Keuzecoschap(pen)

Voor een periode van tweemaal 3 weken of eenmaal 6 weken krijgen studenten de mogelijkheid om geheel naar eigen wens een coschap te volgen in hun interessegebied. Zo kunnen zij een (deel-)specialisme beter leren kennen, hun kennis verdiepen en ervaring opdoen in de patiëntenzorg in een discipline naar keuze. Belangrijkste doelstelling van het keuzecoschap is het oriënteren op een discipline/specialisatie. Het keuzecoschap geeft enig inzicht in het vakgebied en de bijbehorende werkzaamheden. Coassistenten participeren in de dagelijkse gang van zaken van de afdeling en lopen eventueel mee met diensten.

Onderwijsperiode3 of 6 weken
Studiebelasting1x8 of 2x4 ECTS

Leerdoelen

Aan het eind van dit coschap heeft de coassistent, in het kader van een eventuele oriëntatie op een vervolgopleiding, een beter beeld van het gekozen specialisme.

Toetsing*

De beoordeling van het keuze coschap wordt, indien gekoppeld aan het oudste coschap, integraal meegenomen in de beoordeling van het oudste coschap. Indien gekoppeld aan het masteronderzoek in de beoordeling van het masteronderzoek. Indien de student kiest voor een andere dan de hier beschreven mogelijkheden, dan is de beoordeling afhankelijk van de gekozen invulling van het keuze coschap en zal worden vastgesteld in samenspraak met de begeleider, waarbij er in ieder geval een beoordeling plaatsvindt van het Professioneel gedrag en handelen. Gegeven de doelstelling en de relatief korte duur van een keuzecoschap ligt bij de beoordeling de nadruk op de algemene indruk van het functioneren van de coassistent.

*Nieuwe manier van toetsen
Vanaf september 2023 wordt een nieuwe feedback- en beoordelingssystematiek gefaseerd ingevoerd. Coassistenten die voor het eerst starten met hun coschappen na september 2023 worden op een andere manier getoetst en beoordeeld. 

Lees meer over deze nieuwe manier van toetsen en beoordelen op deze website

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen