Onderwijsmiddag

De Onderwijsmiddag wordt jaarlijks georganiseerd in het Onderwijscentrum van het Erasmus MC. Dit collegejaar staat de Onderwijsmiddag gepland op donderdag 12 maart 2020 in de Queridozaal van 15.30-18.00 uur (met aansluitend een buffet).

Het centrale thema van deze Onderwijsmiddag is: "Maatschappelijke betrokkenheid en Technologie in de zorg", twee nieuwe speerpunten in het Rotterdamse geneeskundecurriculum dat thans wordt herzien en uitgebreid.

In het eerste deel van het programma worden de thema's ingeleid door twee sprekers: dr. Ed van Beeck, arts Maatschappij en Gezondheid, universitair hoofddocent Maatschappelijke Gezondheidszorg, voorzitter Werkgroep Maatschappelijke betrokkenheid, afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC, en dr.ir. Egge van der Poel, Clinical Data Scientist in het Erasmus MC, Academic Director bij JADS en Executive Professor bij TIAS.

In het tweede deel van het programma wordt er in kleine groepen gediscussieerd over wat we onze studenten over deze thema’s in het onderwijs (zouden) moeten aanbieden en hoe deze thema’s kunnen worden verweven in de coschappen en wat dat op de werkvloer betekent.

U kunt zich hier tot 1 maart a.s. inschrijven voor deelname aan de Onderwijsmiddag. Er wordt accreditatie aangevraagd voor deze bijeenkomst.