Tijdens je studie

Geneeskunde

Tijdens de studie Geneeskunde leer je medische kennis en klinische vaardigheden aan. Je past deze toe aan de hand van blokken, zoals:

 • Groei en ontwikkeling.
 • Bedreigingen van buitenaf en binnenuit.
 • Homeostase.
 • Regulatie.
 • Voortplanting en gynaecologie.
 • Voedselopname en verwerking.
 • Houding en beweging.
 • Veroudering en veerkracht.

In projectonderwijs leer je complexe gezondheidsvraagstukken met een maatschappelijke impact te hanteren.

Vorming van identiteit en professionaliteit (VIP)

Je leert jezelf tijdens de opleiding kennen en ontwikkelt jezelf, individueel en samen met anderen (interprofessioneel samenwerken).

Kenmerken van de opleiding

 • Patiënt-georiënteerd: vanaf de eerste colleges ontmoet je patiënten.
 • Training in wetenschappelijk onderzoek.
 • Student-gestuurd onderwijs: Samen met medestudenten ga je aan de slag met echte casus.
 • Praktijkervaring in stages.
 • Minoren in binnen- en buitenland.
 • Aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en communicatie.
 • Verdieping in projecten naar keuze op het gebied van duurzaamheid, technologie, zorgbeleid en organisatie. 

De accenten leg je zelf

Naast een gedegen opleiding tot arts, stimuleert de opleiding Geneeskunde van de EUR je om je eigen talenten te ontwikkelen. Keuze voor extra’s is er genoeg. Je kunt bijvoorbeeld onderzoek doen in de kliniek of je bijdrage leveren aan commissies van de faculteitsvereniging MFVR. Uniek in Nederland zijn de studenteninitiatieven GERS (Genootschap voor Extra-curriculaire Rotterdamse Studentenprojecten) en GIDS (Geneeskunde Studenten in De Samenleving). GERS organiseert verdiepende cursussen, workshops en activiteiten, zoals het Erasmus MC Anatomy Research Project (EARP) voor anatomieonderwijs en de cursus radiologie (E-ARTS). GIDS bemiddelt bij de inzet van geneeskundestudenten in maatschappelijke projecten.

Kennis en vaardigheden

Na de bachelor Geneeskunde kun je:

 • Relaties leggen tussen jouw kennis en medische vraagstukken.
 • Een medisch vraaggesprek met een patiënt voeren (anamnese).
 • Medisch lichamelijk onderzoek verrichten.
 • Klinisch redeneren en een behandelplan opstellen.
 • Een patiëntcasus presenteren.
 • Professioneel met patiënten, collega’s en zorgverleners omgaan.
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en vertalen naar de praktijk.
 • Nieuwe technologie analyseren en inzetten.
 • Sociale en maatschappelijke achtergronden betrekken in preventie en zorg.

Praktijkstages
In het eerste jaar van je studie krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan 'Kennismaking met de beroepspraktijk": je loopt een aantal dagen mee met een arts of onderzoeker in een ziekenhuis, laboratorium of huisartsenpraktijk. Je kunt gedurende 4 maanden een dag per maand meelopen. Je regelt zelf het ziekenhuis of praktijk waar je graag eens zou willen meelopen. Na elke meeloopdag bespreek je je ervaringen kort na in een groepje van ca. 6 studenten en een docent. Zo hoor je ook de ervaringen van andere eerstejaars studenten. Het is een vrijwillig onderdeel van je studie; als je dit afmaakt ontvang je een certificaat.
In de bachelor zijn verder 2 stages gepland:

 • In het eerste jaar is er de beroepsoriëntatiestage, waarin je als student 3 dagen meeloopt op een klinische afdeling of in een huisartsenpraktijk. De doelstelling van de beroepsoriëntatiestage is dat je als student een beeld krijgt van de latere beroepspraktijk.
 • In het tweede jaar is er de zorgstage van 2 weken. Tijdens de zorgstage werkt de student mee met de verpleegkundigen op een klinische afdeling of in een verpleeghuis. De doelstellingen van de zorgstage is inzicht krijgen in het werk van de verpleegkundigen en verzorgende, het leren samenwerken in een team en het kennismaken met de patiënt.

Vrije keuzeruimte
Op twee momenten in de bachelor kunnen studenten zelf invulling geven aan hun programma:

 • In het tweede jaar is er gedurende 4 weken keuzeonderwijs. waarbij studenten kunnen kiezen uit een groot aantal thema's, die een breed spectrum van de geneeskunde en ook daarbuiten beslaan.
 • In het begin van het derde jaar is er een minor van 10 weken. De minor wordt EUR-breed georganiseerd. Dit betekent dat studenten ook kunnen kiezen voor een minor bij een andere faculteit (of zelfs voor een minor in het buitenland). Omgekeerd kunnen studenten van andere faculteiten kiezen voor een minor bij het Erasmus MC. Studenten kunnen kiezen voor een verdiepende of een verbredende minor. Een verdiepende minor betreft een medisch onderwerp, een verbredende minor betreft een ander vakgebied.

 

Is dit jouw studie?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen