Tim Groeneweg

Tim Groeneweg
De master Ondernemingsrecht biedt studenten een uitstekende basis om aan de slag te gaan in de praktijk.

Tim Groeneweg

Alumnus master Ondernemingsrecht 2021-2022

Mijn naam is Tim Groeneweg en ik heb in het collegejaar 2021-2022 de master Ondernemingsrecht gevolgd. Ik heb geen seconde spijt gehad van mijn keuze om deze master te volgen en vertel jullie graag meer over mijn ervaringen met deze studie! 

De master is opgedeeld in vijf blokken. Tijdens het eerste blok volg je het onderzoekspracticum. Dit vond ik zelf het meeste intensieve vak. In plaats van dat je naar het hoorcollege gaat en voornamelijk de docent aanhoort, moet je tijdens het onderzoekspracticum constant zelf aan de slag om je te verdiepen in de stof. Hierbij passeren tal van ondernemingsrechtelijke onderwerpen de revue, zoals concurrentie tussen vennootschapssystemen, bestuurdersaansprakelijkheid bij stichtingen, de verhouding tussen een aandeelhoudersovereenkomst en statuten. Bovendien wordt het ondernemingsrecht vanuit een multidisciplinaire visie benaderd; er is plek voor ethiek, rechtseconomie en fiscaal recht. Dit vond ik zelf een waardevolle toevoeging aan het vak. Als student ben je tijdens het onderzoekspracticum niet alleen bezig met inhoudelijke kennisvergaring, maar ontwikkel je ook mondelinge vaardigheden middels discussies en het houden van een referaat en schriftelijke vaardigheden door het schrijven van bijvoorbeeld een annotatie en een miniscriptie. Ook ontvang je steeds op prettige wijze feedback van docenten met veelal praktijkervaring als advocaat of notaris. Tot slot leer je tijdens het onderzoekspracticum je medestudenten in korte tijd goed kennen. Dit vormt een mooie basis voor vriendschappen die ook na de studie blijven voortduren. Dit vind ik heel waardevol! 

Tijdens het vak Corporate Governance and Corporate Litigation vindt zowel een verbreding als een verdieping van de kennis ten opzichte van de bachelor plaats. De inhoud bestaat vooral uit hard-core ondernemingsrecht; de colleges gaan bijvoorbeeld over vertegenwoordiging, de structuurregeling, bestuurdersaansprakelijkheid en het enquêterecht. Evenwel wordt ook stilgestaan bij vraagstukken als duurzaamheid en digitale transformatie binnen het ondernemingsrecht. Zelf vond ik het heel inspirerend om tijdens dit vak college te krijgen van hoogleraren, raadsheren uit de Ondernemingskamer en Hoge Raad en een topbestuurder uit het bedrijfsleven.  

In het nieuwe jaar staat vervolgens het vak Fusies, reorganisatie en insolventie op het programma. Dit vak was voor mij de bevestiging dat ik mijn carrière binnen fusies en overnames wilde starten. Ik vond het razend interessant om van professionals uit de praktijk onder meer te horen hoe de economische, juridische en fiscale componenten van een transactie impact hebben op transactiedocumentatie. In het bijzonder kan ik eenieder die geïnteresseerd is in fusies en overnames, aanraden om zich op te geven voor de Masterclass Fusies & Overnames. In deze masterclass werd gedurende vijf bijeenkomsten een real-life overnameproces nagebootst – heel leerzaam om aan deel te nemen!  

Nadat ik de vakken De beursvennootschap in het financieel toezichtrecht en Internationaal privaatrecht had gevolgd, vormde de scriptie het sluitstuk van de master. Zelf schreef ik mijn scriptie schrijven over de wenselijkheid van het aansprakelijkheidsregime voor door de Ondernemingskamer benoemde bestuurders. Ik mocht deze scriptie schrijven onder begeleiding van Maarten Kroeze, vice-president van de Hoge Raad. Ik zou iedereen willen aanraden om bij zijn scriptie te kiezen voor een onderwerp dat je interesseert en tegelijkertijd uitdaagt. Ik vond de scriptie, met dank aan de feedback van een ervaren professional, bij uitstek een mogelijkheid om mijn onderzoeks- en schrijfvaardigheden te ontwikkelen.  

Concluderend kan ik stellen dat ik de master Ondernemingsrecht aan iedereen met ondernemingsrechtelijke interesse van harte aan zou bevelen. De master vormt een periode waarin je niet alleen veel inhoudelijke kennis en vaardigheden opdoet, maar waarin je bovendien vriendschappen opbouwt met medestudenten. Mocht je vragen hebben, schroom dan zeker niet om contact met mij op te nemen! 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen