Bachelorvakken voor cursisten

Students chatting on campus with a cup of coffee

Als cursist kunt u één of meer losse vakken volgen zonder dat u zich voor een volledige bacheloropleiding inschrijft. U volgt een vak via het regulier onderwijs en u sluit dat samen met de reguliere studenten af met een tentamen. Op deze site vindt u meer informatie over welke vakken u kunt volgen, hoe u zich kunt aanmelden en wat de kosten zijn.

Welke vakken kunt u volgen?

Als cursist kunt u vakken volgen uit de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfseconomie en Econometrie en Operationele Research. In de onderwijscatalogus vindt u een overzicht van alle vakken en bijbehorende informatie.

Als cursist kunt u zich niet inschrijven voor:

 • Bachelorvakken van de Internationale Bachelor Economics and Business Economics (IBEB) en van de Internationale Bachelor Econometrics and Operations Research. Deze vakken zijn te herkennen aan een 'X' achter de vakcode.
 • Bachelorvakken uit het programma fiscale economie.
 • Bachelor werkcolleges.

Van aanmelding tot inschrijving

Nadat u een keuze heeft gemaakt welk vak u wilt volgen, stuurt u een e-mail naar cursisten@ese.eur.nl. Uiteraard is het mogelijk om meerdere vakken te volgen.

Wij sturen u binnen enkele werkdagen een e-mail met verdere instructies om uw aanmelding compleet te maken.

Uw complete aanmelding moet vóór de volgende datum bij ons binnen zijn: 

 • Blok 1: 21 augustus 2024 
 • Blok 2: 16 oktober 2024 
 • Blok 3: 11 december 2024 
 • Blok 4: 19 februari 2025 
 • Blok 5: 22 april 2025 

Let op: wanneer u zich na de deadline aanmeldt, kan niet gegarandeerd worden dat u ook daadwerkelijk geplaatst kunt worden.

Inschrijven voor vakken, practica en tentamens

Wanneer u de bevestiging hebt ontvangen van de inschrijving, bent u ook meteen ingeschreven voor het vak en eventueel bijbehorende practica. Ook voor het hertentamen wordt u door ons ingeschreven.

Aanwezigheid bij de practica is voor bachelorvakken niet verplicht. Bij een aantal vakken kunt u echter een deel van het vakcijfer verdienen tijdens de practica door middel van opdrachten, presentaties of tussentoetsen. U kunt dit nakijken per vak in de onderwijscatalogus.

Kosten voor deelname

De kosten bedragen €100,- per studiepunt (EC). In de onderwijscatalogus kunt u vinden aan hoeveel EC’s een vak gelijk staat. Tevens wordt er per inschrijving €35,- administratiekosten in rekening gebracht (niet restitueerbaar).

Inschrijving wijzigen of annuleren

U kunt uw aanmelding wijzigen of annuleren tot aan de aanvang van de cursus door een e-mail te sturen naar cursisten@ese.eur.nl. De annuleringskosten bedragen €50,- voor vakken die nog niet zijn gestart. De administratiekosten worden niet gerestitueerd. Na aanvang van de cursus kunnen er geen wijzigingen meer worden doorgevoerd en wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.

Contact

Voor meer informatie of advies over het volgen van vakken als cursist kunt u een email sturen naar cursisten@ese.eur.nl of contact opnemen met de Informatiebalie van Erasmus School of Economics.

Compare @count study programme

 • @title

  • Duration: @duration
Compare study programmes