Dewi over Raksha Bandhan

Op deze dag gaan we een band aan met iemand door te zeggen 'Ik ben vastbesloten om jou te beschermen’.
Dewi Ramdaras
Student aan Rotterdam School of Management

Raksha Bandhan (26 augustus) is een hindoefestival ter ere van binding en verbondenheid. Raksha betekent bescherming, bandhan betekent band. In onze maatschappij zie je veel conflicten en onenigheid. Spanning en angst is daarvan het gevolg. Volgens onze filosofie is de maatschappij één grote familie en moeten relaties gebaseerd zijn op liefde en vertrouwen. Raksha Bandhan is een dag van verbinding waarop we elkaar veiligheid schenken met de woorden: “Ik ben vastbesloten om jou te beschermen.”

Raksha Bandhan viert de liefde tussen broers en zussen en hun plicht ten opzichte van elkaar. Het is gebruikelijk dat zussen een rakhi, een versierde armband van stof, rond de pols van hun broers binden als een vorm van bescherming. Op hun beurt bedanken broers hun zussen met een klein geschenk. Je kunt iedereen een rakhi omdoen, het geldt niet alleen voor broers en zussen. Door iemand deze heilige band om te doen, eer je de plicht hem of haar voor altijd te beschermen. Dit gaat vergezeld van andere gebruiken, zoals als het uitspreken van een gebed om geluk en welvaart, het aansteken van een lamp om het goddelijke licht uit te nodigen in je leven en het op je voorhoofd aanbrengen van sandelhout, waaraan veel gunstige eigenschappen worden toegekend en dat wijsheid symboliseert.

Voor mij heeft Raksha Bandhan een diepere betekenis. Het hindoeïsme is geen religie, het is een manier van leven. Het stijgt uit boven tijdelijke aanduidingen van geloof, nationaliteit en geslacht, en onderwijst in plaats daarvan het menselijke ras als geheel. Onze oude geschriften vermelden nog altijd vooruitstrevende manieren om het moderne leven gezonder, gelukkiger en succesvoller maken. Raksha Bandhan leert ons angst en strijd de rug toe te keren en het leven door wijsheid te laten regeren, in de wetenschap dat genade en wereldlijke bescherming je deel is.