Jasper Gommers

Door de kleinschalige werkgroepen en een wederzijdse interesse voor dezelfde onderwerpen vond ik al gauw aansluiting bij zowel medestudenten als professoren en tutoren.

Jasper Gommers

Alumnus Arbeid, Organisatie & Management

Omdat de inhoud van het masterprogramma Arbeid, Organisatie en Management me enorm aansprak, ben ik overgestapt van een andere universiteit naar de Erasmus Universiteit Rotterdam om dit programma te gaan volgen. Met de overstap heb ik niet veel problemen ervaren. Ik kende vrijwel niemand die hetzelfde masterprogramma volgde. Door de kleinschalige werkgroepen en een wederzijdse interesse voor dezelfde onderwerpen vond ik al gauw aansluiting bij zowel medestudenten als professoren en tutoren.

Vakinhoudelijk is dit masterprogramma erg sterk. Het kent kernvakken die als een rode draad door het jaar lopen. Daarnaast zijn er keuzevakken waarmee kennis kan worden verbreed. Opgedane kennis uit zowel de kern- als de keuzevakken wordt getoetst aan de hand van een aantal methoden. Waaronder: tentamens, papers, assignments en praktische adviesopdrachten.

Na het afronden van de vakken volgt het schrijven van de thesis (masterscriptie). Hiervoor is het mogelijk om te kiezen uit veel verschillende onderwerpen. Dit masterprogramma geeft een brede kijk op mensen en organisaties. In mijn ogen is dat een sterk punt. Voor het schrijven van de thesis is mijn advies: lees je goed in voor je een onderwerp kiest, want je thesis moet uiteindelijk de kers op je mastertaart worden!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen