Research Incubator

Op zoek naar een combinatie van professionele ontwikkeling en intellectuele verdieping?

Een carrière in de Internal Audit en IT-audit of als project-professional verhoudt zich doorgaans lastig tot de rust en ruimte die nodig is voor wetenschappelijke reflectie. Toch leeft bij veel professionals in dit domein het verlangen om de inzichten die zij in de praktijk opdoen te verdiepen en te delen. Een wetenschappelijke promotie is daarvoor een aanlokkelijk perspectief. Maar waar halen auditors en project-professionals de tijd, motivatie en ondersteuning vandaan om die ambitie te realiseren?  En is de stap naar een volledig promotieonderzoek niet ‘een brug te ver’? En zo blijft de sluimerende wens aanwezig maar de beslissende stap achterwege.

Doelgroep

Wij kennen vele professionals die rond blijven lopen met deze sluimerende wens om promotieonderzoek te doen en de professie zo van de benodigde reflectie en academische verdieping te voorzien. Sommigen hebben als alumnus van de ESAA Internal Audit & Advisory / IT-Audit & Advisory opleiding of collega opleiding al laten zien dat ze potentie hebben als onderzoeker door middel van een uitmuntend afstudeerreferaat, in artikelen of als docent/spreker. En ook breder in de beroepsgroep lopen mensen met onderzoeks-potentie en ambitie. Maar de gangbare kaders om binnen universiteiten te promoveren passen niet bij hun situatie.

ESAA/eBridges start een programma met bijzondere eigenschappen

Voor deze mensen en voor de beroepsgroep ontwikkelt ESAA, een programma met bijzondere eigenschappen:

  • In circa 1 jaar ondersteunen wij de gedreven professional tot aan de drempel van een formeel promotie-traject;
  • In deze periode van circa 1 jaar kan de deelnemer voldoende ervaren wat wetenschappelijk onderzoek met zich meebrengt: zowel qua aanpak, uitvoering, als publicatie, maar ook in de combinatie met thuis en werk;
  • Ook als de deelnemer na dit programma niet doorgaat met promotieonderzoek, vormt het incubatorprogramma een waardevolle onderzoeksbeleving die zijn vruchten afwerpt.

Het incubator programma geeft structuur

Het principe van de 'incubator' wordt veel gebruikt in de hightech sector en is erop gericht om startups met een goed idee en potentie, een structurerende, motiverende en helpende omgeving te bieden, waarin zij dat idee in de praktijk kunnen brengen en de levensvatbaarheid ervan kunnen toetsen gedurende een overzichtelijke periode. Dezelfde gedachte zit achter dit 'research incubator' programma: aan mensen met een onderzoeksidee en met potentie bieden wij een structurerende, motiverende en helpende omgeving om de eerste stappen op een onderzoekspad te verkennen en aan den lijve te ondervinden.

Met het ESAA/eBridges Research Incubator Programma brengen wij op drie manieren structuur aan in de onderzoeksactiviteiten van deelnemers:

  • In de periode van circa 1 jaar verricht de deelnemer van begin naar eind een kleinschalig afgebakend deelonderzoek binnen één van de onderzoeksthema’s van eBridges en de ESAA opleidingen Internal Auditing & Advisory / IT-Auditing & Advisory (zie bijlage voor actuele onderzoeksthema’s). Dit onderzoek wordt ondersteund in een interactieve lesvorm (als een soort leerwerkplaats). De onderzoeken zullen resulteren in concept artikelen die worden aangeboden aan European Academic Conference on Internal  Audit and Corporate Governance en worden ingediend bij een passend academisch tijdschrift (nationaal-internationaal);
  • In deze periode ontwikkelt de deelnemer tevens zijn/haar eigen onderzoeksvraag en concept-aanpak die als startpunt kunnen dienen voor voortzetting als promotieonderzoek. Op basis daarvan wordt de meest passende promotor gezocht, binnen of nauw verwant aan eBridges en het wetenschappelijk team van de IAA/ITAA opleidingen;
  • De deelnemer participeert in een 5-tal bijeenkomsten waarin onderzoeksgebied en onderzoeksmethodologie in een kleine groep gemotiveerde deelnemers (max 6) wordt besproken en waarin de voortgang en ervaringen worden gedeeld. Tevens zullen actuele onderzoeksthema’s en recente proefschriften worden besproken. Daarnaast zijn er tussentijdse afstemmingen.

De organisatorische invulling vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk directeuren eBridges en IAA, dr. Arno Nuijten en prof. dr. Mark van Twist.

Wat vragen wij?

Wij weten uit ervaring wat verdiepend onderzoek kan brengen en ook wat het vraagt. Om het maximale uit dit traject te halen - een artikel én weten of een promotietraject je ook na dit jaar nog ‘pakt’- vraag je van jezelf dat je gemiddeld 12 uur per week besteedt aan de uitvoering van je onderzoek. Natuurlijk heb je de vrijheid om dit gedurende dit jaar in de richten op de manier dat het jou past in de dynamiek en patronen van je werksituatie én je privé-situatie. Je zit dus qua werk en ondersteuning niet vast aan collegetijden, alleen verwachten we deelname aan de 5 bijeenkomsten die we gedurende het jaar organiseren. Verder raden we je sterk aan om je werkgever te vragen zich te committeren aan een dag in de week in ruimte voor je onderzoek, voor de periode van een (half) jaar om te kijken of het werkt.

Omdat we met een kleine groep ‘gemotiveerden’ werken moeten we van elkaar het idee hebben dat de overtuiging én de kwaliteit aanwezig is. Dus een exceptionele afronding van een MSc of R-scriptie brengt overtuigingskracht met zich mee.  Dankzij sponsoring van IIA-NL kunnen wij dit éénmalig initiatief aanbieden voor 1950 euro (vrijgesteld van BTW). Daar waar reguliere promotietrajecten doorgaans jaarlijks circa 7000-10000 euro kosten. Ook bij voortzetting na het eerste jaar behoort verdere sponsoring door IIA-NL tot de mogelijkheden. 

Belangstelling?

Dit is vooralsnog een éénmalig traject. In januari 2018 zijn wij met een groep van 6 deelnemers van start gegaan. Eind 2018 zal worden geëvalueerd en worden vastgesteld of de research incubator succesvol is en wordt bepaald of begin 2019 een nieuwe groep wordt gestart. Bij belangstelling: overleg eerst met je werkgever of deze je de kans gunt en deelname steunt en neem contact op met dr. Arno Nuijten op nuijten@ese.eur.nl 

Dr. Arno Nuijten RE CIA
Prof. dr. Mark van twist

Wetenschappelijk directeuren eBridges  en Internal Auditing & Advisory
Erasmus School of Accounting & Assurance
Erasmus Universiteit Rotterdam