Weet u wat u slikt?

De afgelopen twee jaar heeft de Research Commissie het project 'Weet u wat u slikt?' georganiseerd, waarbij de deelnemers les kregen over medicijngebruik. Afgelopen jaar is het nieuwe project 'Mijn Diabetes, Mijn Zorg' van start gegaan. Het doel van dit project is de laaggeletterde deelnemers iets bij te brengen over diabetes mellitus type 2. Dit project beslaat ruim 10 weken, waarbij de deelnemers eens per week samenkomen. Zij krijgen eerst taallessen om hun Nederlands te verbeteren en vervolgens kennislessen over diabetes. Die kennislessen worden gegeven door alle studenten van het Querido Honours College in samenwerking met een groep farmaciestudenten uit Utrecht. Bij de lessen is ook een taalvrijwilliger aanwezig.

De Research Commissie organiseert alles rondom deze kennislessen en doet na afloop een onderzoek naar de resultaten van het onderwijs, in samenwerking met alle andere betrokken organisaties. We hebben samen met het Querido Honours College ons eigen lesmateriaal ontwikkeld en alle lessen met succes gegeven. Verder coördineren we het hele project voor de studenten.

Aan het project is ook een onderzoek verbonden, waarbij een vragenlijst is ontwikkeld die we bij de deelnemers aan het begin en einde van het project afgenomen hebben. Hieruit volgt dan een onderzoeksverslag over de vooruitgang in kennis en gezondheidsvaardigheden die de deelnemers hebben geboekt, die uiteindelijk gepresenteerd zal worden aan de Gemeente Rotterdam.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen