Tim Beyer

Erasmus School of Law
Met betrekking tot de academische staf valt het op dat een groot deel naast hun academische aanstelling verbonden is (geweest) aan grote private- en publieke instanties, waardoor de link tussen de academische literatuur en de praktijk altijd expliciet aanwezig is.

Tim Beyer

Student master Financieel recht 2012-2013

In augustus 2013 heb ik met succes mijn scriptie weten te verdedigen, waarmee er een einde kwam aan mijn master Financieel recht. Terugkijkend op het afgelopen jaar kan ik oprecht zeggen dat het mijn meest interessante jaar aan de Erasmus Universiteit is geweest.

Het leuke aan de master Financieel recht is om te beginnen de diverse studentenpopulatie. Studenten hebben een achtergrond in zowel recht, economie en/of bedrijfskunde óf men is een professional met 20 jaar werkervaring. Dit in combinatie met de relatieve kleinschaligheid van de opleiding leidt ertoe dat de discussies tijdens de colleges altijd levendig zijn, onderwerpen vanuit verschillende perspectieven belicht (kunnen) worden en er een grote samenhorigheid heerst binnen de groep. Verder kenmerkt de opleiding zich door de grote focus op de actualiteit. Het feit dat het “Financieel Dagblad” wel eens gekscherend als belangrijkste literatuur van de opleiding wordt bestempeld spreekt boekdelen. Zo kregen we daags na de nationalisatie van SNS Reaal college van een ESL professor welke als commissaris aan DNB verbonden is, werd de vermeende fraude bij Imtech uitvoerig besproken, kon de plotselinge overname van Dockwise door Boskalis op onze aandacht rekenen en werden de voor- en nadelen van een Europese bankenunie, in het licht van de verscheidene Europese Raad vergaderingen en de redding van Cyprus, uitvoerig besproken.

Met betrekking tot de academische staf valt het op dat een groot deel naast hun academische aanstelling verbonden is (geweest) aan grote private- en publieke instanties, waardoor de link tussen de academische literatuur en de praktijk altijd expliciet aanwezig is. Dit netwerk zorgt er daarnaast voor dat er een blik aan top gastsprekers open getrokken kan worden. Ook valt de directe betrokkenheid van deze staf bij de opleiding en haar studenten op. Zo worden er verscheidene Financieel recht gelieerde borrels en activiteiten door hen georganiseerd, waar een groot deel van de academische- en ondersteunende staf dan vervolgens ook bij aanwezig is en er een persoonlijke band opgebouwd kan worden.

Samenvattend was deze opleiding een fantastische toevoeging aan mijn meer kwantitatieve master in Finance and Investments (RSM) en kan ik deze opleiding ten zeerste aanraden aan eenieder die een bredere blik wil krijgen van het hedendaagse (internationale) financieel-juridische speelveld en de achtergronden bij het financieel-economische en politieke nieuws beter wil begrijpen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen