Thema onderwijs

De patiënt staat centraal in de Masterthema’s, waarbij enerzijds de bachelorstof wordt gereactiveerd en anderzijds kennis wordt verdiept naar masterniveau in een academisch leerklimaat. Het onderwijs in de thema's is gericht op het toepassen van kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk, ter voorbereiding op de aansluitende coschappen. 

Hieronder is een overzicht te zien van de onderwijsperiode en studiebelasting per thema. Elk thema wordt aan het eind van het bijbehorende coschap afgesloten met een bloktoets.

Het themaonderwijs van dit eerste blok omvat 7 weken. Tijdens Inwendige Geneeskunde komen iedere week een aantal vakgebieden binnen Inwendige Geneeskunde en aanpalende specialismen aan bod. In week 1 is een halve week ingeroosterd voor radiologie-onderwijs, derhalve zijn week 1 en 2 gecombineerd. Tijdens de zeven weken van het themaonderwijs lopen studenten in groepjes 4 dagdelen stage op de afdeling Radiologie en Nucleaire geneeskunde.  Onderwerpen die tijdens het themaonderwijs bijvoorbeeld aan bod komen, zijn: Radiologie en Allergie, immunologie, reumatologie, maligne hematologie, CVD/Long, Nefrologie/transplantatie/infectieziekten, Oncologie/MDL, Endocrinologie/Geriatrie/Benigne hematologie.

Onderwijsperiode7 weken
Studiebelasting7 ECTS

Het themaonderwijs van dit blok omvat 6 weken. In de eerste vijf weken komt er een specifiek aspect van de heelkunde aan bod. De weekthema's van deze weken zijn:

 1. Vaatchirurgie
 2. Traumachirurgie
 3. Andere specialismen
 4. Algemene kennis voor de basisarts / Endocriene chirurgie
 5. Gastro-enterologische- en Oncologische chirurgie

In de zesde week zijn er minisymposia welke door de studenten zelf zijn voorbereid.  In deze week zijn er ook responsiecolleges waarin vragen gesteld kunnen worden over de behandelde stof. Tijdens deze weken wordt er in een carrousel veel aandacht besteed aan het aanleren van vaardigheden. Daarnaast is er aandacht voor  de onderdelen radiologie, anatomie en farmacologie.

Onderwijsperiode6 weken
Studiebelasting6 ECTS

Het themaonderwijs van dit blok omvat 4 weken. De eerste twee weken hebben betrekking op Gynaecologie en Verloskunde. In de laatste twee weken staat de Kindergeneeskunde centraal.

De weekthema's zijn:

 • Peri-natologie en gynaecologie (1)
 • Peri-natologie, verloskunde en gynaecologie (2)
 • Pasgeborenen en zuigeling
 • Kindergeneeskunde

In deze weken komen onderwerpen aan bod welke belangrijk zijn voor een basisarts.
Een belangrijk onderdeel in dit onderwijsthema is de bedside teaching.  Daarnaast is er het vaardigheidsonderwijs en aandacht voor het onderdeel farmacologie.

Onderwijsperiode4 weken
Studiebelasting4 ECTS

Het themaonderwijs van dit blok omvat 4 weken. Studenten maken de vertaalslag naar de praktijk, waarbij de eerste twee weken de nadruk ligt op de psychiatrie. Studenten verdiepen zich in een aantal belangrijke psychiatrische ziektebeelden en bekwamen zich tijdens de bedside teaching in het afnemen van de psychiatrische anamnese, het uitvoeren van psychiatrisch onderzoek en het opstellen van een differentiële diagnose bij patiënten uit de kliniek. Daarnaast is uitgebreid aandacht voor verschillende aspecten van de psychofarmacologie, zoals werking en bijwerkingen van geneesmiddelen, therapietrouw en ‘therapeutic drug monitoring’. Ook zullen studenten zich bewust worden van hun  attitude ten opzichte van het vak en de patiënten, waarbij eventuele vooroordelen weggenomen worden.

De neurologie zal de laatste twee weken van dit thema de boventoon voeren. Een grote diversiteit aan ziektebeelden zal de revue passeren. De stof van de neurologie is ingedeeld in 8 grote klachtenpatronen. De interactieve werkcolleges hebben het doel om de stof die is behandeld in de voorbereidende ZO’s toe te passen om (differentiaal) diagnostische, pathogenetische en therapeutische aspecten van diverse relevante ziektebeelden die ten grondslag liggen aan het klachtenpatroon,  verder uit te diepen en in een andere setting te oefenen. Doel is dat de studenten leren om systematisch een klacht van een patiënt uit te werken en terug te brengen naar een diagnose en een behandelplan en al doende in een grote diversiteit aan (neurologische) ziektebeelden leert kennen en herkennen, met de achterliggende pathofysiologische mechanismen.

Onderwijsperiode4 weken
Studiebelasting4 ECTS

Het themaonderwijs van dit blok omvat 2 weken.

Het Dermatologie onderwijs is opgebouwd uit de meest voorkomende dermatologische ziektebeelden die in de huisartsenpraktijk en in de dermatologische praktijk gezien worden en daarnaast ook zeer relevante ziektebeelden waaronder spoedeisende dermatologische aandoeningen. 

Het KNO-onderwijs heeft als doel studenten vertrouwd te maken met klachten die patiënten op een KNO-afdeling zoal kunnen uiten. Deze klachten dienen studenten in samenhang te brengen met ziektebeelden. Tevens worden studenten in staat gesteld vaardigheden aan te leren om het keel-, neus- en oorheelkundig onderzoek naar behoren uit te voeren. 

Het onderwijs met betrekking tot de Oogheelkunde is opgebouwd uit alle onderwerpen waarmee de huisarts te maken zou kunnen hebben. Het is belangrijk om te leren wanneer de klachten onschuldig zijn en wanneer een patiënt direct doorgestuurd moet worden naar de oogarts.

Onderwijsperiode2 weken
Studiebelasting2 ECTS

Het themaonderwijs van dit blok omvat 4 weken. In het thema Huisartsgeneeskunde/Sociale Geneeskunde maken studenten de overstap van een specialistische benadering van geselecteerde patiënten naar een generalistische benadering van de patiënt vanuit een ongeselecteerde of eerstelijns populatie. Daarnaast maken zij kennis met de (grote) wereld van de geneeskunde en maatschappelijke zorg buiten het ziekenhuis. Studenten leren hoe zij diagnostiek, behandeling/ondersteuning en preventie in deze context kunnen toepassen en worden gestimuleerd om naast de oplossing van individuele patiëntproblemen ook te werken volgens de populatiegerichte benadering van ziekte en gezondheid.

Onderwijsperiode

4 weken

Studiebelasting4 ECTS

Onderwijsperiode3 weken
Studiebelasting4 ECTS

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen