Artsenbuluitreiking

Studenten worden direct geïnformeerd over data en maatregelen rondom de artsenbuluitreikingen.

Elke maand wordt in het Erasmus MC een plechtige en tegelijke feestelijke diploma-uitreiking voor de master Geneeskunde gehouden. Deze artsenbuluitreiking vormt de officiële afsluiting van de opleiding: alle kandidaten leggen de eed c.q. gelofte af en worden ieder apart toegesproken. Daarna zijn zij officieel afgestudeerd als basisarts!  

De masterdiploma-uitreiking is een formele academische zitting: namens de Examencommissie van de opleiding Geneeskunde wordt deze dan ook officieel uitgevoerd door een commissie van drie of vier hoogleraren/docenten, bestaande uit een voorzitter, secretaris en één of twee assessoren. De plechtigheid wordt gehouden in de Queridozaal van het Onderwijscentrum en wordt bijgewoond door familie en vrienden van de kandidaten. Tijdens de ceremonie leggen alle kandidaten de zogenaamde artseneed of -gelofte af, waarna zij een kort vraaggesprek met een van de commissieleden voeren. 

Gedragsregels voor artsen

In 2002 heeft de Algemene Vergadering van de KNMG nieuwe gedragsregels voor artsen vastgesteld en goedgekeurd. Deze gedragsregels moeten worden gezien als richtlijnen voor de arts. Zij bieden een leidraad voor zijn handelen. Meer informatie is te vinden op de KNMG-website.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen