Kerngroep Klinische Fase

Elke twee maanden wordt afwisselend in het Erasmus MC of in een van de geaffilieerde ziekenhuizen een overleg gehouden van de Kerngroep Klinische Fase (KKF). Aanwezig zijn vertegenwoordigers van de affiliatieziekenhuizen, de MFVR, de Co-Raad Rotterdam en adviseurs van Onderwijsbeleid en -advies. De KKF wordt voorgezeten door de opleidingscoördinator van de master Geneeskunde.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen