Tijdens je studie

Geneeskunde

De accenten leg je zelf 

Naast een gedegen opleiding tot arts, stimuleert de opleiding Geneeskunde van de EUR je om je eigen talenten te ontwikkelen. Keuze voor extra’s is er genoeg. Je kunt bijvoorbeeld onderzoek doen in de kliniek of je bijdrage leveren aan commissies van de faculteitsvereniging MFVR. Uniek in Nederland zijn de studenteninitiatieven: 

 • GERS (Genootschap voor Extra-curriculaire Rotterdamse Studentenprojecten) organiseert verdiepende cursussen, workshops en activiteiten zoals het Erasmus MC Anatomy Research Project (EARP) voor anatomieonderwijs en de cursus radiologie (E-ARTS). 
 • GIDS (Geneeskunde Studenten in De Samenleving) bemiddelt bij de inzet van geneeskundestudenten in maatschappelijke projecten. 

Lichamelijk onderzoek 

Voor een aankomend arts is het verrichten van lichamelijk onderzoek onmisbaar. In de opleiding Geneeskunde neemt dit onderdeel een belangrijke plek in. Naast actief oefenen op een medestudent heeft het ondergaan van lichamelijk onderzoek een functie binnen de opleiding. Zo ondervind je aan den lijve wat het lichamelijk onderzoek voor patiënten inhoudt. De opleiding verwacht daarom van studenten dat zij het volgende statement onderschrijven: 

[cursief] “Ik ben mij bewust van het feit dat tijdens de opleiding Geneeskunde het lichamelijk onderzoek op elkaar wordt geoefend in gemengde groepen (met studenten van alle geslachten) en dat dit op respectvolle en professionele wijze plaatsvindt, waarbij alle studenten het onderzoek actief moeten oefenen maar ook passief moeten ondergaan (uitgekleed tot op het ondergoed).” 

Meer informatie? Bezoek de faculteitspagina onder het kopje Patiëntgebonden Onderwijs en Regels en Richtlijnen. 

Kennis en vaardigheden 

Tijdens de bachelor Geneeskunde leer je: 

 • relaties leggen tussen jouw kennis en medische vraagstukken. 
 • een medisch vraaggesprek met een patiënt voeren (anamnese). 
 • medisch lichamelijk onderzoek verrichten. 
 • klinisch redeneren en een behandelplan opstellen. 
 • een patiëntcasus presenteren. 
 • professioneel met patiënten, collega’s en zorgverleners omgaan. 
 • wetenschappelijk onderzoek uitvoeren en vertalen naar de praktijk. 
 • nieuwe technologie analyseren en inzetten. 
 • sociale en maatschappelijke achtergronden betrekken in preventie en zorg. 

Werkveldexploratie

Gedurende de bachelor loop je ieder jaar 3 dagen (24 uur) mee met minimaal 3 verschillende zorgprofessionals. Het doel hiervan is dat je kennis maakt met het latere werkveld, vanuit verschillende perspectieven. 

Om je voor te bereiden op het latere functioneren in de zorg, in de breedste zin van het woord, loop je ieder collegejaar 3 keer een dag mee met een zorgprofessional. Je kunt zien of de ervaringen die je tijdens de meeloopdagen opdoet overeenkomen met het idee dat je vooraf had over het werkveld en misschien maak je wel kennis met mogelijkheden waar je van te voren niet aan had gedacht. De meeloopdagen geven hiermee een breed beeld van het werkveld van de beroepsgroep waarvoor je wordt opgeleid.

Vrije keuzeruimte 

In het begin van het derde jaar is er een minor van 20 weken. Je kunt hierbij ook kiezen voor een minor bij een andere faculteit, of zelfs voor een minor in het buitenland. Omgekeerd kun je als student van een andere faculteit kiezen voor een minor bij het Erasmus MC. Je kiest voor of een verdiepende minor wat een medisch onderwerp betreft, of een verbredende minor wat een ander vakgebied betreft. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen