Rechtsbescherming bij klachten en geschillen

Indien een student meent onbehoorlijk behandeld te zijn door een universitair orgaan of door een medewerker of medestudent, of indien een student ontevreden is over de voorzieningen, het onderwijs, of de tentamens van de opleiding, dan kan een klacht ingediend worden. In het document hieronder staat uiteengezet wat de procedure hiervoor is.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen