prof.dr.mr. (Wibren) W. van der Burg

prof.dr.mr. (Wibren) W. van der Burg
Full Professor Erasmus School of Law Sociology, Theory and Methodology
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
L 6-109
Telephone
+31 10 4082912
Email
vanderburg@law.eur.nl
Back to overview

Profile

Fields of research: Legal philosophy, legal theory, law and ethics Legal research methods, interdisciplinary research Multicultural society, law and religion, anti-discrimination law. Political theory, democratic theory.

 

Fields of research: Legal philosophy, legal theory, law and ethics Legal research methods, interdisciplinary research Multicultural society, law and religion, anti-discrimination law. Political theory, democratic theory.

 

   • H.S. Taekema & W. van der Burg (2015). The Incorporation Problem in Interdisciplinary Legal Research, Part 2: Case Studies. Erasmus Law Review, 8 (3), 79-80. doi: 10.5553/ELR.000056
   • W. van der Burg (2013). 'Naschrift', bij reactie P. Hooijmeijer op: 'De onzichtbare kosten van controle- en selectieprocedures. NWO-promotieprojecten op het terrein van Recht & Bestuur als case study'. Nederlands Juristenblad (NJB), 88 (06), 306-307.
   • W. van der Burg & W. de Been (2012). Godsdienst als hype. Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (13), 772.
   • W. van der Burg (2012). Historisch besef. Nederlands Juristenblad (NJB), 87 (2), 120-121.
   • W. van der Burg (2011). Afrekenen met de linkse kerk. Nederlands Juristenblad (NJB), 86 (28), 1877-1878.
   • W. van der Burg (2010). Mijn laboratorium. Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (14), 849-850.
   • W. van der Burg (2010). 'Bij de gratie Gods' - een anachronisme. Nederlands Juristenblad (NJB), 84 (3), 161.
   • W.H.J. de Been & W. van der Burg (2010). Het gras is in Nederland Groener: Een verdediging van de Nederlandse aanpak van maatschappelijke verdeeldheid. Fiat Justitia (EUR), 22 (2), 37-40.
   • W. van der Burg (2014). Sol Iustitiae Illustra Nos. Moge de zon der gerechtigheid ons verlichten. In H. Kloosterhuis & T. van de Pas (Eds.), Nuttig, maar belangrijk. Rechtsspreuken voor Laurens Winkel (pp. 29-34). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • W. van der Burg & H.S. Taekema (2013). Rechtstheorie in de Rotterdamse context: Een geschiedenis in zes oraties. In L.C. Winkel, L.J.J. Rogier & M. Roos (Eds.), Erasmus School of Law en haar voorgangers. 50 jaar juridisch onderwijs en onderzoek aan de Nederlandse Economische Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam (pp. 213-228). Den Haag: Boom juridische uitgevers
   • W. van der Burg (2012). De scheiding van kerk en staat. Een herijking. In J. Magliano-Tromp, M. Tolsma & K Holtzapffel (Eds.), Kerk en buitenwereld. Opstellen over de kerk in de samenleving (pp. 32-42). Zoetermeer: Meinema
   • W. van der Burg (2009). De professionalisering van juridische beroepen. Over verlies aan rechtsstatelijke oriëntatie. In N.J.H. Huls (Ed.), Ongedeeld integer (pp. 17-27). Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • W. van der Burg (2009). 'Inleiding' en ' discussiebijdragen'. In Multiculturaliteit en recht (Handelingen Nederlandse Juristenvereniging 2008-2) (pp. 15-18,28-29,31-32,41,51-52,58,65-66,71-73,85-86). Deventer: Kluwer
    • E.M. Galenkamp & W. van der Burg (2009). Herijking van politieke filosofie en recht: recht doen aan dynamiek en hybride identificaties. NWO-aanvraag Conflict en Veiligheid, ingediend en toegewezen: .
    • W. van der Burg (2014). Turkse paradoxen, blog 11 januari 2014, http://www.ridms.nl/?p=1266.
    • W. van der Burg (2014). Diversiteitsbeleid, blog 8 april 2014, http://www.ridms.nl/?p=1297.
    • W. van der Burg (2013). De function creep van NWO. Blog: (2013, februari 18).
    • W. van der Burg (2013). Onderwijs, tolerantie en homoseksualiteit. Blog: (2013, april 3).
    • W. van der Burg (2014). Turkse paradoxen, blog 11 januari 2014, http://www.ridms.nl/?p=1266.
    • W. van der Burg (2014). Diversiteitsbeleid, blog 8 april 2014, http://www.ridms.nl/?p=1297.
    • W. van der Burg (2013). De function creep van NWO. Blog: (2013, februari 18).
    • W. van der Burg (2013). Onderwijs, tolerantie en homoseksualiteit. Blog: (2013, april 3).
    • W. van der Burg (2015). [Bespreking van het boek De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 106(3), 266-268.
    • W. van der Burg (2015). [Bespreking van het boek De seculiere samenleving. Over religie, atheïsme en democratie]. Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, 106(3), 266-268.
    • W. van der Burg (2018, september 24). Legal Research Methods. University of Zagreb, Zagreb, Four Guest Lectures in the period 24-27 September 2018.
    • W. van der Burg (2017, juli 21). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. Lisbon, Lisbon IVR Special Workshop The Humanist Science of Law: Methodologies to Address Law’s Normativity and Value-Orientation.
    • W. van der Burg (2017, juli 20). The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities in the Netherlands, and the Implications for Human Rights. Lisbon, Lisbon IVR Special Workshop What Should Religious Freedom Entail?.
    • W. van der Burg (2016, december 12). Explaining Pervasive Conceptual Disagreement. Edinburgh, workshop 60 Years of Essentially Contested Concepts.
    • W. van der Burg (2017, februari 15). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. Edinburgh, School of Law, University of Edinburg.
    • W. van der Burg (2017, februari 9). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Bristol, Slaughter and May Annual Jurisprudence Lecture, School of Law, University of Bristol.
    • W. van der Burg (2017, februari 8). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. Bristol, School of Law, University of Bristol.
    • W. van der Burg (2017, februari 1). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. London, Ph.D. seminar, School of Law, Queen Mary University of London.
    • W. van der Burg (2016, augustus 19). From ethical analysis to legal reform: Methodological reflections on translation and incorporation. Bad Boll, Societas Ethica conference Ethics and Law.
    • W. van der Burg (2016, juni 17). Controle van de kosten versus kosten van de controle? De financiering en sturing van onderwijs en onderzoek. Ede, Symposium Guido de Bres-Stichting-SGP over hoger onderwijs Macht ≠ kennis.
    • W. van der Burg (2015, mei 28). Introduction to Author Meets Readers Sessions on The Dynamics of Law and Morality (with responses by Paul Schiff Berman, Martin Krygier, Karol Soltan, Mariana Valverde). Seattle, Law and Society Association.
    • W. van der Burg (2015, december 4). Legal Interactionism and a Theory of Law and Morality. Introduction to Author Meets Readers Symposium (with responses by Dora Kostakopoulou, Doren Ben-Ori, Raza Saeed). Warwick, School of Law, University of Warwick.
    • W. van der Burg (2015, februari 17). State Neutrality: A different European perspective. London, School of Law, Queen Mary University of Londen.
    • W. van der Burg (2015, november 25). The Merits of Law. Towards a Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. London, School of Law, Queen Mary University of London.
    • W. van der Burg (2014, mei 31). The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights. Minneapolis, Conference Law & Society Association.
    • W. van der Burg (2014, januari 10). Lon L. Fuller's Lessons for Lawmakers. Ankara, Ankara Bar Association International Law Congress.
    • W. van der Burg (2014, maart 13). Know Thyself: Ethicists Don't Understand Law - But They Nevertheless Should Try. Barchem, Conference OZSV (Dutch Research School of Philosophy).
    • W. van der Burg (2014, augustus 14). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Canberra: Australian National University, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, augustus 7). Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems. Brisbane: Queensland University of Technology, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, augustus 19). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Sydney: University of New South Wales, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, oktober 29). Introduction on The Dynamics of Law and Morality. London: Queen Mary University London, Centre for Law and Society in A Global Context, CLSGC New Book Series: The Dynamics of Law and Morality: A Pluralist Account of Legal Interactionism.
    • W. van der Burg (2014, augustus 27). Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems. Sydney, University of New South Wales, Guest Lecture.
    • H.S. Taekema & W. van der Burg (2014, september 19). How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. Queen Mary University of London, Workshop Law, Society and Community: Socio-Legal Essays.
    • W. van der Burg (2013, mei 30). Pluralist Account of Legal Interactionism. Boston, Law and Society Association.
    • W. van der Burg (2013, augustus 26). Legal Interactionism: A non-foundationalist account of reciprocity. Barchem, Dutch Research School of Philosophy (OZSW).
    • W. van der Burg (2013, juni 25). The Gap Between Theory and Practice. Stirling (UK), Association for Legal and Social Philosophy.
    • W. van der Burg (2012, april 26). Interdisciplinary Research: Law and Ethics. Gent University, International Academic Lecture.
    • W. van der Burg (2012, oktober 12). The Exclusion of Same-Sex Ballroom Dance Couples in the Legal Arena. Utrecht, Conference United against Homophobia in Sports - EGLSF/ EPAS Council of Europe.
    • W. van der Burg (2012, oktober 23). De scheiding van kerk en staat in Nederland: naar een herijking van een oud ideaal. Gent University, International Academic Lecture.
    • W. van der Burg (2018, september 24). Legal Research Methods. University of Zagreb, Zagreb, Four Guest Lectures in the period 24-27 September 2018.
    • W. van der Burg (2017, februari 1). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. London, Ph.D. seminar, School of Law, Queen Mary University of London.
    • W. van der Burg (2017, februari 8). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. Bristol, School of Law, University of Bristol.
    • W. van der Burg (2017, februari 9). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Bristol, Slaughter and May Annual Jurisprudence Lecture, School of Law, University of Bristol.
    • W. van der Burg (2017, februari 15). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. Edinburgh, School of Law, University of Edinburg.
    • W. van der Burg (2016, december 12). Explaining Pervasive Conceptual Disagreement. Edinburgh, workshop 60 Years of Essentially Contested Concepts.
    • W. van der Burg (2017, juli 21). The Merits of Law. An Argumentative Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. Lisbon, Lisbon IVR Special Workshop The Humanist Science of Law: Methodologies to Address Law’s Normativity and Value-Orientation.
    • W. van der Burg (2017, juli 20). The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities in the Netherlands, and the Implications for Human Rights. Lisbon, Lisbon IVR Special Workshop What Should Religious Freedom Entail?.
    • W. van der Burg (2016, juni 17). Controle van de kosten versus kosten van de controle? De financiering en sturing van onderwijs en onderzoek. Ede, Symposium Guido de Bres-Stichting-SGP over hoger onderwijs Macht ≠ kennis.
    • W. van der Burg (2016, augustus 19). From ethical analysis to legal reform: Methodological reflections on translation and incorporation. Bad Boll, Societas Ethica conference Ethics and Law.
    • W. van der Burg (2015, december 4). Legal Interactionism and a Theory of Law and Morality. Introduction to Author Meets Readers Symposium (with responses by Dora Kostakopoulou, Doren Ben-Ori, Raza Saeed). Warwick, School of Law, University of Warwick.
    • W. van der Burg (2015, november 25). The Merits of Law. Towards a Framework for Evaluation and Normative Recommendations in Legal Research. London, School of Law, Queen Mary University of London.
    • W. van der Burg (2015, mei 28). Introduction to Author Meets Readers Sessions on The Dynamics of Law and Morality (with responses by Paul Schiff Berman, Martin Krygier, Karol Soltan, Mariana Valverde). Seattle, Law and Society Association.
    • W. van der Burg (2015, februari 17). State Neutrality: A different European perspective. London, School of Law, Queen Mary University of Londen.
    • W. van der Burg (2014, januari 10). Lon L. Fuller's Lessons for Lawmakers. Ankara, Ankara Bar Association International Law Congress.
    • H.S. Taekema & W. van der Burg (2014, september 19). How Legal Interactionism May Bridge Unproductive Oppositions. Queen Mary University of London, Workshop Law, Society and Community: Socio-Legal Essays.
    • W. van der Burg (2014, augustus 27). Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems. Sydney, University of New South Wales, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, oktober 29). Introduction on The Dynamics of Law and Morality. London: Queen Mary University London, Centre for Law and Society in A Global Context, CLSGC New Book Series: The Dynamics of Law and Morality: A Pluralist Account of Legal Interactionism.
    • W. van der Burg (2014, augustus 19). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Sydney: University of New South Wales, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, augustus 7). Interdisciplinary Legal Research: Purposes and Problems. Brisbane: Queensland University of Technology, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, augustus 14). A Pluralist Account of Legal Interactionism. Canberra: Australian National University, Guest Lecture.
    • W. van der Burg (2014, mei 31). The Diminishing Support for Accommodation of Religious Minorities and the Implication for Human Rights. Minneapolis, Conference Law & Society Association.
    • W. van der Burg (2014, maart 13). Know Thyself: Ethicists Don't Understand Law - But They Nevertheless Should Try. Barchem, Conference OZSV (Dutch Research School of Philosophy).
    • W. van der Burg (2013, juni 25). The Gap Between Theory and Practice. Stirling (UK), Association for Legal and Social Philosophy.
    • W. van der Burg (2013, mei 30). Pluralist Account of Legal Interactionism. Boston, Law and Society Association.
    • W. van der Burg (2013, augustus 26). Legal Interactionism: A non-foundationalist account of reciprocity. Barchem, Dutch Research School of Philosophy (OZSW).
    • W. van der Burg (2012, oktober 23). De scheiding van kerk en staat in Nederland: naar een herijking van een oud ideaal. Gent University, International Academic Lecture.
    • W. van der Burg (2012, oktober 12). The Exclusion of Same-Sex Ballroom Dance Couples in the Legal Arena. Utrecht, Conference United against Homophobia in Sports - EGLSF/ EPAS Council of Europe.
    • W. van der Burg (2012, april 26). Interdisciplinary Research: Law and Ethics. Gent University, International Academic Lecture.
   • W. van der Burg (2017, mei 22). Agente met hoofddoek hoort bij onze traditie. Trouw
 • Queen Mary University London

  Start date approval
  Sep/2016
  End date approval
  Is current
  Place
  LONDON
  Description
  Visiting professor
  Specialty
  Rechtsfilosofie en Rechtstheorie
 • Full Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Sociology, Theory and Methodology
  Country
  Nederland
  Telephone
  +31 10 4082912

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam