APG

HR Analytics met impact
APG logo

 

APG verzorgt als financiële dienstverlener bestuursadvisering, asset management, pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeverdiensten. Bij APG werken circa 3.000 medewerkers in een variëteit aan functies. Gezien de veranderende pensioenwereld is het van belang dat ook de medewerkers zich aanpassen. Hoe dynamisch zijn de medewerkers van APG? Welke medewerkers moeten hiervoor extra worden gestimuleerd? Met deze vraag is het onderzoek door Erasmus Q-Intelligence voor APG begonnen.

De uitkomsten van het onderzoek geven APG handvatten om gerichte interventies te plegen ter motivatie van bijscholing en doorstroom. Waar voorheen een hele afdeling eenzelfde behandeling kreeg, is dit nu toegespitst op de karakteristieken van medewerkers. Zo kan een gepaste benadering voor verschillende leeftijden, arbeidsduren en geslacht worden gekozen. Ook toont het Data Analytics-onderzoek de samenhang tussen mobiliteit en medewerkersbetrokkenheid.

Vervolgonderzoek bij APG is gegaan richting de deelonderwerpen verzuim en gender-gelijke loonbetaling. In het onderzoek naar verzuim is onder andere bekeken welke karakteristieken van medewerkers of teams samenhangen met langdurig verzuim of juist met vaak korte ziekmeldingen. Zo kunnen interventies naar verzuim toegespitst worden op de specifieke medewerker.

Het onderzoek naar gender-gelijke loonbetaling bij APG is in 2019 volop in het nieuws geweest. Naar aanleiding van het Data Analytics-onderzoek, waarin een kleine maar statistisch significante loonkloof is gevonden, hebben 125 vrouwen een structurele loonsverhoging gekregen.

Zo geeft HR Analytics diepere inzichten en aanzetten tot handelen.

APG gaat vrouwelijke medewerkers gelijk belonen

APG gaat vrouwelijke medewerkers gelijk belonen

Lees meer over:

Analytics & Advisory

 • HR Analytics

  Wat is de samenhang tussen geslacht en beloning? Wat zijn drivers van verzuim binnen de organisatie? Het personeel maakt het verschil voor het realiseren van…
  EQI HR Analytics
 • Gender-gelijke loonbetaling

  Erasmus Q-Intelligence heeft bij APG een onderzoek uitgevoerd naar gender-gelijke loonbetaling. Daarbij is allereerst aan de hand van kwantitatieve analyses…
  Diverse groep mensen

Professional Education bij EQI

  Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw organisatie?

  Vergelijk @count opleiding

  • @title

   • Tijdsduur: @duration
  Vergelijk opleidingen