Katharina Combrink

Katharina Combrink
Ik merk dat ik voor mijn huidig werk vaak teruggrijp op inhoud uit de vakken Indirect Tax Policy en Internationale grondslagen van indirecte belastingen.

Katharina Combrink

Alumna master Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen) 2018 - 2019

Ik ben Katharina, getrouwd en moeder van twee kinderen. De master Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen) was mijn tweede universitaire studie en onderdeel van een carrière-switch. Al sinds de bachelor Fiscaal recht aan Erasmus School of Law wist ik dat mijn interesse vooral uitging naar de milieubelastingen. Het feit dat belastingen mede kunnen bijdragen aan een duurzamere wereld was voor mij doorslaggevend. Toen ik hoorde dat onder ander accijnzen en Indirect Tax Policy aan bod zouden komen, was de keuze voor de master Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen) snel gemaakt.

Ik vond het een pittige, maar erg leerzame master. Het curriculum sluit niet alleen aan op de adviespraktijk, ook toekomstige beleidsmakers en advocaten kunnen er veel leren. De overgang van de deeltijd bachelor met vrijdagmiddagonderwijs naar een voltijd master was voor mij wennen. Met verplichte aanwezigheid, wisselende lesdagen en veel groepsopdrachten was het vaak een uitdaging om voldoende tijd voor mijn gezin over te houden.

Al tijdens mij studie heb ik onder andere stage gelopen bij het ministerie van Financiën. Na mijn afstuderen mocht ik hier aan de slag gaan als fiscaal beleidsmedewerker. Ik merk dat ik voor mijn huidig werk vaak teruggrijp op inhoud uit de vakken Indirect Tax Policy en Internationale grondslagen van indirecte belastingen van de master. Daarnaast heb ik ook veel opgedane kennis over btw, douane en accijnzen steeds weer nodig. 

Indirecte belastingen worden steeds belangrijker binnen de Nederlandse belastingmix. Ook internationale ontwikkelingen, zoals de EU Green Deal, vragen steeds vaker om fiscale oplossingen op dit terrein. De master Fiscaal Recht (Indirecte Belastingen) aan Erasmus School of Law biedt daarvoor mijns inziens een goede basis. (Toekomstige) masterstudenten kan ik vooral aanraden om van begin af aan diep in de thema’s te duiken. Met een goede basiskennis zijn ook latere pittige vakken goed te doen. En wie volhoudt, wordt beloond met een master die definitief je carrièremogelijkheden vergroot!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen