 - doi: 10.5553/ELR.000050
 • Wibren Burg (2014) - Wat is juridisch interactionisme? - Netherlands Journal of Legal Philosophy, 43, 27-42
 • Wibren Burg (2014) - The Work of Lon Fuller: A Promising Direction for Jurisprudence in the 21st Century - University of Toronto Law Journal, 2014 (01), 736-752
 • R Pierik & Wibren Burg (2014) - What Is Neutrality? - Ratio Juris (An International journal of jurisprudence and philosophy of law), 27 (4), 496-515
 • Wibren Burg (2014) - Lon. L. Fuller’dan Yasa Koyuculara Dersler - Hukuk Kurami, 1 (3), 58-64
 • Wibren Burg (2012) - De neutrale overheid: 'and never the twain shall meet'? Een voortgezette discussie - Filosofie en Praktijk, 33 (1), 52-68
 • Wibren Burg (2012) - Doormodderen in de polder of bouwen van luchtkastelen? Slotreactie op Wolff & Maris - Filosofie en Praktijk, 33 (4), 82-87
 • Wibren Burg (2012) - De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures. NWO-promotieprojecten op het terrein van Recht & Bestuur als case study - Nederlands Juristenblad (NJB), 2012 (36), 2528-2537
 • R Pierik & Wibren Burg (2011) - The Neutral State and the Mandatory Crucifix - Religion & Human Rights: An International Journal, 6 (3), 267-272
 • Wibren Burg (2010) - Homogeniteit versus diversiteit - schuivende verhoudingen - Religie & samenleving, 5 (2), 103-123
 • Wouter Been & Wibren Burg (2010) - Diversiteit in Nederland - Openbaar Bestuur, 2010 (12), 2-6
 • Wibren Burg (2010) - De neutrale overheid: abstracte filosofie versus staatsrechtelijke praktijk - Filosofie en Praktijk, 31 (3), 6-20
 • Wibren Burg (2010) - De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (31), 2026-2031
 • Wibren Burg (2009) - Essentially Ambiguous Concepts and the Fuller-Hart-Dworkin Debate - Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, 95 (3), 305-326
 • Wibren Burg (2009) - The Regulation of Professionals. Two Conflicting Perspectives. - Legisprudence, 3 (2), 147-171
 • Wibren Burg (2008) - Creativiteit in de rechtswetenschap. Over interdisciplinariteit als heuristiek. - Nederlands Juristenblad (NJB), 83 (44/45), 2742-2746

 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2015) - The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research, Part 2: Case Studies - Erasmus Law Review, 8 (3), 79-80 - doi: 10.5553/ELR.000056
 • Wibren Burg (2013) - 'Naschrift', bij reactie P. Hooijmeijer op: 'De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures. NWO-promotieprojecten op het terrein van Recht & Bestuur als case study' - Nederlands Juristenblad (NJB), 88 (06), 306-307
 • Wibren Burg (2012) - Historisch besef - Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (2), 120-121
 • Wibren Burg & W de Been (2012) - Godsdienst als hype - Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (13), 772
 • Wibren Burg (2011) - Afrekenen met de linkse kerk - Nederlands Juristenblad (NJB), 86 (28), 1877-1878
 • Wibren Burg (2010) - 'Bij de gratie Gods' - een anachronisme - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (3), 161
 • Wibren Burg (2010) - Mijn laboratorium - Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (14), 849-850
 • Wouter Been & Wibren Burg (2010) - Het gras is in Nederland Groener: Een verdediging van de Nederlandse aanpak van maatschappelijke verdeeldheid - Fiat Justitia (EUR), 22 (2), 37-40

 • Wibren Burg (2014) - The Dynamics of Law and Morality. A Pluralist Account of Legal Interactionism - Ashgate

 • Wibren Burg (2020) - Conceptual Theories of Law and the Challenge of Global Legal Pluralism: A Legal Interactionist Approach - Oxford University Press
 • Wibren Burg & Sanne Taekema (2020) - Inzicht, integriteit en NWO - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2016) - The Need for Audacious Fully Armed Legal Scholars: Concluding Reflections - Edward Elgar Publishing
 • Wibren Burg (2016) - The Emerging Interactionist Paradigm and the Ideals of Democracy and Rule of Law - Springer
 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2014) - Towards a Fruitful Cooperation between Legal Philosophy, Legal Sociology and Doctrinal Research: How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions - Ashgate Publishing
 • Wibren Burg (2012) - Inclusive Neutrality in the Classroom - Itunes
 • Wibren Burg (2012) - Slippery Slope Arguments - Academic Press
 • Wibren Burg (2011) - Law and Ethics. The Twin Disciplines - Mohr Siebeck
 • Wibren Burg (2011) - De paradox van de ondemocratische democratietheorie - Larcier / Boom juridische uitgevers
 • Wibren Burg (2010) - The Regulation of Professionals. Two Conflicting Perspectives (reprint with minor revisions from 'Legisprudence 2009') - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2010) - De scheiding van kerk en staat: een vaak miskend ideaal - Meinema
 • Wibren Burg (2009) - Cultuur: waar hebben we het over? - Falstaff media
 • Wibren Burg (2009) - De regulering van professionals: twee botsende perspectieven - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2009) - Debatten rond neutraliteit - Ars Aequi Libri
 • Wibren Burg (2009) - Developing a Liberal Protestant Ethics in a Pluralist and Dynamic World - LIT
 • Wibren Burg (2009) - Law and Bioethics - Blackwell

 • Wibren Burg (2019) - Een literaire pleitrede. Abel Herzbergs verdediging van Fedde Schurer - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2014) - Sol Iustitiae Illustra Nos. Moge de zon der gerechtigheid ons verlichten. - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg & Sanne Taekema (2013) - Rechtstheorie in de Rotterdamse context: Een geschiedenis in zes oraties - Boom Juridische Uitgevers
 • Wibren Burg (2012) - De scheiding van kerk en staat. Een herijking - Meinema
 • Wibren Burg (2009) - 'Inleiding' en ' discussiebijdragen' - Kluwer
 • Wibren Burg (2009) - De professionalisering van juridische beroepen. Over verlies aan rechtsstatelijke oriëntatie. - Boom Juridische Uitgevers

 • Wibren Burg (2016) - From ethical analysis to legal reform: Methodological reflections on translation and incorporation
 • Wibren Burg (2014) - The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights
 • Wibren Burg (2014) - Know Thyself: Ethicists Don't Understand Law - But They Nevertheless Should Try
 • Wibren Burg (2014) - Lon L. Fuller's Lessons for Lawmakers

 • Wibren Burg (2009) - Het ideaal van de neutrale staat. Inclusieve, exclusieve en compenserende visies op godsdienst en cultuur - Boom Juridische Uitgevers

 • Marlies Galenkamp & Wibren Burg (2009) - Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties

 • Wibren Burg (2014) - Diversiteitsbeleid - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Wibren Burg (2014) - Turkse paradoxen - Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)
 • Wibren Burg (2012) - Stemmen in een kerk (blog) - www.ridms.nl
 • Wibren Burg (2012) - Schaatscultuur (blog) - www.ridms.nl
 • Wibren Burg (2012) - Historisch besef (blog) - www.ridms.nl

 • Wibren Burg (3 april 2013) - Onderwijs, tolerantie en homoseksualiteit - Blog
 • Wibren Burg (18 februari 2013) - De function creep van NWO - Blog
 • Wibren Burg (11 november 2011) - Religie na 9-11 - bijdrage
 • Wibren Burg (16 september 2011) - Godsdienstvrijheid schrappen? Een blamage voor Nederland - Interview dagblad VolZin
 • Wibren Burg (17 juli 2011) - Filosofisch Kwintet - gast
 • Wibren Burg (25 juli 2010) - Schepper & Co - interview

 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2011) - IVR Conference Special Workshop 66 - IVR Conference Special Workshop 66

 • Wibren Burg (2013) - Netherlands Journal of Legal Philosophy (Journal)
 • Wibren Burg (2011) - Nederlands Tijdschrift Kerk & Recht (Journal)

 • W (Wibren) van der Burg (2021) - J.H.S. Pennanen, Essentially Contested Concepts: Gallie’s Thesis and its Aftermath

 • Wibren Burg (2011) - University of Toronto (External organisation)

 • W (Wibren) van der Burg (2021) - Methods of doctrinal research
 • W (Wibren) van der Burg (2021) - Creativity in legal scholarship
 • W (Wibren) van der Burg (2021) - Methods of doctrinal research
 • W (Wibren) van der Burg (2021) - From Ethical Analysis to Legal Reform: Methodological Reflections on Ethical Transplants in Pluralist Contexts - Conference Analytic Philosophy meets Legal Theory 2021
 • W (Wibren) van der Burg, JW (Jing) Hiah & Robert Poll (2021) - Saturation as a methodological principle for philosophical research
 • W (Wibren) van der Burg (2021) - Legal Research Methods
 • Wibren Burg (2020) - Pragmatist Reflective Equilibrium - Staff seminar
 • Wibren Burg (2020) - Pragmatist Reflective Equilibrium - Staff seminar
 • Wibren Burg (2020) - Interdisciplinary doctrinal research - Seminar for Ph.D. students
 • Wibren Burg (2020) - Legal Philosophy as an Enrichment of Doctrinal Research - Seminar for Ph.D. students
 • Wibren Burg (2018) - Legal Research Methods - Four Guest Lectures in the period 24-27 September 2018
 • Wibren Burg (2017) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - Lisbon IVR Special Workshop The Humanist Science of Law: Methodologies to Address Law’s Normativity and Value-Orientation
 • Wibren Burg (2017) - The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities in the Netherlands, and the Implications for Human Rights - Lisbon IVR Special Workshop What Should Religious Freedom Entail?
 • Wibren Burg (2017) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - School of Law, University of Edinburg
 • Wibren Burg (2017) - A Pluralist Account of Legal Interactionism - Slaughter and May Annual Jurisprudence Lecture, School of Law, University of Bristol
 • Wibren Burg (2017) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - School of Law, University of Bristol
 • Wibren Burg (2017) - The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - Ph.D. seminar, School of Law, Queen Mary University of London
 • Wibren Burg (2016) - Explaining Pervasive Conceptual Disagreement - Workshop 60 Years of Essentially Contested Concepts
 • Wibren Burg (2015) - Legal Interactionism and a Theory of Law and Morality. Introduction to Author Meets Readers Symposium (with responses by Dora Kostakopoulou, Doren Ben-Ori, Raza Saeed) - School of Law, University of Warwick
 • Wibren Burg (2015) - The Merits of Law. Towards a Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research - School of Law, Queen Mary University of London
 • Wibren Burg (2015) - Introduction to Author Meets Readers Sessions on The Dynamics of Law and Morality (with responses by Paul Schiff Berman, Martin Krygier, Karol Soltan, Mariana Valverde) - Law and Society Association
 • Wibren Burg (2015) - State Neutrality: A different European perspective - School of Law, Queen Mary University of Londen
 • Wibren Burg (2014) - Introduction on The Dynamics of Law and Morality - CLSGC New Book Series: The Dynamics of Law and Morality: A Pluralist Account of Legal Interactionism
 • Sanne Taekema & Wibren Burg (2014) - How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions - Workshop Law, Society and Community: Socio-Legal Essays
 • Wibren Burg (2014) - Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems - Guest Lecture
 • Wibren Burg (2014) - A Pluralist Account of Legal Interactionism - Guest Lecture
 • Wibren Burg (2014) - A Pluralist Account of Legal Interactionism - Guest Lecture
 • Wibren Burg (2014) - Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems - Guest Lecture
 • Wibren Burg (2013) - Legal Interactionism: A non-foundationalist account of reciprocity - Dutch Research School of Philosophy (OZSW)
 • Wibren Burg (2013) - The Gap Between Theory and Practice - Association for Legal and Social Philosophy
 • Wibren Burg (2013) - Pluralist Account of Legal Interactionism - Law and Society Association
 • Wibren Burg (2012) - Response to Kristen Rundle - Erasmus School of Law
 • Wibren Burg (2012) - De scheiding van kerk en staat in Nederland: naar een herijking van een oud ideaal - International Academic Lecture
 • Wibren Burg (2012) - The Exclusion of Same-Sex Ballroom Dance Couples in the Legal Arena - Conference United against Homophobia in Sports - EGLSF/ EPAS Council of Europe
 • Wibren Burg (2012) - Interdisciplinary Research: Law and Ethics - International Academic Lecture
 • Wibren Burg (2012) - Wat is democratie? - Bijdrage aan Theaterproductie Huis aan de Werf
 • Wibren Burg (2012) - Samenleven in verscheidenheid, hebben we de kunst verleerd? - Lezing Vereniging van Vrijzinnig Protestanten
 • Wibren Burg (2012) - Wat is juridisch interactionisme? - Vereniging voor Wijsbegeerte van het Recht
 • Wibren Burg (2011) - Nacht van de Rechtsstaat - deelname aan forumdiscussie over religieuze orthodoxie
 • Wibren Burg (2011) - Samenleven in verscheidenheid - hebben we de kunst verleerd? - MOK-lezing
 • Wibren Burg (2011) - The Challenges of Change and Pluralism - Legal Interactionism as the Synthesis between Positivism and Natural Law - Third Annual Dutch Conference on Practical Philosophy
 • W (Wibren) van der Burg (2011) - From Ethical Analysis to Legal Reform: Methodological Reflections on Ethical Transplants in Pluralist Contexts
 • Wibren Burg (2011) - Het verminderend begrip voor religieuze orthodoxie - expertmeeting 'orthodoxe gelovigen in de samenleving'
 • Wibren Burg (2011) - What is Legal Interactionism? - IVR-Special Workshop Dynamics of Law and Society: The Promise of Interactionism and Pragmatism
 • Wibren Burg (2011) - The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights - Conference The Future of the Religious Past
 • Wibren Burg (2011) - Interdisciplinary Research in Law - Canadian Institutes of Health Research Training Program in Health Law, Ethics & Policy Skills Workshop
 • Wibren Burg (2011) - Response to Brunnée and Toope - Colloquium on Legitimacy and Legality in International Law
 • Wibren Burg & R Pierik (2011) - What is Neutrality? Inclusive and Exclusive Approaches to State, Religion, and Culture - Centre for Ethics, University of Toronto
 • Wibren Burg (2010) - Inclusive Neutrality in the Classroom - ELA (European Association for Education Law and Policy) Conference Religion, Philosophical Convictions and Education. From Passive toleration to Active Appreciation of Diversity
 • Wibren Burg (2010) - Pleidooi voor religieuze en politieke vrijzinnigheid - Uytenbogaert Den Haag
 • Wibren Burg (2010) - De spanning tussen godsdienstvrijheid en emancipatie - Conferentie Godsdienstvrijheid of vrij van godsdienst? GroenLinks
 • Wibren Burg (2010) - Samenleven in verscheidenheid - hebben we de kunst verleerd? - lezing Humanistisch café Rotterdam
 • Wibren Burg (2010) - Subisidie voor religieuze organisaties- maar onder voorwaarden - Forum
 • Wibren Burg (2010) - Vrijzinnige ethiek - gastcollege Remonstrants Seminarium Leiden
 • Wibren Burg (2010) - Homogeniteit versus diversiteit - schuivende verhoudingen - Werkgroep Religie & Samenleving
 • Wibren Burg (2010) - Law, Ethics and Religion in the Field of Health Care. Doing Justice to Pluralism and Change - gastcollege Honours Programme Universiteit Leiden
 • Wibren Burg (2010) - De rechterlijke macht en culturele en religieuze diversiteit - Lezing
 • Wibren Burg (2010) - Onderwijs over de multiculturele samenleving in de universitaire rechtenstudie - Conferentie Mix-In
 • Wibren Burg (2010) - Methods of law and ethics - gastcollege Research School of Human Rights
 • Wibren Burg (2010) - Godsdienst: achterhaald en gevaarlijk? - lezing Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente
 • Wibren Burg (2010) - A Philosophical Perspective on Minority Rights and State Neutrality - gastcollege Roosevelt Academy

 • Wibren Burg (2020) - Interdisciplinary doctrinal research - Ph.D training, Methodology of Legal Research
 • Wibren Burg (2020) - Panelbijdrage Hoe Kleurenblind is Vrouwe Justitia? - Themamiddag over recht, racisme en de samenleving
 • Wibren Burg (2016) - Controle van de kosten versus kosten van de controle? De financiering en sturing van onderwijs en onderzoek - Symposium Guido de Bres-Stichting-SGP over hoger onderwijs Macht ? kennis

Queen Mary University London

Begindatum goedkeuring
september 2016
Einddatum goedkeuring
december 9999
Plaats
LONDON
Beschrijving
Visiting professor

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR317

Philosophy of Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RR318

Thesis master Legal Theory

Year
2021
Course Code
RS128

Tax Law (Advanced)

Year
2021
Year Level
master, master
Course Code
RF46

Legal Academic Skills III

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD317

Philosophy of Law

Level
bachelor 3
Year
2021
Year Level
bachelor 3
Course Code
RD318

Research and Writing Skills (IABL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RR84

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB30

Research & Writing Skills (ITL)

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB73

Research & Writing Skills

Level
master
Year
2021
Year Level
master
Course Code
RB39

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen