Overleg disciplinecoördinatoren

Elke twee maanden wordt het zg. Overleg Disciplinecoördinatoren (ODC) gehouden in het Erasmus MC. Aan dit overleg doen de centrale) discplinecoördinatoren van alle coschappen in het Erasmus MC mee. Tevens zijn aanwezig vertegenwoordigers van de MFVR en de Co-Raad Rotterdam en adviseurs van Onderwijsbeleid en -advies. Het ODC wordt voorgezeten door de opleidingscoördinator van de master Geneeskunde.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen