Correctie

Op onderstaand formulier kun je correcties doorgeven indien je in de Studiekeuzevragenlijst verkeerde wiskundecijfers hebt ingevuld. Voor het corrigeren van je eerder ingevulde cijfers hebben wij de volgende documenten nodig:

  1. Een scan van je volledige VWO 5 rapport
  2. Een scan van een door je schooldecaan ondertekende brief op het briefpapier van je school voorzien van de contactgegevens van je schooldecaan met al je NAW-gegevens en je gemiddelde wiskundecijfer in het eindexamenjaar. Het gaat dan om het gemiddelde van de cijfers die je tot nu toe behaald hebt op het VWO 6. Er mag geen schatting gemaakt worden van nog te behalen cijfers.

Je moet de documentatie in PDF of JPG formaat uploaden.

N.B. Mocht in je advies een verplichting staan dat je de wiskundecursus uiterlijk op 13 augustus volledig dient af te ronden, dan zal die verplichting niet veranderen na het doorgeven van een correctie. Het correctieformulier is enkel bedoeld voor studenten van wie de wiskundecijfers nog niet bij ons bekend zijn en voor studenten die direct zijn afgewezen voor de studie.

Persoonlijke gegevens

Cijfers

Documenten

 
Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Privacy Statement

Erasmus School of Economics behandelt alle (registratie) infomratie vertrouwelijk. Alle verzamelde wordt uitsluitend gebruikt voor logistieke doeleinden. Meer infomratie is te vinden op www.eur.nl/en/ese/disclaimer/privacy-statement.