Opleiding tot psychiater

Op de afdeling Psychiatrie wordt intensief supervisie gegeven en zijn er veel onderwijsactiviteiten (bijvoorbeeld patiëntdemonstraties, wetenschappelijke bijeenkomsten, bedside teaching, neurologie, interne geneeskunde, geriatrie).

De opleiding tot psychiater kan voor een groot deel op de afdeling Psychiatrie van het Erasmus MC gevolgd worden. De opleider is Dr. W.W. van den Broek, de plaatsvervangend opleider is Dr T.K. Birkenhager.

Er is plaats voor twaalf artsen in opleiding (vier per jaar), met daarnaast één of meer artsen die een promotieonderzoek doen en er is ruimte voor keuzestages. De opleiding voldoet aan de nieuwe eisen van de Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP). Hier Opent extern een meer gedetailleerde beschrijving van de visitatie commissie psychiatrie.

De opleiding tot psychiater in het Erasmus MC maakt deel uit van het Consortium Zuidwest Nederland die participeren in het landelijk cursorisch onderwijs van de Vervolgopleiding Psychiatrie. Het onderwijs dat geboden wordt is opgebouwd volgens het nieuwe opleidingsplan van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Deze stelt probleemgeoriënteerd, contextueel en competentiegericht opleiden centraal (HOOP, 2009).

Aandachtsgebieden

  • Kinder- en jeugdpsychiatrie
  • Volwassenpsychiatrie
  • Ouderenpsychiatrie

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen