Nanobiology

Tijdens je studie Bachelor Nanobiology

Nanobiologie gebruikt de taal van de wiskunde binnen de context van de natuurkunde om de complexiteit van de biologie te doorgronden. Het unieke van de opleiding is dat studenten van begin af aan een gedegen achtergrond in de fundamentele wiskunde, natuurkunde en moderne biologie krijgen. De bedoeling is dat vakoverstijgend denken voor de studenten standaard wordt, zodat zij gemakkelijk bruggen slaan tussen de verschillende vakgebieden. De studenten maken niet alleen kennis met geïntegreerde theoretische modules, maar ook met geavanceerde praktische vaardigheden bij laboratoriumexperimenten, informatietechnologie, programmeren en onderzoeksmethoden.
Kijk voor meer informatie op: https://www.tudelft.nl/onderwijs/opleidingen/bachelors/nb/bsc-nanobiology/opleiding/.