Rosanne van Houwelingen MSc

Beter maritiem onderwijs door innovatie
Crane ship

Onderzoeker Port Economics

Rosanne van Houwelingen
E-mailadres
vanhouwelingen@ese.eur.nl
Kamer
Woudestein, T-Gebouw, Kamer T19-35
Ruimte
Mandeville Building

Biografie

Rosanne is junior onderzoeker en onderwijs organisator bij Erasmus UPT. Ze heeft zich inhoudelijk  gefocust op haveneconomie. Zo heeft ze onderzocht hoe oude havengebieden herontwikkeld kunnen worden om de relatie tussen de haven en de stad te versterken. Verder heeft ze als onderwijsassistent gewerkt bij Erasmus UPT, waarbij ze medeverantwoordelijk was voor het begeleiden van een online uitwisselingsprogramma met Nanyang Technological University in Singapore. Ze is nu actief in diverse onderzoeksprojecten op het terrein van haveneconomie en werkt aan het vormgeven van onderwijsprogramma’s.

Beter maritiem onderwijs door innovatie

Rosanne heeft de ambitie zichzelf verder te ontwikkelen in het onderwijs en wil dit combineren met het verbreden van haar kennis in de haveneconomie, scheepvaart en watergebonden transitiegebieden. Ze verdiept zich onder meer in monitoring en bedrijventerreinen in transitie. De kennis die zij en haar collega's opdoen in de projecten, verwerkt zij graag in innovatieve maritieme onderwijsvormen. Momenteel werkt Rosanne aan een onderwijscase over de Ever Given, het schip dat vast kwam te zitten in het Suezkanaal. Deze case is multidisciplinair inzetbaar voor verschillende maritieme disciplines. Daarnaast werkt ze aan online game spelsimulaties die bijdragen aan het beter behalen van leerdoelen.

Onderzoeksinteresse

  • Haven- en maritieme economie
  • Relatie haven-stad en herontwikkeling voormalig haventerrein
  • Watergebonden transitiegebieden

Methodologische expertise

  • Kwantitatief modelleren
  • Scenarioplanning
  • Geografische analyse
  • Didactiek

Rosanne van Houwelingen werkt zowel aan onderzoeks- als aan onderwijsprojecten. Hier is een selectie van deze projecten weergegeven. 

Een selectie van de recente onderzoeksprojecten van Rosanne van Houwelingen.

Beschrijving: De Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH) werkt aan een nieuwe visie regionale bedrijventerreinen. De MRDH heeft Erasmus UPT gevraagd om een actualisatie te maken van de eerder uitgvoerde watergebonden bedrijventerreinen studie uit 2018.

Status: Actief project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH)

Beschrijving: Erasmus UPT en Universiteit Utrecht voeren een gezamenlijke studie uit naar het R&D innovatiesysteem in de Rotterdamse Haven. Het onderzoek bestaat uit interviews met bedrijven, literatuurstudie en een patentanalyse.

Status: Actief project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: SmartPort
Partners: Universiteit Utrecht

Beschrijving: Financiële positie- en effectbepaling North Sea Port in het kader van grote transities en uitdagingen die op de havens van North Sea Port afkomen. 

Status: Actief project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: Provincie Zeeland

Beschrijving: Onderzoeksproject naar het economisch belang van de Nederlandse zeehavens. Hoeveel werkzame personen zijn er in de zeehavengebieden en welke toegevoegde waarde leveren deze werkzame personen?

Status: Actief project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: Ministerie I & W

Een selectie van de recente onderwijsprojecten van Rosanne van Houwelingen.

Beschrijving: Maritieme bachelor studenten van Nanyang Technological University komen van september tot en met december naar Nederland voor een study abroad programma georganiseerd door Erasmus UPT. De studenten leren over maritieme ecosysteem, waaronder maritiem recht, scheepseigenaarschap, scheepsbeheer, verzekeringen en scenarioplanning.

Status: Actief project
Looptijd: Jaarlijks, start in september
Opdrachtgever:  Nanyang Technological University (NTU)

Beschrijving: Het ontwikkelen van een onderwijscase rondom het vastgelopen schip de “Ever Given” in opdracht van TKI Dinalog. De case wordt zo ontwikkeld dat deze vanuit verschillende disciplines toepasbaar is, Daarnaast is de doelstelling dat studenten en professionals in de verschillende disciplines meer begrip krijgen van de andere perspectieven. Vanuit de volgende perspectieven willen we de case benaderen: Nautisch, economisch, logistiek en juridisch.

Status: Actief project
Looptijd: 2021
Opdrachtgever: TKI Dinalog

Beschrijving: Port Constructor is een online spelsimulatie die ingezet kan worden in het maritieme onderwijs. De experts van Erasmus UPT bedenken voor het spel nieuwe opdrachten gericht op het achterland en geven het lesmateriaal vorm rondom Port Constructor.

Status: Actief project
Looptijd: 2021-2022
Opdrachtgever: Consortium (TU Delft, STC, havenbedrijf, Inthere, Erasmus Universiteit)

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen