Frank van Gameren

Portrait of Frank van Gameren
Door mijn stage kreeg ik inzage in de politieke wereld die je niet op tv of in het nieuws te zien krijgt.

Frank van Gameren

deed zijn stage bij ONL, een op het mkb gerichte lobbyorganisatie in Den Haag.

Als stagiair Public Affairs bij ONL was het mijn taak om de Tweede Kamer te monitoren. Dit betekende dat ik de agenda’s van Kamerleden en commissies bijhield, debatten volgde en beleidsstukken analyseerde. Ik schreef samenvattingen met daarin de belangrijkste punten die vervolgens werden doorgestuurd naar collega’s en externe partners. Naast het monitoren deed ik onderzoek naar het draagvlak en potentie van verschillende nieuwe ideeën. Door mijn informatievoorziening wisten mijn collega’s waar ze zich in het lobbyproces op moesten richten.

Het meest waardevolle van mijn stage is voor mij de blik die ik achter de schermen heb gekregen. Door mijn stage kreeg ik inzage in de politieke wereld die je niet op tv of in het nieuws te zien krijgt. Ik leerde in de praktijk hoe beleid tot stand komt, waar politici en partijen hun ideeën vandaan krijgen en wat er besproken werd achter gesloten deuren. Ik kreeg gevoelige informatie onder ogen en zag beleidsstukken en ideeën van mijn stageorganisatie terug in de inbreng van politici. Als iemand die een carrière in de politiek ambieert, is dat heel gaaf!

Het kostte eerst wat tijd om goed te bedenken wat ik precies wilde met mijn stage. Na wat zoeken kwam ik het concept Public Affairs tegen en merkte ik hoe erg dat mij aansprak. Door eerst vast te stellen wat ik wilde kon ik heel gericht solliciteren via o.a. Indeed en de nationale vacaturebank. Na het uitzetten van meerdere sollicitaties vond ik mijn stage bij ONL uiteindelijk via de vacaturebank.

De coronacrisis heeft een positief en negatief effect gehad op mijn stage. Evenementen, borrels, uitstapjes naar de Tweede Kamer en andere politieke bijeenkomsten gingen niet meer door. Dit was erg jammer, omdat deze naar buiten gerichte activiteiten juist een primaire reden waren voor mij om voor deze stage te kiezen. Anderzijds stond ik tijdens de coronacrisis midden in de gebeurtenissen en beslissingen in de politiek. Mijn stageorganisatie was uitvoerig betrokken bij de creatie van het eerste en tweede steunpakket voor bedrijven en stond dagelijks in direct contact met het kabinet. Een crisis van zo dichtbij meemaken is dan ook een unieke en waardevolle beleving.

Wanneer het aankomt op beleidsstukken is het ideaal om een studie geschiedenis gevolgd te hebben. Bij de studie geschiedenis leer je kritisch te zijn en ontwikkel je de vaardigheid om snel verbanden te ontdekken. Dit bleek onmisbaar in mijn functioneren als stagiair Public Affairs. Wanneer wetsvoorstellen, Kamerbrieven en commissierapporten soms tientallen pagina’s lang zijn is het ideaal om snel de essentie van de tekst te kunnen vinden en deze direct te betrekken bij een ander dossier of het mkb in het algemeen. Dat een studie geschiedenis goed van pas komt, leerde ik ook al snel van mijn collega’s. Twee van de beleidsmedewerkers bleken ook een geschiedenisstudie gedaan te hebben!

Ik ambieer al enige tijd een carrière in de politiek, zij het direct bij een politieke partij of in een organisatie daaromheen. Ik koos deze stage dan ook om mijn ambitie te testen. Wil ik werkelijk aan de slag in deze wereld? Ondanks dat corona de boel flink door elkaar heeft geschud en mijn stage niet was wat het had kunnen zijn, weet ik dankzij deze stage nu zeker dat ik aan de slag wil in de politieke wereld. Mijn stage heeft ook al goede contacten opgeleverd die meer dan bruikbaar zijn als ik begin met werken.

Mijn advies aan studenten die stage moeten gaan lopen is om niet bang te zijn om uit hun comfort zone te stappen. Geschiedenis is een uiterst veelzijdige studie die veel meer toepassingen kent dan je zou verwachten. Bedenk goed in welke sector je aan de slag wilt gaan en laat je vervolgens niet stoppen door het ontbreken van geschiedenis als voorkeursstudie in de vacaturetekst.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen