Themaonderwijs

De afdeling Psychiatrie verzorgt themaonderwijs in de bachelor- en masterfase van de opleiding Geneeskunde.

Thema Disfuncties van hersenen en zintuigen is onder deel van de bachelor en thema Neurologie en Psychiatrie van de master is een thema in het derde studiejaar van de bacheloropleiding Geneeskunde. Het thema is onverdeeld in twee delen, die elk een periode van 7 weken beslaan. In het tweede deel komen onder andere epidemiologie, symptomen, oorzaken en behandeling van de belangrijkste psychiatrische ziektebeelden aan bod. Daarnaast leert de student het psychiatrisch onderzoek uit te voeren. Het onderwijs bestaat uit hoorcolleges, patiëntdemonstraties, vaardigheidsonderwijs en zelfstudieopdrachten.

Het thema Neurologie en Psychiatrie is het vierde thema van de masteropleiding Geneeskunde. Het thema is het onderwijsgedeelte van het blok Neurologie en Psychiatrie, waarin naast het thema ook beide coschappen vallen. Het onderwijs beslaat een periode van vier weken en is gericht op het toepassen van kennis en vaardigheden in de beroepspraktijk; het thema is een voorbereiding op de daaropvolgende coschappen Neurologie en Psychiatrie. Het psychiatrie onderwijs bestaat voornamelijk uit bedside teaching met voorbereidende zelfstudieopdrachten, waarbij veelvuldig wordt geoefend op ‘echte’ patiënten.