Brechtje Brantjes

Ik vind het fijn om te zien dat wat je behandelt in de colleges, direct is terug te vinden in de realiteit.

Brechtje Brantjes

Studente pre-Master Bestuurskunde

Dit jaar ben ik met de pre-master Bestuurskunde begonnen. De reden dat ik gekozen heb voor de pre-master, en niet voor de volledige bachelor, is omdat ik vorig jaar al een bachelor in Criminologie gehaald heb aan de Erasmus School of Law. Ik heb daar een aantal vakken gevolgd waarin (overheids-)beleid werd behandeld en waarbij een aantal keer bleek dat bepaald beleid te laat kwam of niet op de juist manier inspeelde op de situatie. Ik ben toen geïnteresseerd geraakt in beleid en het leek mij leuk om hier meer over te leren. Daarnaast groeide mijn interesse voor niet-gouvernementele - en intergouvernementele organisaties. Dit heeft geleid tot een zoektocht naar een passende (pre-)master, en deze vond ik in de bestuurskunde. Tot nu toe ben ik dik tevreden.

De pre-master is een eenjarige opleiding, waarin je een geselecteerd aantal vakken van de bachelor krijgt en die je voorbereidt op een master. Tot nu toe heb ik de vakken Inleiding Bestuurskunde, Management in de Publieke Sector, Beleid in de Publieke Sector, Designing Social Research en Global & European Governance gevolgd. Ik vind de vakken interdisciplinair, waardoor je een opleiding volgt die divers is.

Wat ik zelf bijzonder vind, is dat ik bij elk vak weer denk: ‘Dit lijkt mij ook een interessante richting om op te gaan’. Ook bij vakken waarvan ik vooraf dacht dat het misschien niet mijn ding zou zijn, ben ik positief verrast. Ik vind het ook fijn om te zien dat wat je behandelt in de colleges direct is terug te vinden in de realiteit. Zo leer je bepaalde dingen over politiek en dan lees je de volgende dag in een krantenartikel precies datgene wat is behandeld.

Het leukste vak vind ik tot nu toe Global & European Governance, omdat ik mondialisering een boeiende ontwikkeling vind en het bijzonder vind hoe overheden en samenlevingen hier nu op in moeten spelen. Je leert hier over de Europese Unie en haar onderdelen en over bepaalde supranationale organisaties.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen