Art Now

‘Art Now’ laat twee-wekelijks een nieuw werk zien uit de kunstcollectie EUR. Kunst Nu, digitaal op het scherm, ter inspiratie, als troost, ter verbeelding, als reflectie of gewoon als afleiding en oprekker van de werkelijkheid.

Art Now 23: Lieven Hendriks

2019, acryl op polyester canvas, diameter 30 cm - Kunstcollectie EUR

Het drieëntwintigste kunstwerk in de serie Art Now is ‘Yellow Sun’ uit 2019 van kunstenaar Lieven Hendriks (1970). Net als de voorgaande kunstenaar uit de serie Art Now heeft Hendriks een fascinatie voor het ‘kijken’. Hendriks studeerde aan de HKU in Utrecht en vervolgde zijn opleiding op het postacademisch instituut De Ateliers in Amsterdam. Daar werd de basis gelegd voor zijn werk. Over de grondgedachte daarvan zegt de kunstenaar: ‘Het gaat over de vooringenomenheid van het kijken. Over de relatie tussen wat we zien en wat we denken te zien; hoe perceptie volledig kan veranderen door context, ervaring of kennis. Ik ben geïnteresseerd in de kanteling van de blik’. Daarin is alles in het werk van belang, ook het kleurgebruik in al zijn nuances. Hendriks borduurt op geheel eigen, moderne wijze voort op de Trompe l’oeil traditie, een schildertechniek die door schilders al sinds de 17de eeuw wordt toegepast om de aanwezigheid van bijvoorbeeld pilaren of standbeelden te suggereren en daarmee ‘het oog bedriegen’.

Art Now 22: JCJ Vanderheyden

JCJ Vanderheyden – ‘Midnight Sun’, 1990 – zeefdruk, 55 x 80 cm - Kunstcollectie EUR

Het tweeëntwintigste kunstwerk in de serie Art Now is een zeefdruk uit 1990 van kunstenaar JCJ Vanderheyden (1928-2012). Via het vliegtuigraam kijken we met hem mee tijdens een van zijn vele reizen die hij maakte naar onder andere Nepal, China en Japan. De reizen inspireerden hem en waren de bron voor onder andere zijn serie werken met vliegtuigramen, een belangrijk hoofdstuk uit zijn ruim 50 jaar omvattende oeuvre. De waarneming - het kijken - is een van de centrale thema’s in zijn werk, net als de horizon welke we vanuit het vliegtuigraam zien. De horizon van Vanderheyden is nooit recht, het perspectief wisselt en is bol, verticaal of schuin. Vanderheyden probeerde steeds de complexiteit van de werkelijkheid in een eenvoudig beeld te vangen. Met zijn kaders, rasters en spiegels vestigt Vanderheyden steeds opnieuw geconcentreerde aandacht op begrenzing, deling, en spreiding. Eerst doet hij dat als schilder, en vanaf halverwege de jaren ‘70 door gebruik te maken van uiteenlopende media zoals fotografie, beeldschermen, grafiek, film, fotokopieën, geluid en computerbeeld.

Art Now 21: Rosemin Hendriks

Rosemin Hendriks – zonder titel, 1999 – zeefdruk op 3mm triplex, 50 x 65 cm - Kunstcollectie EUR

Het eenentwintigste kunstwerk in de serie Art Now is een zeefdruk van kunstenares Rosemin Hendriks (1968). Hendriks maakt veelal secuur getekende portrettekeningen, opgebouwd uit heldere lijnen, in zwart, wit en grijs. Slechts een enkele keer is er een weinig kleur aan het werk toegevoegd. Overwegend zijn het zelfportretten, op de door haar specifieke, zeer herkenbare manier omgezet in nieuwe, krachtige personages. De werken beogen niet enkel zelfportretten te zijn, maar op zichzelf staande close-ups met een verscheidenheid aan uitdrukkingen en sferen. Dit werk is ontstaan vanuit een opdrachtsituatie. Galerie en productiehuis PlaatsMaken nodigde tien kunstenaars uit om een werk te maken, uitgevoerd in zeefdruk op 3 mm dun vliegtuigtriplex. Dit verklaart het verschijnen van het vliegtuig in dit werk van Hendriks. Nonchalant wordt een minimodel Jumbo Jet tussen duim en wijsvinger gehouden, ogenschijnlijk op het punt om te worden gelanceerd, als ware het een papieren vliegtuigje…

Art Now 20: Marian Breedveld

Marian Breedveld ‘Windstil’, 2007 -zeefdruk - Kunstcollectie EUR

Het twintigste kunstwerk in de reeks Art Now is 'Windstil' uit 2007 van Marian Breedveld, geboren in 1959 in Den Haag. Het is een van de acht kunstwerken van deze kunstenaar die in 2007 voor de EUR Kunstcollectie zijn verworven, allen met dezelfde titel.

In het werk van deze kunstenaar wordt een fascinerende nieuwe werkelijkheid gecreëerd, zonder dat er iets uit de werkelijkheid wordt afgebeeld. De werken hebben een ruimtelijkheid en stralen een warme atmosfeer uit. In de periode tussen 1995 en 1997 gebruikte Breedveld voornamelijk aardse kleuren, die ontstonden door de vele gekleurde lagen die zij over elkaar heen aanbracht. In de jaren die volgden schakelde zij steeds meer over op zuivere, lichte en heldere kleuren. De verfstreek, het schilderen als handeling, kwam steeds minder centraal te staan. Haar aandacht werd steeds meer gericht op kleur. Breedveld is geïnteresseerd in de verschillen tussen de kleuren, de nuances en de vele gradaties, zoals in dit kunstwerk duidelijk te zien is.

Art Now 19: Celine van den Boorn

Celine van den Boorn - Near the European Border #7, digitale print, 60 x 90 cm– Kunstcollectie EUR

Het 19e kunstwerk uit de serie Art Now is een ‘digitale print’ van de Nederlandse beeldend kunstenares Celine van den Boorn uit Amsterdam. Ze richt zich op natuur, cultuur en (on)kunstmatige ordening. Van den Boorn schildert op persfoto’s en laat de hierin voorkomende mensen, in de rol van militair, toerist of vluchteling, ‘verdwijnen’ in het omringende landschap. Door haar ingrijpen lijkt er een nieuwe, idealere werkelijkheid te ontstaan, maar het ontbrekende onderwerp blijft voelbaar en subtiel zichtbaar. Het werk is gelaagd, in beeld (wat zien we eigenlijk), in techniek (wat is verf en wat is foto), en in thematiek (hoe verhoudt het landschap zich tot de menselijke aanwezigheid). Aanleiding voor dit werk, aangekocht voor de Kunstcollectie EUR in 2020, zijn nieuwsbeelden van de aanhoudende vluchtelingenstroom naar Europa. Mensen die in hun zoektocht naar een beter en vrij leven massaal stranden in een modderig niemandsland aan de Europese grenzen.

Zelf vertelt zij over haar werk; ‘Getroffen door het contrast in de foto’s tussen enerzijds de troosteloosheid van de situatie en het grauwe landschap en anderzijds de vrolijk ogende felgekleurde tenten, bagage en kleding van de vluchtelingen, begon ik het oorspronkelijke onderwerp uit de foto’s weg te schilderen. De kleurrijke bollen zijn onbeschilderde ‘doorkijkjes’ naar de oorspronkelijke foto. Door mijn werkwijze hoop ik dat de bestaande contrasten worden vergroot, zowel in vorm als in inhoud waardoor er spanning ontstaat tussen hoop en werkelijkheid en tussen beweging en stagnatie’.

Art Now 18: Peter Struyken

Peter Struycken , ‘zt’, 1966 – zeefdruk 40 cm x 40 cm – Kunstcollectie EUR

Het 18e kunstwerk uit de serie Art Now is een zeefdruk van de Nederlandse kunstenaar Peter Struycken (1939). Het kunstwerk, dat wordt gerekend tot de kunststroming ''koele abstractie'', werd in 1966 uitgebracht in een map van acht zeefdrukken van de kunstenaar en werd een jaar later aan de kunstcollectie EUR toegevoegd. De werken ogen tijdloos. Struycken maakt non-figuratieve kunst en gebruikt daarvoor verschillende media. Al vanaf 1969 experimenteert hij met computers en vanaf dan vormt de computer een essentieel onderdeel bij zijn onderzoek naar het in beeld brengen van zijn voorliefde voor structuren. Hij is bekend van zijn werken in de openbare ruimte waarbij licht en kleur vaak belangrijke elementen zijn, zoals ook in zijn kunstwerk ‘Lichtarcade’ bij Het Nieuwe Instituut (voormalig NAi) in Rotterdam. De door hem ontworpen postzegel van koningin Beatrix uit 1981 is waarschijnlijk wel het werk dat de meeste mensen van hem gezien hebben. Hierop is een groot aantal kleine puntjes te zien die samen de beeltenis van de koningin vormen. Voor het ontwerp ervan gebruikte hij een foto die Vincent Mentzel van de koningin had gemaakt.

Art Now 17: Co Westerik

Co Westerik – zonder titel, 1999 – Zeefdruk, 40,5 x 46 cm - Kunstcollectie EUR

Het zeventiende kunstwerk uit de serie Art Now is een werk zonder titel van kunstenaar Co Westerik (1924-2018). Het werk uit 1999 werd aangekocht voor de Kunstcollectie EUR in 2005. Eerder verscheen zijn kunstwerk ‘De Kus’ al op het scherm. De in totaal 22 kunstwerken van zijn hand die behoren tot de Kunstcollectie EUR, worden door velen gewaardeerd. De veelzijdige kunstenaar heeft een rijk en boeiend oeuvre opgebouwd dat zich kenmerkt door op het alledaagse in te zoomen en uit te vergroten. Westerik kiest daarbij veelal voor een standpunt dat de aanschouwer ongemakkelijk dicht bij het alledaagse brengt. Op dit kunstwerk zien we een lezer zittend aan een tafel; misschien wel een student…

Art Now 16: Gerco de Ruijter

Gerco de Ruijter, zonder titel, 2005 – Ultra-chrome print op dibond, 50cm x 50cm - Kunstcollectie EUR

Het 16e kunstwerk uit de serie Art Now is een kunstwerk zonder titel uit 2005 van de in Rotterdam gevestigde kunstenaar Gerco de Ruijter (1961). Het kunstwerk werd aangekocht voor de Kunstcollectie EUR in 2006. Door de witte sereniteit van de kunstwerken kan de indruk gewekt worden dat het hier gaat om winterlandschappen, maar niets minder is waar. De foto’s zijn gemaakt in Death Valley, New Mexico.

De Ruijter werkt met fotografie en film. Vanaf eind jaren tachtig is hij gebruik gaan maken van vliegers, ballonnen en vishengels om beelden vanaf bijzondere standpunten vast te leggen. Met zijn kunst onderzoekt hij hoe ver de presentatie van het landschap kan worden teruggebracht en deze toch als zodanig herkenbaar blijft. Sinds 2012 ontgint hij Google Earth als bron, wat onder meer heeft geresulteerd in films als CROPS (2012) en Playground (2014).

Art Now 15: Lucebert

Lucebert, ‘Etende Mensen’ 1969 – wandschildering acrylverf en oliestift op houtplaat, 300 x 600 cm - Kunstcollectie EUR: locatie gang tussen Erasmus gebouw en de C-hal op campus Woudestein

Het 15e kunstwerk uit de serie Art Now is het kunstwerk ‘Etende Mensen’ uit 1969 van de Nederlandse dichter en kunstschilder Lucebert (Lubertus Jacobus Swaanswijk 1924 – 1994). Als dichter heeft Lucebert de poëzie van de 20ste eeuw ingrijpend beïnvloed, vanwege zijn spel met de Nederlandse taal - om te ontkomen aan de traditionele taalregels en vanzelfsprekendheden. Hierdoor wordt hij gezien als voorman van de ‘Vijftigers’. Als schilder was Lucebert zeer nauw betrokken bij de CoBrA-beweging: een groep kunstenaars die vond dat kunst enkel gemaakt kon worden door werkelijk vrije mensen. Dat Lucebert een vrije geest was, blijkt uit zijn gehele oeuvre. Zowel in zijn dichtkunst als in zijn schilderkunst is de herhaaldelijke verwerping van vastgeroeste patronen terug te zien. Zijn schilderijen zijn vaak grotesk en confronterend en zetten vraagtekens bij de wetmatigheden van schoonheid en harmonie.

‘Etende Mensen’ werd door Lucebert gemaakt in opdracht van de Erasmus Universiteit voor de studentenkantine in het Tinbergen gebouw. Het schilderij is een typisch CoBrA-werk, figuratief-expressionistisch in felle kleuren. Te zien is een groep etende mensen die door Lucebert op een humoristische wijze is weergegeven. Op het werk heeft Lucebert ook een leitje bevestigd, waarop studenten het menu konden becommentariëren. Na de verbouwing van de kantine is het kunstwerk verhuisd naar de huidige locatie naast de Erasmus Gallery in de gang tussen het Erasmus gebouw en de C-hal van het Theil gebouw, op campus Woudestein.

Art Now 14: David Hockney

David Hockney, ‘Portrait of Kasmin (Figure by a Curtain)’, 1964 – kleurenlitho, 50 x 64,5 cm - Kunstcollectie EUR.

Het 14e kunstwerk uit de serie Art Now is het kunstwerk ‘Portrait of Kasmin’ (Figure by a Curtain)’ uit 1964 van de Britse Pop Art kunstenaar David Hockney (1937). David Hockney is een van de meest invloedrijke levende kunstenaars van dit moment. Hij wordt bewonderd vanwege de buitengewoon technische kwaliteit van zijn kunstwerken. Hockney is een pionier. Hij vervaardigt zijn kunstwerken in vrijwel elk medium van potlood tot digitale media en maakt onder meer fotocollages, opera-ensceneringen, schilderijen en tekeningen. Hockney staat bekend om de herkenbaarheid van zijn kunstwerken waarin hij veelal de momenten en vriendschappen in zijn leven vastlegt. Dat geldt ook voor dit kunstwerk; een portret van zijn goede vriend John Kasmin, de Britse kunsthandelaar en verzamelaar die over het algemeen gezien wordt als de persoon die Hockney’s carrière lanceerde. Het bijzondere kunstwerk is in 1966 aangekocht voor de kunstcollectie van de Erasmus universiteit.

Art Now 13: Luuk Bode

Luuk Bode, ‘stroke6’, 2013 – muurschildering, ca. 40 m x 1,40 m – Kunstcollectie EUR, locatie: fietsenkelder onder het Theil building op campus Woudestein

Het 13e kunstwerk uit de serie Art Now is een wandschildering met de titel ‘stroke6’ van beeldend kunstenaar en ontwerper Luuk Bode (1972). Bode maakt uit eigen beweging en in opdrachten autonoom werk, waaronder tekeningen, schilderijen en muurschilderingen. Zijn ontwerpen worden gebruikt in dessins, interieur, en grafisch werk. Zijn kunstwerken in de openbare ruimte zijn altijd site-specific. Bode maakte ‘stroke6’ in 2013 in opdracht van de Erasmus Universiteit op locatie in de fietsenkelder onder het Theil building op campus Woudestein. Over ‘stroke6’ zegt Bode; ‘De locatie in de fietsenkelder is een tussenruimte, waarin de fietser aankomt op de campus, en niet meer buiten is, maar ook nog niet binnen. Een stille plek tussen het einde van de reis en het begin van een werk- of studiedag. Het is een moment waarop de fietstocht door de stad nog in het geheugen hangt, en de indrukken van de reis aan het geestesoog voorbijtrekken en op een rijtje worden gezet voordat de universiteit betreden wordt’. Sommige EUR-medewerkers komt de naam misschien bekend voor: sinds 2014 werkt Luuk Bode parttime op de EUR bij Art Affairs.

Art Now 12: Erik Odijk

Erik Odijk, ‘Lichen’, 2012 - digitale print, 162 x 234 cm - Kunstcollectie EUR, locatie: Sanders building 5e verdieping, campus Woudestein.

Het 12e kunstwerk uit de serie Art Now is ‘Lichen’ van kunstenaar Erik Odijk. Odijk heeft een fascinatie voor de oerkracht van de natuur. De kunstenaar bemiddelt tussen het sublieme (het grootse, grove, onordelijke) en het schone (het kleine, gladde, zachte en rijke). Odijks werken zijn nauwkeurige observaties. Eerst komt het kijken in de natuur zelf en het registreren ervan, met de camera. Dit wordt opnieuw gevolgd door een kijken, ditmaal naar het geschoten beeld. Het fotografische beeld wordt ofwel zelf getoond zoals hier, ofwel als motief gebruikt voor werk in de meest uiteenlopende verschijningsvormen, zoals (soms enorme) tekeningen, films, installaties of land art. Het kunstwerk ‘Lichen’ was eerder te zien tijdens een solotentoonstelling met werk van Odijk in de Erasmus Gallery op campus Woudestein in 2016. Het werd in datzelfde jaar samen met de tekening ‘Autonomous rock’, 2012 (196 x 318 cm) aangekocht voor de kunstcollectie van de Erasmus Universiteit. Samen vormen de twee werken een tweeluik.

Art Now 11: Fiona Tan

Fiona Tan - Lift, 2000 - zeefdruk fullcolour, 108 x 64 cm, Kunstcollectie EUR.

Het 11e kunstwerk uit de serie Art Now is het kunstwerk ‘Lift’ uit 2000 van Fiona Tan.  In ‘Lift’ is de kunstenares te zien, die een paar meter de lucht in stijgt, hangend aan een stel rode met helium gevulde ballonnen. Tan, die in Amsterdam woont en werkt, is wereldwijd bekend vanwege haar film- en video-installaties. Met de performance ‘Lift’ gebruikte Tan in 2000 haar lichaam als 'een bewegend beeld' waarvan het gewicht wordt ontkend. In de hier getoonde zeefdruk, een ‘still’ van die performance, zijn onderaan tussen de boomtoppen door nog net de daken van een paar panden te zien waaraan we de locatie kunnen herkennen; het Sarphatipark in Amsterdam. Het kunstwerk behoort tot de kunstcollectie van de Erasmus Universiteit en werd in 2018-2019 in bruikleen gegeven aan het Museum Singer Laren. Daar was het te zien tijdens de tentoonstelling ‘Out of Office’, Kunstschatten uit bedrijven.

Art Now 10: Willem Oorebeek

Willem Oorebeek, Ogenblikken, 2015 - zwarte composietplaat en een aluminium sandwichpaneel (270 panelen uitgevoerd in opdracht) Kunstcollectie EUR, doorlopend over de verdiepingen in Polak building campus Woudestein.

Het 10e kunstwerk uit de serie Art Now is ‘Ogenblikken’ van kunstenaar Willem Oorebeek. Waar sommige kunstwerken direct herkenbaar zijn als kunstwerk, gaan andere kunstwerken zo op in hun omgeving, dat niet direct te zien is dat het om een kunstwerk gaat. Dat laatste vraagt iets van de kijker en geldt zeker ook voor ‘Ogenblikken’. Het kunstwerk werd in opdracht van de Erasmus Universiteit gemaakt voor het multifunctionele onderwijsgebouw Polak, waarin het in 2015 werd geplaatst. Het bestaat uit twee vertikalen die het gebouw langs de achterwanden doorsnijden en doorlopen over de verdiepingen. De vertikalen zijn opgebouwd uit een spiegelende onderlaag, die door gaten in de voorliggende structuur de ruimtes over de hele verdieping weerspiegelen. Doordat de spiegels in een geroteerde hoek zijn bevestigd, wordt de weerspiegelende ruimte altijd anders ervaren. Dat deze ‘spiegelmuren’ tezamen een kunstwerk vormen, zal misschien een verrassing zijn voor de bezoekers en de vele studenten die hun dagen in het Polak building doorbrengen. Evenals dat zij met hun aanwezigheid en verplaatsingen in het gebouw een tijdelijk onderdeel zijn van het kunstwerk. Het beste standpunt om het kunstwerk in zijn geheel te ervaren, is vanaf de tegenoverliggende trap op de bovenste verdieping. Een aanrader!

Art Now 9: Henk Huig

Henk Huig, De identiteitscrisis van Tielse Flip, 1967 - acryl op linnen (11 delen), 242 x 262 cm. Kunstcollectie EUR, gerestaureerd in 2016, huidige locatie begane grond Polak building campus Woudestein.

Het 9e kunstwerk uit de serie Art Now is ‘De identiteitscrisis van Tielse Flip’ uit 1967 van Henk Huig (1934, Amsterdam). Huig volgde begin jaren vijftig zijn opleiding aan de kunstnijverheidsschool en reisde daarna naar Turkije en Iran. Hij werd graficus en schilder en werd door zijn opvallende postuur als bodybuilder vaak zelf ook op de foto gezet met zijn werk. In de jaren vijftig werkte hij als graficus, traditioneel realistisch, een beetje tam nog. Dat verandert als hij begin jaren zestig gaat schilderen, in een stille toon en gave vlakverdeling, met de natuur als thema. Van een expressionistisch geaarde, lyrisch-grafische stijl stapt hij via gouaches naar collages over naar een nieuw-realistische schilderkunst waarin een zeker pop-surrealisme toeslaat. Daarvoor krijgt hij in 1967 de Amsterdamse Havenprijs en in 1968 de Koninklijke Subsidie voor de Schilderkunst. Humor, woordspelingen en referenties naar Pop Art keren terug in zijn werk waarmee hij de moderne mens van zijn tijd wil neerzetten. 'Absurdistische strips', kopt een krant in die tijd. Deze karakteristieken zijn duidelijk terug te zien in het werk in de EUR dat tijdens die hoogtijdagen gemaakt moet zijn. Werkend met patronen en leegte, vlak en 3D, worden zijn schilderijen krachtige halflyrische halfpopachtige composities, die doen denken aan Zekvelds pop art. Het werk moet van 1968 of daarvoor zijn: eind 1968 besluit de kunstcommissie van de EUR om de bruikleen te accepteren van architect Dunnebier. Hij heeft het schilderij gekocht, heeft er geen plek voor, en geeft het voor vijf jaar in bruikleen aan de NEH, waarna de EUR het in 1997 aankoopt.

Tekst - Sandra Smets (uit kunsthistorische beschrijving van highlights kunstroute EUR).

Art Now 8: Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle - ZT, 1970 - Zeefdruk uit het portfolio ‘Nana Power’, 80 x 60 cm - Kunstcollectie EUR, recent gerestaureerd.

Het 8e kunstwerk uit de serie Art Now is een zeefdruk uit 1970, zonder titel van de Frans-Amerikaanse kunstenares Niki de Saint Phalle (1930 – 2002). De Saint Phalle wereldberoemd en bekend van haar ‘Nana ’figuren leerde zichzelf schilderen om te ontsnappen aan de burgerlijke omgeving waarin ze was geboren. In het midden van de jaren zestig presenteerde ze voor het eerst haar versie van de oervrouw, de 'Nana' waarmee ze de rol van de vrouw in de maatschappij centraal stelde. Met haar expressieve in felle kleuren beschilderde manshoge vrouwenbeelden in polyester veroorzaakte ze veel ophef in de kunstwereld. Zij presenteerde de Nana’s als gelukkige, bevrijde vrouwen, en voorbodes van een nieuw matriarchaal tijdperk.

Art Now 7: Marijn van Kreij

Marijn van Kreij, ZT, (Picasso, The Studio, 1956, The Palm at the End of the Mind, Erasmus Universiteit Rotterdam), 2017 handbeschilderde porseleinen tegels, totaal afm. 285 x 1500 cm - Kunstcollectie EUR geschilderd samen met studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor de vernieuwde Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakte kunstenaar Marijn van Kreij een bijzonder kunstwerk. Studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit werden in 2017 uitgenodigd om in de Erasmus Gallery een tegel te komen schilderen naar een door de kunstenaar geselecteerd voorbeeld. Het voorbeeld was gebaseerd op een fragment uit een schilderij van Picasso uit 1956, getiteld ‘The Studio’ en werd steeds opnieuw gemaakt. Marijn van Kreij: ‘Het persoonlijk handschrift en de verschillen binnen de herhaling zijn in het werk belangrijk’. In twee weken tijd werden bijna 1000 tegels op A4 formaat (21 x 29.7 cm) beschilderd waarna ze afgebakken werden. De tegels werden vervolgens door Van Kreij geselecteerd voor de definitieve compositie. Tezamen vormen ze het kunstwerk van 285 x 1500 cm dat is geïnstalleerd vlakbij de nieuwe begane grond entree van de Universiteitsbibliotheek locatie Institutenlaan campus Woudestein.

Art Now 6: Co Westerik

Co Westerik ‘De Kus’, 2003 – Ets op geschept papier, 27 x 22 cm - Kunstcollectie EUR

Het zesde kunstwerk uit de serie Art Now is ‘De Kus’ van kunstenaar Co Westerik (1924-2018). Het werk uit 2003 werd onderdeel van de Kunstcollectie EUR via een particuliere schenking in 2016. Het is niet het eerste of enige kunstwerk van deze bijzondere kunstenaar in de universitaire collectie. Al in 1971 werd een werk van zijn hand aangekocht als 1e van de in totaal 22 kunstwerken die vandaag de dag tot de kunstcollectie EUR behoren. Co Westerik schilderde, tekende, etste en fotografeerde het alledaagse vanuit de verwondering die hij daarvoor voelde. De veelzijdige kunstenaar bouwde consequent aan een rijk en boeiend oeuvre waarin hij het alledaagse uitvergrootte door er op in te zoomen. Westerik kiest daarbij veelal voor een standpunt dat de aanschouwer ongemakkelijk dicht bij het alledaagse brengt.

Art Now 5: Rob Leenders

Rob Leenders ‘Windscherm 1’, 1979 - Zeefdruk, afbeelding 32 x 46 cm (lijst 60 x 80 cm) - Kunstcollectie EUR

Het vijfde kunstwerk uit de serie Art Now is ‘Windscherm 1’ uit 1979 van de in Rotterdam geboren kunstenaar Rob Leenders (1956). Zoals al uit de titel van het kunstwerk op te maken valt, betreft het kunstwerk van Leenders een windscherm. We zien het staan op een zandstrand en kijken er langs richting een kalme zee en een ononderbroken blauwe lucht. Het water kabbelt rustig het strand op en in het verstilde moment lijkt niets erop te wijzen dat een windscherm nodig is. De gelaagdheid van het beeld laat ons als kijker raden wat er achter het scherm plaatsvindt en nodigt ons uit om onze blik naar de verte af te laten dwalen, als in een herinnering aan een fijne vakantie.

‘Windscherm 1’ werd gelijktijdig met vier andere zeefdrukken van dezelfde kunstenaar en met hetzelfde thema aangeschaft in 1981 voor de Kunstcollectie EUR. Sindsdien worden ze aangeboden in de Kunstuitleen EUR en zijn ze vanwege hun populariteit onder de EUR-medewerkers in de loop der jaren al op vele werkplekken te zien geweest. 

Art Now 4: Thomas Trum

Thomas Trum ‘One Green Line’, 2019 – Acryl en glyserine op linnen, 190 x 250 cm - Kunstcollectie EUR

Het vierde kunstwerk uit de serie Art Now is ‘One Green Line’ uit 2019 van kunstenaar Thomas Trum (1989). Het kunstwerk werd in 2019 aangekocht voor de kunstcollectie EUR en is te zien in collegezaal CB-05 in het Theil gebouw op campus Woudestein.

In het werk van deze kunstenaar staat het onderzoek centraal. Keer op keer onderzoekt Trum het materiaal, de ondergrond, en de wijze waarop het materiaal wordt aangebracht. Als instrumenten gebruikt Trum onder meer zelfontworpen viltstiften van enorm formaat, een machine voor het markeren van lijnen, en penselen op een boormachine. Een constante in zijn onderzoek is verf. Of het nu gaat om zijn kleinschalige tekeningen of om zijn kleurrijke, grootschalige werken in de openbare ruimte. Zijn manier van werken is veelal gebaseerd op trial-and-error waarbij de directheid van de handeling in het creatieproces een belangrijk deel uitmaakt van het boeiende eindresultaat.

Art Now 3: Anouk Griffioen

Anouk Griffioen ‘Museum of Nature 3’, 2018 - Houtskool op linnen, 210 x 332 cm - Kunstcollectie EUR

Het derde kunstwerk uit de serie Art Now is ‘Museum of Nature 3’ uit 2018 van kunstenares Anouk Griffioen (1979). In haar monumentale houtskooltekeningen brengt de kunstenares verschillende landschappen en onderwerpen samen. Zij creëert een wereld waar de kijker in kan stappen of zelfs in kan verdwijnen. In het werk van Griffioen staat het conflict tussen mens en natuur, stad en landschap centraal. De voortdurende groei van de steden zet de leefbaarheid onder druk. Door de begroeiing weer een plek te geven in de bebouwde wereld, appelleert zij aan ons diepgewortelde verlangen naar de natuur. Naar een plek om gebaande paden te verlaten, en tot nieuwe inzichten te komen. Sporadisch is er een mensachtige schim zichtbaar die in de achtergrond lijkt op te lossen. Uitgesproken mensfiguren worden in haar werk gemeden. Zelf zegt zij hierover het volgende; ‘Vaak creëert een figuur een barrière tussen het tafereel en de kijker, die als het ware een voyeur wordt en buiten blijft staan. Terwijl ik altijd wil dat de kijker zelf de figuur is’. En hoe mooi is dat, figureren in het grote werk van Anouk Griffioen. Al is het maar voor even en in onze eigen gedachte als we van ‘Museum of Nature 3’ genieten. In 2018 heeft Griffioen een wandvullende tentoonstelling ingericht in de Erasmus Gallery op campus Woudestein. Daar heeft zij gedurende drie maanden ter plekke aan nieuwe tekeningen gewerkt.

‘Museum of Nature 3’ van Anouk Griffioen is te zien in Collegezaal CB-1 in Theil building op campus Woudestein.

Art Now 2: Anuli Croon

Anuli Croon 'Penthouse I, 2015' - Acryl + metallic acryl op canvas, 170x250 cm - Kunstcollectie EUR

Het tweede kunstwerk uit de serie Art Now is ‘Penthouse I’ uit 2015 van de Rotterdam based kunstenares Anuli Croon (1964). Het kunstwerk werd in 2019 aangekocht in de Kunstcollectie EUR. Over haar werk zegt Croon het volgende:

‘Mijn figuren zijn gestileerd, onderling verschillend en individu-gelijkend door hun houdingen, handen en neuzen. Ze zijn prominent en onverschillig, man en vrouw tegelijk. Ze vertellen verder geen verhaal, leggen zichzelf niet uit en dragen geen emoties. De schilderijen worden daarmee heldere en autonome constructies die open staan voor meerdere interpretaties. Het schilderij ‘Penthouse I’ dat nu in de boardroom van de Erasmus Universiteit hangt is gebaseerd op de rustende liggende figuur, een veelvoorkomend thema in de geschiedenis van de beeldende kunst. Het karakter houdt het midden tussen liggen, vallen of achteroverleunen. De achtergrond lijkt de skyline van een grote stad’.

De grote liggende figuur in Penthouse I doet inderdaad, zoals Croon zelf al aangeeft, denken aan de klassieke liggende figuur. Daarmee volgt de kunstenares een lange traditie. Maar evenzo goed verwijst het naar cartoonfiguren en hedendaagse reclame-uitingen met een patroonmatige uitwerking. En dat plaatst het kunstwerk weer geheel in het hier en nu. Ogenschijnlijk emotieloos lijkt de figuur vanuit een hoger gelegen standpunt de stad in te kijken, teruggetrokken alsof ze er wel toebehoort alleen nu even niet...

‘Penthouse I’ van kunstenares Anuli Croon hangt op locatie in de Boardroom op campus Woudestein.

Art Now 1: Stan Klamer

Stan Klamer ‘South China Sea’, 2014 - Gemengde technieken op papier, 50 x 65 cm - Kunstcollectie EUR

Het eerste kunstwerk uit de serie Art Now is ‘South China Sea’ uit 2014 van kunstenaar Stan Klamer (1951). De tekening, die Klamer maakte tijdens een studieperiode in Zuidoost-Azië, brengt in ‘kaart’ wat hij daar zag. Toch is het niet 1 op 1 de waarneming die hij heeft weergegeven. Steeds opnieuw en vanaf verschillende standpunten fotografeerde hij de haven, om vervolgens de beelden in zijn hoofd en van de foto’s te combineren tot een tekening. Een referentie aan deze manier van werken, is terug te vinden in de rechthoeken in de tekening, die verwijzen naar het schermformaat van de telefoon waarmee Klamer de foto’s maakte. In zijn platte werelden wordt de werkelijkheid geabstraheerd tot cartografie en maakt Klamer in één oogopslag grote gebieden zichtbaar. Vervolgens wordt de kijker meegenomen in de tot in verfijning uitgewerkte details. Klamer weet zo speciale plekken te creëren, eilanden en havens van waaruit we kunnen vertrekken, of waar we weer ‘thuis’ mogen komen. En dat is precies wat de tekeningen van Stan Klamer doen, ze nodigen ons uit om, zonder ons te verplaatsen, onze persoonlijke reis te maken…

De tekeningen van Stan Klamer zijn te zien op verschillende werkplekken in het Sanders en Mandeville gebouw op campus Woudestein.