Veelgestelde vragen

De cursus bevat enerzijds een herhaling van de VWO stof uit het E&M-profiel maar deze wordt op een andere wijze gepresenteerd. Deze manier sluit beter aan op het wiskundeonderwijs van de universiteit. De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van de zogenaamde "Algebraïsche Vaardigheden".

Anderzijds bevat de cursus een uitbreiding van de VWO-stof met de nadruk op het omgaan met functies. De opgaven zijn gericht op het aanpakken van opgaven zonder daarbij gebruik te maken van een Grafische Rekenmachine (GR of GRM). Het gebruik van een GR is bij de opleiding Economie en Bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit nooit toegestaan.

Nee, er is geen aparte toets voorafgaand aan de cursus. Deze cursus start wel met een assessment (instaptoets) van ongeveer 30 vragen. Aan de hand van de uitkomst van deze assessment wordt het cursusprogramma samengesteld. Er worden alleen onderdelen in de cursus opgenomen die je nog niet (volledig) beheerst. Hierdoor ontstaat er een individuele cursus die exact is afgestemd op jouw wiskundevoorkennis.

Van 1 juni tot en met 31 juli is het mogelijk om je voor de cursus aan te melden. De link naar het aanmeldformulier is op de hoofdpagina van de Verplichte Online Wiskunde Cursussen te vinden.

De cursus gaat op 1 juni van start en loopt tot en met 11 augustus. Dit betekent dat je op 11 augustus 23:59 de cursus moet afronden als je verplicht moest deelnemen, want 1 minuut later is hij dicht.

De meeste studenten zijn gemiddeld ongeveer 30 uur aan de cursus kwijt. Dit is echter geheel afhankelijk van je huidige wiskundeniveau, als je alles goed beheerst en de inleidende toets perfect maakt kun je de cursus binnen enkele uren afronden.

Deze cursus wordt op individuele basis gegeven. Deze wiskundecursus is een online cursus, hierdoor kan je er op elk moment van de dag aan werken.

Nee, aan het volgen van de cursus zijn geen kosten verbonden.

Nee, de cursus wordt alleen in het Engels aangeboden.

Nee, het gebruik van de GR is bij de Erasmus School of Economics niet toegestaan. Daarom is het ook niet de bedoeling dat je deze gebruikt bij het maken van de cursus.

Compare @count study programme

  • @title

    • Duration: @duration
Compare study programmes