Informatiemanagement
Focus op de menskant van informatievoorziening

Cursus Opleiding Informatiemanagement

Datum(s)

De opleiding is op 20 november 2020 van start gegaan. Binnenkort zal hier de nieuwe planning te vinden zijn. 

Kosten

€ 4.995,-  (vrijgesteld van BTW)

Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs. Medewerkers van de EUR en Erasmus MC ontvangen 10% korting op de cursusprijs. 

video Waarom is informatiemanagement van cruciaal belang voor organisaties?

Informatie is voor het bedrijfsleven en de overheid een cruciale productie- en innovatiefactor. Een doelmatige en doeltreffende informatievoorziening is essentieel en één van de belangrijkste randvoorwaarden voor het economisch of bestuurlijk succes van organisaties. De opleiding Informatiemanagement leert je om succesvol bij te dragen en leiding te geven aan het uitdagende traject van informatie­voorziening binnen jouw organisatie.

Informatiemanagement kan worden gezien als de verzamel­naam voor kennis en methoden om de inrichting van de informatie­voor­ziening binnen organisaties en tussen organisaties effectief en efficiënt vorm te geven. Daarnaast legt het de basis voor een succesvolle innovatieve toepassing van informatie­- en communicatietechnologie (ICT). 

Deze opleiding wordt blended aangeboden, dat wil zeggen dat de fysieke bijeenkomsten worden afgewisseld met interactieve online bijeenkomsten. 

Resultaten

Na het volgen van deze opleiding:

 • Weet je wat de essentiële stappen, taken en processen van informatiemanagement zijn en weet je welke beperkende factoren een rol spelen bij informatiemanagement;
 • ben je in staat de taal te spreken en begrijpen van de ‘business’, de ‘ICT, leveranciers en partners' in de procesketen;
 • weet je een relevante bijdrage te leveren aan een effectief en innovatief gebruik van ICT-toepassingen binnen de organisatie;
 • ben je in staat een essentiële bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities van de organisatie ten aanzien van dienstverlening of bedrijfsvoering door gebruik te maken van innovatieve ICT-toepassingen;
 • ben je vertrouwd met de afstemming (‘alignment’) van (business)strategie en toepassing ICT;
 • breng je werkprocessen effectief in kaart en inventariseer en documenteer je doelgericht de informatiebehoeften vanuit de verschillende werkprocessen;
 • vertaal je de informatiebehoeften naar een informatiearchitectuur en weet je de mogelijkheden en complexiteit hiervan zodanig te reduceren dat de organisatie tot een succesvolle implementatie van de ICT-toepassing kan komen.

 

Datums

De opleiding Informatiemanagement duurt 8 dagen  (van 09.30 tot 17.00 uur). Binnenkort is hier de nieuwe planning te vinden.

Doelgroep

De opleiding informatiemanagement is bedoeld voor diegenen die binnen bedrijven en de (semi-)publieke sector betrokken zijn of leiding geven bij het inrichten en/of uitvoeren van de informatieverzorging en de innovatieve toepassing van ICT. Daarbij word je gevraagd om bestaande werkprocessen te ondersteunen met (innovatieve) ICT-toepassingen. Te denken valt aan de volgende functies:

• (Toekomstige) informatiemanagers;
• Programma- en projectmanagers;
• (Beleids-) adviseurs;
• MT-leden met ICT in hun portefeuille die gedreven, ondernemend en gericht zijn op samenwerking en werken op het snijvlak van beleid en ICT, van Strategie en Uitvoering.

Wil je meer weten over de opleiding Informatiemanagement?

Download nu de brochure
 • Hieronder vind je een korte bio van de kerndocenten van de opleiding Informatiemanagement:

  Prof.dr. Jos van Hillegersberg is hoogleraar Business Information Technology aan de Universiteit Twente. Hij richt zich op on toepassing van IT voor digitalisering van organisaties en ketens. Denk hierbij aan kunstmatige intelligentie (AI), Data Science en Enterprise Systems.

  Hij heeft lange ervaring in toepassing van IT waarbij innovatie van dienstverlening centraal staat. Hij is actief in onderzoek, consulting en ontwerp van complexe implementaties in logistiek en supply chains, overheid, en financiële wereld. Hij is frequent spreker op nationale en internationale seminars en conferenties. Jos is auteur van meer dan 150 wetenschappelijke publicaties op het snijvlak van IT en Business.

  IT management, IT Governance, Business cases en enterprise architectuur zijn in de visie van Jos van Hillegersberg essentiële elementen om digitale transformaties te doen slagen. Hierbij geeft hij de mens en organisatiekant evenveel aandacht als de technologische aanjagers van verandering

  Drs. J.J.L.H. (Patrick) Laenen is na afronding van zijn studie Bestuurlijke Informatiekunde aan de Erasmus Universiteit inmiddels al bijna 25 jaar actief op het snijvlak van business en ICT. In zijn carrière heeft hij vrij het hele spectrum van I-rollen vervuld: van analist tot enterprise architect, van projectleider tot programma-manager, van extern strategisch I-adviseur tot interim afdelingshoofd informatievoorziening. Dat deed hij veelvuldig voor (grootschalige) overheidsprojecten, private sector, onderwijs en andere (maatschappelijke) organisaties, meestal nationaal maar ook internationaal. Patrick is nu voornamelijk betrokken als adviseur bij grootschalige complexe projecten waar business en ict, mens en automatisering, strategie/beleid en uitvoering/beheer met elkaar verbonden en in evenwicht gebracht moeten worden.

  Sinds 2016 is hij Algemeen Directeur van GlobeScope, een software- en servicesbedrijf dat instrumenten ontwikkelt die helpen bij het structureel verbeteren van kwaliteit informatie. In die hoedanigheid krijgt hij dagdagelijks vanuit de praktijk te maken met zowel de besturende als uitvoerende I-aspecten bij concepten zoals Gestructureerd Agile ontwikkelen,  DevOps, inzet van AI, aansluiten op nationale en internationale standaarden, organiseren van het softwareontwikkelproces, datastructuren.

   Patrick gaf regelmatig gastcollege’s aan universiteiten en hogescholen in Nederland. Bij Erasmus Academie is hij sinds 2014 betrokken eerst als gastdocent en nu als Academic Director voor de opleidingen Informatie Management en Integraal Data en Document Management.

Andere opleidingen op het gebied van informatiemanagement:

Integraal Data- en Documentmanagement
Leer tijdens deze opleiding om een integrale visie te krijgen op hoe gestructureerde en ongestructureerde databronnen beheerd en gebruikt moeten worden.
Privacy & Compliance
Hoe ga je binnen jouw organisatie om met data en persoonsgegevens zonder inbreuk te doen op privacy van betrokkenen

Contact

Neem bij vragen contact op met Miranda Smit, Adviseur opleidingen

Nieuws over Informatiemanagement

Evelien Renders over haar deelname aan het Informatiemanagement proefcollege

Algemeen

Lees hoe Evelien Renders terugkijkt op het online proefcollege  en alvast vooruitkijkt naar haar deelname aan de opleiding Informatiemanagement. 

Kijk hier het online proefcollege Informatiemanagement van 25 september terug

Algemeen

Kerndocenten prof. dr. Jos van Hillegersberg en drs. Patrick Laenen gaven een inkijkje in open data en gingen met deelnemers in discussie. Ook was het mogelijk om vragen te stellen. 

De cruciale rol van Informatiemanagement in organisaties

Algemeen

Balanceren tussen afstemming van vraag en aanbod van informatie aan de ene kant en een rol spelen in de digitale transformatie van je organisatie aan de andere kant.

Datum(s)

De opleiding is op 20 november 2020 van start gegaan. Binnenkort zal hier de nieuwe planning te vinden zijn. 

Kosten

€ 4.995,-  (vrijgesteld van BTW)

Alumni van Erasmus Academie ontvangen 10% korting op de cursusprijs. Alumni van de EUR en RSM Executive Education ontvangen 5% korting op de cursusprijs. Medewerkers van de EUR en Erasmus MC ontvangen 10% korting op de cursusprijs. 

BTW
Niet van toepassing
Startdatum
Tijdsduur
8 dagen
Aangeboden door
Erasmus Academie
Discipline
Bedrijfskunde
Type
Cursus | Executive programma
Voertaal
Nederlands
Instructievorm
offline | online
Locatie

Erasmus Universiteit Rotterdam (Campus Woudestein)

Bekostiging
Privaatonderwijs

Aanmelden

De opleiding is op 20 november 2020 van start gegaan. Zodra de nieuwe data bekend zijn, zal hier de inschrijfmogelijkheid te vinden zijn.