Overig onderwijs

Het geneesmiddelenonderwijs is zichtbaar ingebed in het thematisch onderwijs. Er wordt gewerkt met een lijst van de 200 belangrijkste geneesmiddelen waarvan de student in staat moet zijn om farmacotherapie vast te stellen en uit te voeren. Met behulp van het online programma ‘Pscribe’ oefenen studenten op een realistische wijze met de keuze voor en het voorschrijven van geneesmiddelen.

Het aantal opdrachten tijdens de coschappen is bewust beperkt gehouden en gekoppeld aan de onderwerpen van het coschap. Coassistenten kunnen daardoor meer tijd besteden aan patient-gerelateerd onderwijs.

xxx

xxx

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen