Omrekenen IB en EB wiskundecijfer

De beoordelingssystemen zijn in elk land verschillend. Daarnaast zijn de cijfers van een vooropleiding op een Europese of Internationale middelbare school niet gelijk aan die van Nederlandse middelbare scholen.

Om je cijfer behaald op een Europese of Internationale middelbare school om te kunnen rekenen naar een cijfer in Nederlandse VWO termen, in het kader van het voldoen aan toelatingseisen, bieden wij hieronder twee omrekenschema’s aan. In de onderstaande conversietabellen kun je zien hoe jouw gemiddelde cijfer, behaald op een Europese of Internationale middelbare school, zich verhoudt tot een Nederlands VWO cijfer.

Bron: Nuffic cijfervergelijking examencijfers