Integriteit

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft sinds 2002 een integriteitscode. Deze code bevat drie kernwaarden: professionaliteit, teamwork en fair play. Met deze kernwaarden geven we richting aan het beoogd gedrag van onze medewerkers en studenten. Daarnaast biedt de universiteit met de code haar medewerkers en studenten de ruimte om elkaar te allen tijde aan te spreken op elkaars verantwoordelijkheid.

In ons dagelijks werk en tijdens onze studie krijgen we te maken met dilemma’s rondom integriteit. En met behulp van deze integriteitscode wil de universiteit medewerkers en studenten zich hier meer bewust van maken.

Het kan voorkomen dat u met een integriteitsvraagstuk wordt geconfronteerd. Bespreek dit met de betrokken programmaleiding.

Voor veel onderwerpen is er richtlijn of code vastgesteld. Via de website Reglementen, richtlijnen en regelingen (in Dutch only) kunt u deze raadplegen.