Bachelorvakken voor cursisten

Als cursist kunt u één of meer losse vakken volgen zonder dat u zich voor een volledige bacheloropleiding inschrijft. U volgt vakken via het reguliere onderwijs en sluit dat samen met de reguliere studenten af met een tentamen. Op deze site vindt u meer informatie over welke vakken u kunt volgen, wat de kosten zijn en hoe u zich kunt aanmelden.

Welke vakken kunt u volgen?

Als cursist kunt u vakken volgen uit de bacheloropleidingen Economie en Bedrijfseconomie en Econometrie en Operationele Research. Als u in de studieschema’s van deze opleidingen klikt op een vak, leest u in de Course Guide per vak informatie over de inhoud, opzet en het rooster.

Als cursist kunt u zich niet inschrijven voor:

 • Bachelorvakken van de Internationale Bachelor Economics and Business Economics (IBEB) en van de Internationale Bachelor Econometrics and Operations Research. Deze vakken zijn te herkennen aan een 'X' achter de vakcode.
 • Bachelorvakken uit het programma fiscale economie.

Minors

U kunt zich als cursist aanmelden voor een minor. Let wel op dat cursisten pas worden ingedeeld als er plek over is na het indelen van de reguliere studenten.

Om u in te schrijven voor een minor betaalt u het gebruikelijke bedrag vooraf. Bij het afronden van uw bestelling in de webshop kunt u uw voorkeur voor een bepaalde minor vermelden in het ‘Add Comment’ veld. Wanneer u niet wordt ingedeeld, ontvangt u het betaalde cursusgeld natuurlijk terug.

Bachelorseminars/-werkcolleges

U kunt zich als cursist aanmelden voor bachelorseminars/-werkcolleges. Let wel op dat cursisten pas worden ingedeeld als er plek over is na het indelen van de reguliere studenten.

Om u in te schrijven voor een bachelorseminar/-werkcollege betaalt u het gebruikelijke bedrag vooraf. Wanneer u niet wordt ingedeeld, ontvangt u het betaalde cursusgeld natuurlijk terug.

Kosten voor deelname

De kosten voor bachelorvakken zijn €100,- per creditpunt. Daarnaast betaalt u per studiejaar een bijdrage van €35,- voor administratiekosten. De kosten kunt u in de ESE webshop betalen.

Van aanmelding tot inschrijving

 • Nadat u een keuze heeft gemaakt, gaat u naar de ESE Webshop en bestelt u het desbetreffend vak én het product "administratiekosten".
 • U vult het inschrijfformulier in en mailt deze, samen met de benodigde documenten, naar cursisten@ese.eur.nl.
 • Uw complete aanmelding moet vóór de volgende datum bij ons binnen zijn: 
  • Blok 1: 12 augustus 2019
  • Blok 2: 7 oktober 2019
  • Blok 3: 1 december 2019
  • Blok 4: 10 februari 2020
  • Blok 5: 13 april 2020

   Let op: Aanmeldingen die we na de deadline ontvangen, nemen we niet meer in behandeling.
    
 • Nadat we uw complete aanmelding hebben ontvangen, beoordelen we of u voldoet aan de vereisten voor het vak / de vakken. Twijfelt u of u over voldoende voorkennis beschikt? Neemt u dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze site.
 • Binnen twee weken na ontvangst van uw complete aanmelding informeren wij of u toelaatbaar bent.
 • Vier tot zes weken na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u uw collegekaart via de post. De inloggegevens voor SIN-Online en Blackboard ontvangt u via email.

Annulering

U kunt uw aanmelding wijzigingen of annuleren tot aan de aanvang van de cursus door een email te sturen naar cursisten@ese.eur.nl.

De annuleringskosten bedragen €50,- voor vakken die nog niet zijn gestart. Na aanvang van de cursus kunnen er geen wijzigingen meer worden aangebracht en wordt er geen cursusgeld gerestitueerd.

Inschrijven voor vakken, practica en tentamens

Nadat u een bevestiging hebt ontvangen dat u als cursist bent ingeschreven, schrijft u zich zelf in voor het vak en het eventueel bijbehorende practica waarvoor u bent toegelaten. Inschrijven voor vakken en practica gaat via SIN-Online. Informatie over de inschrijfprocedure en deadlines vindt u op de startpagina voor studenten. U wordt door ons ingeschreven voor het (her)tentamen.

De practica van bachelorvakken zijn voor cursisten niet verplicht. Bij een aantal vakken kunt u echter een deel van het cijfer behalen tijdens de practica,door middel van opdrachten, presentaties of tussentoetsen. U kunt dit nakijken per vak in de vakinformatie in de Course Guide.

Contact

Voor meer informatie of advies over het volgen van vakken als cursist kunt u een email sturen naar cursisten@ese.eur.nl of contact opnemen met de Informatiebalie van Erasmus School of Economics.