Universitair hoofddocent Federica Violi over de internationale werkomgeving en het aanleren van kritisch denken

Associate professor Federica Violi poses with a cup of coffee.
Ik waardeer de initiatieven van HR om een gemeenschap op te bouwen

Federica Violi

Universitair hoofddocent bij Erasmus School of Law

"De werkomgeving hier is heel internationaal. Dat vind ik heel prettig. Het is vrij gemakkelijk als je geen Nederlands spreekt, want alles is tweetalig. Sterker nog, als ik naar mijn afdeling kijk, is de meerderheid niet-Nederlands. HR heeft veel initiatieven die gericht zijn op het opbouwen van een gemeenschap en ik waardeer deze inspanning. Ze organiseren wandeltochten in de stad, kooklessen, en faciliteren een boekenclub. Dit klinkt misschien alleen als vrijetijdsbesteding, maar door samen te koken kun je ook connecties creëren die mogelijk leiden tot zinvolle onderzoekssamenwerkingen.

Ik ben universitair hoofddocent in internationaal recht en lesgeven is iets waar ik echt van hou. Een voorbeeld van een vak waar ik bij betrokken ben is Public International Law. Ik merkte dat studenten moeite hebben om te begrijpen hoe dit gebied relevant is in het dagelijks leven en hun praktijk als toekomstige advocaten. Ik geloof sterk dat recht niet geïsoleerd bestudeerd moet worden. Daarom hebben mijn team en ik besloten om de cursus anders op te zetten. We beginnen nu elk college met een onderwerp dat het nieuws domineert, bijvoorbeeld de klimaatcrisis, en bestuderen deze kwestie door de lens van het internationaal recht. Op die manier kunnen studenten beter begrijpen wat iets wat zij als abstract beschouwen, zoals een internationaal verdrag, in de praktijk betekent.

"Bij de EUR is er een sterke wil om impact te maken. Voor mij begint dat met het stimuleren van kritisch denken bij studenten."

Bij EUR is er een sterke wil om maatschappelijke impact te creëren. Voor mij begint dat met het leggen van een solide theoretische basis en het aanmoedigen van studenten om abstract en kritisch te denken. Met dat in ons achterhoofd proberen mijn collega's en ik altijd een dialoog te onderhouden met institutionele en maatschappelijke partners om ervoor te zorgen dat ons werk relevant is en terechtkomt bij de mensen die daadwerkelijke veranderingen teweeg kunnen brengen. De universiteit heeft een paar vlaggenschip-onderzoeksprogramma's die Erasmus Initiatives worden genoemd. In deze programma's werken verschillende faculteiten samen aan hedendaagse uitdagingen. Ik ben onderzoeksmedewerker in het Initiatief voor 'Dynamics of Inclusive Prosperity'. Ik heb aan den lijve ondervonden hoe nuttig het kan zijn om verschillende standpunten te integreren rond thema's die voor velen relevant zijn.

Ik maak ook deel uit van FAME (Female Academics Moving towards Equity), het academisch netwerk voor vrouwen van de EUR. In die hoedanigheid geeft FAME feedback aan het Diversity Office over gendergerelateerde kwesties en natuurlijk kan er nog veel worden gedaan om de positie van vrouwen in de academische wereld te verbeteren. In die zin is een initiatief bij EUR dat ik bijzonder waardeer "25/25". Het doel is vrouwen te ondersteunen die universitair hoofddocent of hoogleraar willen worden. Deelnemers stellen een portfolio samen dat door een onafhankelijke commissie wordt beoordeeld. Zij geven je advies over de stappen die je zou kunnen zetten om verder te komen in je carrière en dat kan heel nuttig zijn."

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen