Art Now

‘Art Now’ laat twee-wekelijks een nieuw werk zien uit de EUR-kunstcollectie
Art Now 51 throw-back Celine van den Boorn

‘Art Now’ laat twee-wekelijks een nieuw werk zien uit de kunstcollectie EUR. Kunst Nu, digitaal op het scherm, ter inspiratie, als troost, ter verbeelding, als reflectie of gewoon als afleiding en oprekker van de werkelijkheid.

Art Now 63: Eelco Brand

Het drieënzestigste kunstwerk in de serie Art Now is een still uit de animatie ‘KB.movi’ uit 2021 van kunstenaar Eelco Brand* (1969). ‘KB.movi’ is tot eind maart, samen met twee andere animaties van Brand, te zien in de tentoonstelling Timeless in de Erasmus Gallery op campus Woudestein.

Eelco Brand – still uit ‘KB.movi’, 2021 – by courtesy of the artist – nu te zien in de Erasmus Gallery

Kunstenaar Eelco Brand (1969) maakt gebruik van computers en digitale 3D-modeling en animatietechnieken om beelden te creëren die zijn opvatting van de werkelijkheid weerspiegelen. In zijn ‘natuur’ animaties creëert hij een suggestie van leven terwijl hij tegelijkertijd een onpersoonlijke onaanraakbaarheid laat doorschemeren. Brand's animaties komen vanuit zijn fantasie virtueel tot stand en kennen geen narratieve ontwikkeling, begin of einde. De digitale creaties staan op zichzelf en tonen elk een bijna meditatief herhalende beweging die de toeschouwer uitnodigt om te blijven kijken.

Voor hij met digitale technieken ging werken schilderde Brand. Als voormalig schilder ziet hij grote overeenkomsten tussen een digitale 3D-constructie en een schilderij. Over het waarom Brand overstapte van schilderen naar computer gegenereerde kunst vertelt hij; ’Ik blijf dezelfde soort werken maken; het enige dat veranderd is, is dat ik een muis en een scherm gebruik in plaats van penselen en doek… Schilderen bestaat grotendeels uit het toevoegen en verwijderen van elementen. Je werkt aan een beeld dat zich via zijn eigen logica ontwikkelt. Voor mij is het construeren van een 3D beeld in die zin hetzelfde als schilderen. Maar het fascinerende van werken met 3D-constructies is dat je de virtuele ruimte achter het tweedimensionale oppervlak kunt betreden en, nog belangrijker, dat je ook de mogelijkheid hebt om een scène te animeren’.

* Brand is afgestudeerd aan de Gerrit Rietveld Academie en het Sandberg Instituut, Amsterdam.

Art Now 62: Kathrin Schlegel deel 3 van 3: Der Stein des Weisen

In het kunstwerk Der Stein des Weisen komt de oorspronkelijke zeventiende-eeuwse hardstenen sokkel, die eeuwenlang Hendrick de Keysers Erasmusbeeld droeg, samen met een monumentale hoogglans gepolijste RVS sculptuur, waarvan de vorm het midden houdt tussen een spreek- en gedachtewolk. De historische sokkel is geplaatst in een glazen behuizing, die hem met alle sporen uit het verleden voor de toekomst bewaart. In de Wolk wordt de omgeving weerspiegeld en zo ook de nog aanwezige afdruk van het standbeeld op de sokkel. De toeschouwer wordt uitgenodigd om denkbeeldig in de voetstappen van Erasmus te treden en zichzelf te spiegelen in de Wolk; daarmee de gedachten van de filosoof te overdenken en zijn nalatenschap opnieuw te overwegen voor de toekomst.

Kunst in de buitenruimte: RVS sculptuur en de sokkel van Erasmus

Der Stein des Weisen, Kathrin Schlegel, 2018 - Kunstcollectie EUR - locatie Park Noord, campus Woudestein. Foto: Kathrin Schlegel/Q.R.J. van Dijk.

Het kunstwerk is in 2012 in opdracht gegeven door de Erasmus Universiteit Rotterdam en in 2018 gerealiseerd. De realisatie van Der Stein des Weisen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van het Mondriaan Fonds. Over het ontstaansproces, de context en de betekenis van het kunstwerk is een publicatie uitgebracht die je kunt downloaden via: https://www.eur.nl/media/2019-04-kathrinerasmuspublicspread.

Art Now 61: Kathrin Schlegel deel 2 van 3: De Wolkvormige sculptuur

De Wolkvormige sculptuur in park Noord op campus Woudestein is een van de twee elementen van het kunstwerk Der Stein des Weisen van kunstenares Kathrin Schlegel. De monumentale sculptuur is geplaatst tegenover de sokkel van Erasmus en is 6 meter hoog en 4 meter breed. ‘De Wolk’ is vervaardigd van hoogglans gepolijst RVS, fungeert als baken en refereert in haar vorm aan het voormalige omgevingskunstwerk op campus Woudestein van Hans Petri uit 1969, dat liefkozend 'De eieren van Petri' werd genoemd’.

Render of stainless steel cloud-shaped sculpture by Kathrin Schlegel

Mesh tekening van de RVS-sculptuur ‘de Wolk’, een van de elementen van het kunstwerk ‘Der Stein des Weisen’ van kunstenares Kathrin Schlegel.

Het omgevingskunstwerk van Petri moest in 2011 wijken voor de vernieuwing van de campus.  Dit was de aanleiding om een opdracht te geven om te komen tot een nieuw beeldbepalend kunstwerk voor de universiteit. Petri maakte zijn ronde ‘eieren’ vormen als contrast en stil protest tegen de strakke, hoekige geometrie van de bebouwing. Daarentegen versmelt de monumentale spreek/gedachtewolk van Kathrin Schlegel met de campusomgeving, door het spiegelende materiaal.

Art Now 60: Kathrin Schlegel deel 1 van 3: de sokkel van Erasmus

Der Stein des Weisen van Kathrin Schlegel is een permanent kunstwerk in de openbare ruimte van campus Woudestein. Het is de afgelopen jaren gerealiseerd in het kader van de grootschalige transformatie van de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het werk bestaat uit twee elementen: een wolkvormige sculptuur en de uit 1677 afkomstige historische sokkel van het standbeeld van Erasmus van Hendrick de Keyser, die als betekenisdrager in een glazen vitrinekast voor de toekomst wordt bewaard.

Render sokkel van Erasmus

Mesh tekening van ‘de sokkel van Erasmus’, een van de elementen van het kunstwerk ‘Der Stein des Weisen’ van kunstenares Kathrin Schlegel.

De titel van het kunstwerk ‘Der Stein des Weisen’ verwijst letterlijk naar de sokkel die het bekende Erasmusbeeld, dat nu voor de Laurenskerk staat, drie eeuwen trouw heeft gedragen: de steen van de wijze wetenschapper, maar verwijst eveneens naar de legendarische Steen der Wijzen, lapis philosophorum. Dit is het element dat in de alchemie onedele metalen zou kunnen transformeren naar edelmetalen. De zoektocht naar dit onmogelijke element staat traditioneel symbool voor de menselijke hang naar materiële rijkdom, maar ook naar kennis en verlichting. Door de lege sokkel tot het hart van een nieuw kunstwerk te maken, roept Schlegel vragen op over de receptiegeschiedenis van het gedachtengoed van Erasmus en over de iconografie van zijn beeltenis als symbool voor de stad Rotterdam en de Erasmus universiteit.

Art Now 58: Heske de Vries

Art Now 58: Heske de Vries

Heske de Vries, Slices of Life nr.5, 2014-2015, aquarel, acrylverf en houtskool op papier 29,7 cm x 21 cm Kunstcollectie EUR

Met de serie ‘Slices of Life’ uit 2014-2015 toont kunstenaar Heske de Vries (1954) filmische stukjes van het leven die gaan over kwetsbaarheid, schoonheid, eenzaamheid en vergankelijkheid. De door haar gekozen onderwerpen zijn divers; mensen, landschappen, pleinen, stillevens en interieurs wisselen elkaar af. Ze lijken willekeurig gekozen, maar niets is minder waar. De Vries kiest ieder onderwerp uiterst zorgvuldig. In de enorme toevoer aan dagelijkse visuele informatie zoekt zij naar beelden die haar opvallen en treffen. Die beelden legt zij vast door ze te schetsen of te fotograferen, soms leent De Vries bestaande afbeeldingen uit de media. Vervolgens transformeert zij de beelden door aanpassingen te maken in licht, compositie, maat en/of atmosfeer. Daarmee ontsluit De Vries de schoonheid van alledaagse situaties en nodigt ze ons uit om er met een nieuwe blik naar te kijken.

Art Now 57: Peter Westerveld

Art Now 57: Peter Westerveld

Peter Westerveld, ‘First Moment’, 1985, acryl op canvas, 504 cm x 252 cm - Kunstcollectie EUR - locatie ISS

Peter Westerveld: 'Kunst maken verlaat je nooit, het is onderdeel van je denken en doen.'

Het zevenenvijftigste kunstwerk in de Art Now serie is 'First Moment' (1985) van visionair kunstenaar en duurzaamheidspionier Peter Westerveld (1951-2014). Westerveld is geboren en getogen in Afrika, het continent waarmee hij zijn hele leven verbonden zou blijven. Als jongeman studeerde Westerveld aan de academie voor beeldende kunst in Amsterdam. Als kunstenaar liet hij zich inspireren door de natuur. Hij wilde met zijn kunst het bewustzijn over natuur, menselijk handelen en duurzame ontwikkeling stimuleren. De laatste vijftien jaar van zijn leven hield hij zich bezig met kunst die gericht is op het vinden van oplossingen voor klimaatproblemen. Zijn magnum opus is de 'Hydrological Corridor', een systeem dat verwoestijnd land van de Tana-rivier tot aan de Kilimanjaro op natuurlijke wijze van voldoende water zou moeten voorzien. Met dit enorme kunstwerk werkte hij gepassioneerd en compromisloos aan de revitalisering van geërodeerde gebieden in Afrika. Westervelds idee is met succes toegepast in Mali, Tanzania en Kenia, en inspireert velen tot op de dag van vandaag.

Art Now 54: throw-back Marijn van Kreij

Blue tile art in the library

Marijn van Kreij, ZT, (Picasso, The Studio, 1956, The Palm at the End of the Mind, Erasmus Universiteit Rotterdam), 2017 handbeschilderde porseleinen tegels, totaal afm. 285 x 1500 cm - Kunstcollectie EUR geschilderd samen met studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor de vernieuwde Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam maakte kunstenaar Marijn van Kreij een bijzonder kunstwerk. Studenten en medewerkers van de Erasmus Universiteit werden in 2017 uitgenodigd om in de Erasmus Gallery een tegel te komen schilderen naar een door de kunstenaar geselecteerd voorbeeld. Het voorbeeld was gebaseerd op een fragment uit een schilderij van Picasso uit 1956, getiteld ‘The Studio’ en werd steeds opnieuw gemaakt. Marijn van Kreij: ‘Het persoonlijk handschrift en de verschillen binnen de herhaling zijn in het werk belangrijk’. In twee weken tijd werden bijna 1000 tegels op A4 formaat (21 x 29.7 cm) beschilderd waarna ze afgebakken werden. De tegels werden vervolgens door Van Kreij geselecteerd voor de definitieve compositie. Tezamen vormen ze het kunstwerk van 285 x 1500 cm dat is geïnstalleerd vlak bij de nieuwe begane grond entree van de Universiteitsbibliotheek locatie Institutenlaan, campus Woudestein.

Art Now 53: Rob Leenders

art now 53 week 32 rob leenders

Rob Leenders ‘Windscherm 4’, 1979 - Zeefdruk, afbeelding 32 x 46 cm (lijst 60 x 80 cm) - Kunstcollectie EUR

Het 53e kunstwerk uit de serie Art Now is ‘Windscherm 4’ uit 1979 van de in Rotterdam geboren kunstenaar Rob Leenders (1956). Ook dit werk van Leenders toont, net als het voorgaande werk uit de Art Now serie, het windscherm al zijn het er nu een flink aantal meer. De toename aan het aantal windschermen suggereert dat er ook meer toename is van wellicht de wind en het aantal personen op het strand. Maar het blijft slechts bij een suggestie want ook hier zien we alleen de windschermen staand op een zandstrand waarlangs we kijken richting een kalme zee en een ononderbroken blauwe lucht. Het water kabbelt nog steeds rustig het strand op en in het verstilde moment lijkt ook hier niets erop te wijzen dat er windschermen nodig zijn. ‘Windscherm 4’ werd gelijktijdig met vier andere zeefdrukken van dezelfde kunstenaar en met hetzelfde thema aangeschaft in 1981 voor de Kunstcollectie EUR. Sindsdien worden ze aangeboden in de Kunstuitleen EUR en zijn ze vanwege hun populariteit onder de EUR-medewerkers in de loop der jaren al op vele werkplekken te zien geweest. 

Art Now 52: throw-back Rob Leenders

Art now 52: throw-back Rob Leenders

 Rob Leenders ‘Windscherm 1’, 1979 - Zeefdruk, afbeelding 32 x 46 cm (lijst 60 x 80 cm) - Kunstcollectie EUR

Het kunstwerk ‘Windscherm 1’ uit 1979 van de in Rotterdam geboren kunstenaar Rob Leenders (1956) toont, zoals al uit de titel van het kunstwerk op te maken valt, een windscherm. We zien het staan op een zandstrand en kijken er langs richting een kalme zee en een ononderbroken blauwe lucht. Het water kabbelt rustig het strand op en in het verstilde moment lijkt niets erop te wijzen dat een windscherm nodig is. De gelaagdheid van het beeld laat ons als kijker raden wat er achter het scherm plaatsvindt en nodigt ons uit om onze blik naar de verte af te laten dwalen, als in een herinnering aan een fijne vakantie. ‘Windscherm 1’ werd gelijktijdig met vier andere zeefdrukken van dezelfde kunstenaar en met hetzelfde thema aangeschaft in 1981 voor de Kunstcollectie EUR. Sindsdien worden ze aangeboden in de Kunstuitleen EUR en zijn ze vanwege hun populariteit onder de EUR-medewerkers in de loop der jaren al op vele werkplekken te zien geweest. 

Art Now 51 throw-back Thomas Trum

Thomas Trum ‘One Green Line’, 2019 Acryl en glyserine op linnen, 190 x 250 cm Kunstcollectie EUR

‘One Green Line’ uit 2019 van kunstenaar Thomas Trum (1989). Het kunstwerk werd in 2019 aangekocht voor de Kunstcollectie EUR en is te zien in collegezaal CB-05 in het Theil gebouw op campus Woudestein.

In het werk van deze kunstenaar staat het onderzoek centraal. Keer op keer onderzoekt Trum het materiaal, de ondergrond, en de wijze waarop het materiaal wordt aangebracht. Als instrumenten gebruikt hij onder meer zelfontworpen viltstiften van enorm formaat, een machine voor het markeren van lijnen, en penselen op een boormachine. Een constante in zijn onderzoek is verf. Of het nu gaat om zijn kleinschalige tekeningen of om zijn kleurrijke, grootschalige werken in de openbare ruimte. Zijn manier van werken is veelal gebaseerd op trial-and-error, waarbij de directheid van de handeling in het creatieproces een belangrijk deel uitmaakt van het boeiende eindresultaat

Art now 50: throw-back Celine van den Boorn

Art Now 51 throw-back Celine van den Boorn

Celine van den Boorn - Near the European Border #7, digitale print, 60 x 90 cm– Kunstcollectie EUR

‘Near the European Border #7’, is een ‘digitale print’ van de Nederlandse beeldend kunstenares Celine van den Boorn uit Amsterdam. Ze richt zich op natuur, cultuur en (on)kunstmatige ordening. Van den Boorn schildert op persfoto’s en laat de hierin voorkomende mensen, in de rol van militair, toerist of vluchteling, ‘verdwijnen’ in het omringende landschap. Door haar ingrijpen lijkt er een nieuwe, idealere werkelijkheid te ontstaan, maar het ontbrekende onderwerp blijft voelbaar en subtiel zichtbaar. Het werk is gelaagd, in beeld (wat zien we eigenlijk), in techniek (wat is verf en wat is foto), en in thematiek (hoe verhoudt het landschap zich tot de menselijke aanwezigheid). Aanleiding voor dit werk, aangekocht voor de Kunstcollectie EUR in 2020, zijn nieuwsbeelden van de aanhoudende vluchtelingenstroom naar Europa. Mensen die in hun zoektocht naar een beter en vrij leven massaal stranden in een modderig niemandsland aan de Europese grenzen. Zelf vertelt zij over haar werk; ‘Getroffen door het contrast in de foto’s tussen enerzijds de troosteloosheid van de situatie en het grauwe landschap en anderzijds de vrolijk ogende felgekleurde tenten, bagage en kleding van de vluchtelingen, begon ik het oorspronkelijke onderwerp uit de foto’s weg te schilderen. De kleurrijke bollen zijn onbeschilderde ‘doorkijkjes’ naar de oorspronkelijke foto. Door mijn werkwijze hoop ik dat de bestaande contrasten worden vergroot, zowel in vorm als in inhoud waardoor er spanning ontstaat tussen hoop en werkelijkheid en tussen beweging en stagnatie’

Art Now 49: Maura Biava

Art now week 24

Maura Biava ‘New Frequency_curve’ 2018 (detail) - handprint op canson rag op aluminium, 45x45 cm uit de Kunstcollectie EUR, tot medio augustus 2022 te zien in de Erasmus Gallery.

De collectie 

De Kunstcollectie EUR bestaat voor een groot deel uit werken op papier en omvat, mede dankzij schenkingen, inmiddels ruim 2000 kunstwerken. Bij aanvang van de collectie in 1963 waren de vier oorspronkelijke uitgangspunten voor het verwerven van kunst: kleurrijke grafiek, eigentijdse kunst, nationale en internationale kunstenaars en hoge kwaliteit. De laatste drie van de vier originele uitgangspunten zijn ook nu nog actueel. Alleen het eerste uitgangspunt, kleurrijke grafiek, werd al snel losgelaten. Hierdoor kwamen unieke werken en werken in zwart-wit ook in beeld. Een selectie daarvan wordt nu getoond. Tot medio augustus zijn in de Erasmus Gallery kunstwerken te zien die in de loop der jaren verzameld zijn voor de Kunstcollectie EUR in …

More Than 50 Shades of Grey

Het zijn allen werken van kunstenaars die voor deze werken hebben gekozen voor zwart-wit, zonder de ‘afleiding’ van kleur. Redenen om hier voor te kiezen zijn vaak individueel gedreven. Soms is het voor de oefening, het beheersen van techniek of omdat men de nadruk wil leggen op het licht-donkercontrast. Ook kan het uitlichten van de compositie, het benadrukken van de lijn of het extra betekenis geven aan de afbeelding de drijfveer zijn. Ondanks - of misschien juist dankzij - deze begrenzingen, tonen de kunstwerken de rijkdom die de kunstcollectie van de Erasmus Universiteit te bieden heeft.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen