(Ya) YCW Wang

(Ya) YCW Wang
External PhD candidate Erasmus School of Law Civil Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Email
y.c.w.wang@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

  • , , Ji Chen, Cassandra N. Spracklen, Gaëlle Marenne, Arushi Varshney, Laura J. Corbin, Jian'an Luan, Sara M. Willems, Ying Wu, Xiaoshuai Zhang, Momoko Horikoshi, Thibaud S. Boutin, Reedik Mägi, Johannes Waage, Ruifang Li-Gao, Kei Hang Katie Chan, Jie Yao, Mila D. Anasanti, Audrey Y. Chu, Annique Claringbould, Jani Heikkinen, Jaeyoung Hong, Jouke Jan Hottenga, Shaofeng Huo, Marika A. Kaakinen, Tin Louie, Winfried März, Hortensia Moreno-Macias, Anne Ndungu, Sarah C. Nelson, Ilja M. Nolte, Kari E. North, Chelsea K. Raulerson, Debashree Ray, Rebecca Rohde, Ayse Demirkan, Symen Ligthart, Jun Liu, Raymond Noordam, Niek Verweij, Jing Hua Zhao, Wei Zhao, Najaf Amin, Abbas Dehghan, M. Arfan Ikram, Shih Yi Lin, Andre Uitterlinden, Torben Hansen, Simin Liu, Ya X. Wang & Tien Yin Wong (2021) - The trans-ancestral genomic architecture of glycemic traits - Nature Genetics, 53 (6), 840-860 - doi: 10.1038/s41588-021-00852-9

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen