Canvas overzicht

Hieronder vind je een overzicht van het onderwijs in de master en de bijbehorende Canvas-pagina's voor het academisch jaar 2020-2021.  Let op: deze komen half augustus pas online.

Inwendige geneeskundeOnderwijspagina
HeelkundeOnderwijspagina
Kindergeneeskunde, Verloskunde & GynaecologieOnderwijspagina volgt
ConsultvoeringOnderwijspagina

 

Neurologie & PsychiatrieOnderwijspagina
Dermatologie, KNO & OogheelkundeOnderwijspagina volgt
Huisartsgeneeskunde & Sociale geneeskundeOnderwijspagina volgt
ConsultvoeringOnderwijspagina

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen