prof.mr.dr. (Zef) JH Even

Associate Professor Erasmus School of Law Labour Law
Location
Burg. Oudlaan 50, Rotterdam
Room
W L7-002
Telephone
+31104081548
Email
even@law.eur.nl

More information

Back to overview

Profile

    • J.H. Even & E.H. Poutsma (2016). De WWZ en disfunctioneren. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2016 (2), 60-72.
    • J.H. Even (2014). Incorporeren na Parkwood. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2013 (8), 316-325.
    • J.H. Even (2012). Richtlijnconform of contra legem: that's the question. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2012 (3), 100-111.
    • J.H. Even (2012). De Hoofdlijnennotitie in de verkiezingsprogramma's. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2012 (7), 300-306.
    • J.H. Even (2014). Driekwart dwingend ontslagrecht. Tijdschrift voor Arbeid & Onderneming, 2014 (4).
    • J.H. Even (2013). Het toepasselijke recht op de arbeidsovereenkomsten. Artikel 6 EVO en 8 Rome I steeds verder ontrafeld. Nederlands Internationaal Privaatrecht (NIPR), 2013 (1), 13-24.
    • J.H. Even & B. Filippo (2011). Collectief ontslag niet meer omzeild. Arbeidsrechtelijke Annotaties, 10 (2), 3-33.
    • J.H. Even (2010). Rechtsmacht en toepasselijk recht bij internationale arbeid. ArbeidsRecht, 2010 (11), 9-16.
    • J.H. Even (2009). Toepasselijke cao bij overgang van onderneming - 10 scenario's. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2009 (2 - Special), 23-36.
    • J.H. Even (2009). De rechtsmacht van de Nederlandse ontbindingsrechter aan de hand van de EEX-Verordening. Tijdschrift arbeidsrechtpraktijk, 2 (1), 24-29.
    • J.H. Even (2017). Ontslagbescherming bij overgang van onderneming. In N. Zekic (Ed.), Het reorganiserend vermogen van het arbeidsrecht in beweging (pp. 27-54). Den Haag: Sdu
    • J.H. Even (2014). Collectief ontslag. In J.H. Even, R.A.A. Duk, A.R. Houweling & R.M. Beltzer (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht 2014 (pp. 544-562). Den Haag: SDU
    • J.H. Even & E.F.V. Boot (2012). Studiekostenbeding: een hebbeding of een onding? In J.H. Even (Ed.), Arbeidsrechtelijke bedingen in de praktijk (pp. 177-204). Den Haag: Sdu
    • J.H. Even, E.K.W. van Kampen & E. de Wind (2012). Internationale aspecten. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even & C.M. Jakomowicz (2012). Collectief ontslag. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even, E. van Kampen & E. de Wind (2011). Internationale aspecten. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht (pp. 2641-2782). Den Haag: SDU Uitgever
    • J.H. Even & C.M. Jakimowicz (2011). Collectief ontslag. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), SDU Commentaar Arbeidsrecht (pp. 1733-1786). Den Haag: SDU Uitgever
    • J.H. Even, I. Schraffordt, J.M.J. Lamers & D.F. Berkhout (2011). Doorwerking van transnationale overeenkomsten in het Nederlands cao-recht. In A.Ph.C.M. Jaspers & M.F. Baltussen (Eds.), De toekomst van het cao-recht (pp. 197-222). Deventer: Kluwer
    • J.H. Even, E.K.W. van Kampen & E. de Wind (2010). Internationale aspecten. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even & C.M. Jakimowicz (2009). Collectief ontslag. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even, E.K.W. van Kampen & E. de Wind (2009). Internationale aspecten. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 885-974). Den Haag: Sdu
    • J.H. Even & C.M. Jakimowicz (2009). Collectief ontslag. In C.J. Loonstra & W.A. Zondag (Eds.), Sdu Commentaar Arbeidsrecht (pp. 179-212). Den Haag: Sdu
    • J.H. Even, W.A. Zondag, A.J.C. Theunissen & P. Kruit (2018). Opzegging arbeidsovereenkomst, redelijke grond, herplaatsing en scholingsplicht. In SDU commentaar arbeidsrecht artikelsgewijs. Den Haag: Sdu
    • J.H. Even (2016). Collectief onderhandelen onder EU recht: mogelijkheden en beperkingen. In Inleiding Europees Arbeidsrecht. Deventer: Kluwer
    • J.H. Even (2014). WMCO. In J.H. Even, R.A. Duk, A.R. Houweling & R.M. Beltzer (Eds.), SDU commentaar abrbeidsrecht 2014 (pp. 563-590). Den Haag: Sdu
    • J.H. Even (2013). Internationale aspecten. In SDU Commentaar Arbeidsrecht. SDU
    • J.H. Even (2011). Doorwerking van transnationale collectieve overeenkomsten in het Nederlandse cao-recht. In A.Ph.C.M. Jaspers & M.F. Baltussen (Eds.), De toekomst van het cao-recht (pp. -oofdstuk 10). Deventer: Kluwer
    • J.H. Even (2009). Management of structural change: outsourcing, staff reduction and new technologies. The Dutch experience. In T. Blanke, E. Rose, H. Voogsgeerd & W. Zondag (Eds.), Recasting Worker involvement? Deventer: Kluwer
    • J.H. Even (2009). Grensoverschrijdende collectieve arbeidsovereenkomsten: de Suez-akkoorden. In H. Verschueren & M.S. Houwerzijl (Eds.), Toepasselijk Arbeidsrecht over de grenzen heen (Onderneming & Recht, deel 48) (pp. 223-233). Deventer: Kluwer
   • J.H. Even (2016). Noot bij: Kantonrechter Leeuwarden. (2015, november 18), AR Updates 2016-, 1215, (Geen Balans zonder beweging).
   • J.H. Even (2016). Noot bij: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. (2015, september 1), EELC 2016-1, 4, (Transferee liable for transferor’s overdue pension contribution). p.13-15.
   • J.H. Even (2016). Noot bij: Hoge Raad. (2016, oktober 14), EELC 2016-4, 59, (The Supreme Court confirms that the transferee should pay pension premiums left unpaid by the transferor). p.247-249.
   • J.H. Even (2015). Noot bij: Rechtbank Midden Nederland. (2015, juli 25), AR Updates 2015-, 0666, (Arbeidsverhoudingen, de weg van de minste weerstand en de cao).
   • J.H. Even (2015). Noot bij: C-80/14. (1015, april 24), AR Updates 2015-, 0418, (An establishment is an establishment, of course, of course).
   • J.H. Even (2015). Noot bij: Hof Arnhem-Leeuwarden. (2015, maart 16), EELC 2015-, 33, (Court defines ‘employment agreement for temporary agency worker’ narrowly).
   • J.H. Even (2015). Noot bij: Hof Den Haag. (2015, september 1), EELC 2015-, 53, (Anti-trust rules do not prohibit collective agreement setting minimum fee for “false” self-employed).
   • J.H. Even (2015). Noot bij: Raad van State. (2014, november 12), EELC 2015-, (Deduction of expenses from the minimum wage due to posted workers allowed – new legislation coming).
   • J.H. Even (2014). Noot bij: Rb Den Haag. (2013, december 11), AR Updates 2014-69, BJN 145454, (Transnationale arbeid in de EU: race to the top or to the bottom?).
   • J.H. Even (2014). Noot bij: Gerechtshof Amsterdam. (2014, mei 6), AR Updates 2014-628, (Daar gaan we weer: wel of geen toestemming vereist voor de opzegging van een internationale arbeidsovereenkomst?). ECLI:NL:GHAMS:2014:1635
   • J.H. Even (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, oktober 3), EELC 2014-, (How far must legal expenses insurance companies go in covering legal fees?).
   • J.H. Even (2014). Noot bij: Hoge Raad. (2014, april 4), EELC 2014-, (Distinction asset-intensive/labour intensive not decisive; all Spijkers criteria relevant).
   • J.H. Even (2012). Noot bij: HR. (2012, juni 22), AR Updates 2012-0592
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2011, juli 26), AR Updates 2011-0671
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Kantonrechter Almelo. (2011, april 19), AR Updates 2011-0384
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Gerechtshof Amsterdam. (2011, oktober 25), AR Updates 2011-0896
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Voorzieningenrechter Rb. Utrecht. (2011, februari 2), AR Updates 2011-0098
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Kantonrechter Almelo. (2011, april 19), AR Updates 2011-, (commentaar op Kantonrechter Almelo 19-4-2011, LJN BQ4151, (werknemer/Verkeersschool Boensma)).
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Gerechtshof Arnhem. (2011, juli 26), AR Updates 2011-0671, LJN BR4514, (De WMCO en de grenzen aan rechtlijn conforme interpretatie (werknemer/Ploeg Ede B.V.)). ECLI:NL:GHARN:2011:BR4515
   • J.H. Even (2011). Noot bij: Voorzieningenrechter Rb. Utrecht. (2011, februari 2), AR Updates 2011-0098, LJN BP2223, (Toelating tot cao-onderhandelingen en de positie van de categorale vakbond: elk voordeel heeft zijn nadeel (Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners/Landelijke Huisartsen Vereniging c.s.)). ECLI:NL:RBUTR:2011:BP2223
   • J.H. Even (2010). Noot bij: Hof van Justitie EU. (2010, juni 24), AR Updates 2010-14
   • J.H. Even (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, maart 19), AR Updates 2010-08
   • J.H. Even (2010). Noot bij: Hoge Raad. (2010, oktober 12), AR Updates 2010-19
   • J.H. Even (2009). Noot bij: Hoge Raad. (2009, juni 26), AR Updates 2009-476
   • J.H. Even (2009). Noot bij: Rechtbank Maastricht, Sector kanton, Locatie Sittard-Geleen. (2009, juli 30), AR Updates 2009-
   • J.H. Even (2009). Noot bij: Hof van Justitie EG. (2009, december 10), AR Updates 2009-955
   • J.H. Even (2018). Balanceren met detacheren (Bakelsinstituut). Den Haag: Boomjuridisch
   • J.P. Quist, A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even, E. van Vliet & L.C.J. Sprengers (2018). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom juridisch
   • A.R. Houweling, G.W. van der Voet, J.H. Even & E. van Vliet (2015). Arbeidsrechtelijke themata. Den Haag: Boom Juridische uitgevers
   • A.R. Houweling, R.M. Beltzer, R.A.A. Duk & J.H. Even (Ed.). (2015). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelgewijs. Den Haag: Sdu
   • J.H. Even, R.A.A. Duk, A.R. Houweling & R.M. Beltzer (Ed.). (2014). SDU arbeidsrecht commentaar. Den Haag: Sdu
   • J.H. Even (Ed.). (2013). SDU losbladig. Den Haag: Sdu
   • A.R. Houweling, J.H. Even & R.A.A. Duk (Ed.). (2013). SduCommentaar Arbeidsrecht Artikelsgewijs. Den Haag: Sdu
   • J.H. Even (2014). Recensie van het boek 'Bijzondere arbeidsverhoudingen' [Bespreking van het boek Bijzonder Arbeidsverhoudingen]. Tijdschrift Recht en Arbeid, 2013(2), 28-29.
   • J.H. Even (2018). Balanceren met detacheren (2018, oktober 12). Den Haag: BoomJuridisch
   • J.H. Even Transferee liable for transferor's pension premium arrears. European Employment Law Cases, pp. 6-7.
 • SteensmaEven

  Start date approval
  Jan/2017
  End date approval
  Is current
  Place
  ROTTERDAM
  Description
  advocatuur
 • Onderzoekspracticum arbeid & onderneming

  Title
  Onderzoekspracticum arbeid & onderneming
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Company Law and Restructuring

  Title
  Company Law and Restructuring
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Europees en internationaal arbeidsrecht

  Title
  Europees en internationaal arbeidsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (master)

  Scriptie master Arbeidsrecht

  Title
  Scriptie master Arbeidsrecht
  Year
  2018
  Year level
  (master)
 • Associate Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands
  Telephone
  +31104081548

  Endowed Professor

  University
  Erasmus University Rotterdam
  School
  Erasmus School of Law
  Department
  Labour Law
  Country
  The Netherlands

Address

Visiting address

Burg. Oudlaan 50 3062 PA Rotterdam

Postal address

Postbus 1738 3000 DR Rotterdam