Onderwijsmiddag

De Onderwijsmiddag wordt jaarlijks georganiseerd in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC. In 2021 vond de middag plaats op donderdag 27 mei 2021. In 2022 zal de onderwijsmiddag plaatsvinden op 17 maart 2022. Meer informatie volgt.

Het centrale thema van de Onderwijsmiddag 2021 was: "Maatschappelijke betrokkenheid en Technologie in de zorg", twee nieuwe speerpunten in het Rotterdamse Geneeskundecurriculum dat momenteel wordt herzien en uitgebreid.

In het eerste deel van het programma worden de thema's ingeleid door twee sprekers: dr. Ed van Beeck, arts Maatschappij en Gezondheid, universitair hoofddocent Maatschappelijke Gezondheidszorg, voorzitter Werkgroep Maatschappelijke betrokkenheid, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, en dr.ir. Egge van der Poel, tot voor kort Clinical Data Scientist in het Erasmus MC en thans Academic Director bij JADS en Executive Professor bij TIAS.

In het tweede deel van het programma wordt er in kleine groepen gediscussieerd over wat we onze studenten over deze thema’s in het onderwijs (zouden) moeten aanbieden en hoe deze thema’s kunnen worden verweven in de coschappen en wat dat op de werkvloer betekent.
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen