Tijdens je studie

Geneeskunde

Vorming van identiteit en professionaliteit (VIP)

Tijdens de studie Geneeskunde leer je jezelf beter kennen en ga je jezelf ontwikkelen, zowel individueel als samen met anderen (interprofessioneel samenwerken).

Kenmerken van de opleiding

Naast een gedegen opleiding tot arts, stimuleert de opleiding Geneeskunde van de EUR je om je eigen talenten te ontwikkelen. Keuze voor extra’s is er genoeg. Je kunt bijvoorbeeld onderzoek doen in de kliniek of je bijdrage leveren aan commissies van de faculteitsvereniging MFVR. Uniek in Nederland zijn de studenteninitiatieven GERS (Genootschap voor Extra-curriculaire Rotterdamse Studentenprojecten) en GIDS (Geneeskunde Studenten in De Samenleving). GERS organiseert verdiepende cursussen, workshops en activiteiten, zoals het Erasmus MC Anatomy Research Project (EARP) voor anatomieonderwijs en de cursus radiologie (E-Arts). GIDS bemiddelt bij de inzet van geneeskundestudenten in maatschappelijke projecten.

Kenmerken van de opleiding

 • Patiënt-georiënteerd: vanaf de eerste colleges ontmoet je patiënten.
 • Training in wetenschappelijk onderzoek.
 • Student-gestuurd onderwijs: Samen met medestudenten ga je aan de slag met echte casussen.
 • Praktijkervaring in stages.
 • Minoren in binnen- en buitenland.
 • Aandacht voor professionele en persoonlijke ontwikkeling en communicatie.
 • Verdieping in projecten naar keuze op het gebied van duurzaamheid, technologie, zorgbeleid en organisatie.

Lichamelijk onderzoek

Voor een aankomend arts is het verrichten van lichamelijk onderzoek onmisbaar. In de opleiding Geneeskunde neemt dit onderdeel een belangrijke plek in. Naast actief oefenen op een medestudent heeft ondergaan van lichamelijk onderzoek een functie binnen de opleiding. Zo ondervind je aan den lijve wat het lichamelijk onderzoek voor patiënten inhoudt. De opleiding verwacht daarom van studenten dat zij het volgende statement onderschrijven:

“Ik ben mij bewust van het feit dat tijdens de opleiding Geneeskunde het lichamelijk onderzoek op elkaar wordt geoefend in gemengde groepen (met studenten van alle geslachten) en dat dit op respectvolle en professionele wijze plaatsvindt, waarbij alle studenten het onderzoek actief moeten oefenen maar ook passief moeten ondergaan (uitgekleed tot op het ondergoed).”

Meer informatie? Bezoek de faculteitspagina onder het kopje Patiëntgebonden Onderwijs en Regels en Richtlijnen.

Kennis en vaardigheden

Na de bachelor Geneeskunde kun je:

 • Relaties leggen tussen jouw kennis en medische vraagstukken.
 • Een medisch vraaggesprek met een patiënt voeren (anamnese).
 • Medisch lichamelijk onderzoek verrichten.
 • Klinisch redeneren en een behandelplan opstellen.
 • Een patiëntcasus presenteren.
 • Professioneel met patiënten, collega’s en zorgverleners omgaan.
 • Wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en vertalen naar de praktijk.
 • Nieuwe technologie analyseren en inzetten.
 • Sociale en maatschappelijke achtergronden betrekken in preventie en zorg.

Praktijkstages

In het eerste jaar van je studie krijg je de mogelijkheid om deel te nemen aan ‘Kennismaking met de beroepspraktijk’: je loopt een aantal dagen mee met een arts of onderzoeker in een ziekenhuis, laboratorium of huisartsenpraktijk. Je kunt gedurende 4 maanden een dag per maand meelopen. Je regelt zelf het ziekenhuis of praktijk waar je graag eens zou willen meelopen. Na elke meeloopdag bespreek je je ervaringen kort na in een groepje van ca. 6 studenten en een docent. Zo hoor je ook de ervaringen van andere eerstejaars studenten. Het is een vrijwillig onderdeel van je studie; als je dit afmaakt ontvang je een certificaat.

In de bachelor zijn twee stages gepland:

 • In het eerste jaar is er de beroepsoriëntatiestage, waarin je als student drie dagen meeloopt op een klinische afdeling of in een huisartsenpraktijk. De doelstelling van de beroepsoriëntatiestage is dat je als student een beeld krijgt van de latere beroepspraktijk.
 • In het tweede jaar is er de zorgstage van twee weken. Tijdens de zorgstage werkt de student mee met de verpleegkundigen op een klinische afdeling of in een verpleeghuis. De doelstellingen van de zorgstage is inzicht krijgen in het werk van de verpleegkundigen en verzorgende, het leren samenwerken in een team en het kennismaken met de patiënt.

Vrije keuzeruimte

Op twee momenten in de bachelor kunnen je zelf invulling geven aan het studieprogramma:

 • In het tweede jaar is er gedurende 4 weken keuzeonderwijs waarbij je kunt kiezen uit een groot aantal thema’s, die een breed spectrum van de geneeskunde en ook daarbuiten beslaan.
 • In het begin van het derde jaar is er een minor van 10 weken. Je kunt hierbij ook kiezen voor een minor bij een andere faculteit, of zelfs voor een minor in het buitenland. Omgekeerd kun je als student van een andere faculteit kiezen voor een minor bij het Erasmus MC. Je kiest voor of een verdiepende minor wat een medisch onderwerp betreft, of een verbredende minor wat een ander vakgebied betreft.

 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen