Overige stagemogelijkheden

Naast het onderwijs aan medische studenten, biedt de afdeling Psychiatrie stagemogelijkheden voor universitaire studenten op het gebied van de gezondheids- of klinische psychologie, neuropsychologie, biologische psychologie, gezondheidswetenschappen, farmacie en neurowetenschappen.

De onderzoeksstages duren minimaal 3 tot 6 maanden en zijn inhoudelijk gekoppeld aan het lopende wetenschappelijke onderzoek van de afdeling Psychiatrie.

Op dit moment zijn er onderzoeksmogelijkheden op het gebied van depressieve stoornissen, schizofrenie, pre- en postpartum ziektebeelden, delirante beelden, Forensische Psychiatrie, en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Zie voor concrete onderzoeksbeschrijvingen onze separate website van de afdeling Onderzoek en Onderwijs van de afdeling Psychiatrie.

Coördinator Keuzeonderwijs en Keuzeonderzoek

Themaonderwijs, regulier coschap, keuzecoschap en oudste coschap
Drs. E.M. Pluijms (1e emailadres)

Masteronderzoek en overige stagemogelijkheden
Dr. J.H.M. Tulen (2e emailadres)

Opleiding tot psychiater
Prof. Dr. W.W. van den Broek (3e emailadres)