Masteronderzoek

De onderzoeksperiode van de master Geneeskunde geeft studenten de mogelijkheid zich te verdiepen in een zelfgekozen aspect van de geneeskundige wetenschap en op dit gebied wetenschappelijk onderzoek te verrichten. Studenten participeren in lopend onderzoek op een van de afdelingen van het Erasmus MC, of op een onderzoeksafdeling elders in Nederland of daarbuiten, waarbij ze een aspect van dit onderzoek voor hun rekening nemen. Studenten maken zich de basisprincipes van wetenschappelijk onderzoek eigen door het schrijven van een onderzoeksvoorstel, het uitvoeren van het onderzoek en het verslagleggen daarvan. Zo leren studenten niet alleen hun weg te vinden in het bijhouden van en bijdragen aan nieuwe ontdekkingen binnen de Geneeskunde, maar vinden zij wellicht ook een geheel nieuw toekomstperspectief!

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen