Biodiversiteitsbeleid nog niet ingekleurd

Jacqueline Scheidsbach en Emiel Gieles (beiden Impact Centre Erasmus) en Anita de Horde (Finance for Biodiversity Foundation) schrijven over biodiversiteit in organisaties in magazine P+. De basis vormt de resultaten uit de enquête onder leden van het MVO Expertpanel van Impact Centre Erasmus, Erasmus Universiteit Rotterdam. 82% geeft aan dat het handelen van de eigen organisatie effect heeft op biodiversiteit. 56% oormerkt biodiversiteit als materieel. Slechts 30% stuurt op kengetallen omtrent biodiversiteit. Ook komen drie organisaties aan het woord die wél serieus werk maken van biodiversiteit: bouwbedrijf Heijmans, familiebedrijf in de voedingsmiddelen industrie Verstegen Spices & Sauces en impactinvesteerder Cardano ACTIAM.  

Gezien de klimaattop begin november in Egypte én de VN-biodiversiteitstop (COP15) in Canada in december dit jaar is het onderzoek erg actueel. Wereldleiders onderhandelen dan over het vaststellen van de biodiversiteitsdoelen voor 2030. De COP-bijeenkomst vormt dé mondiale agenda om het biodiversiteitsverlies een halt toe te roepen en om te buigen naar herstel. 

Behoud van biodiversiteit is in meerdere Sustainable Development Goals (SDGs) van de VN terug te vinden. Aan de 84 procent van de deelnemers aan het MVO Expertpanel die aangeeft überhaupt SDG’s te agenderen is gevraagd wie er werk maakt van SDG-doelen die een relatie hebben met biodiversiteit.  

  • Klimaatactie (SDG 13):                           64 procent  
  • Leven op land (SDG 15):                        41 procent  
  • Schoon water en sanitair (SDG 6):        32 procent  
  • Leven in het water(SDG 14):                  23 procent  

Feitelijk blijken klimaat en biodiversiteit niet los te zien, zo stelde al eerder zowel IPBES als WWF. Uit het onderzoek onder de leden van het MVO Expertpanel wordt duidelijk waarom biodiversiteitsbeleid bij organisaties op dit moment vooral nog een activiteit is waar over gepraat wordt, maar nog weinig naar wordt gehandeld. Kortom: het biodiversiteitsbeleid bij organisaties moet nog dringend worden ingekleurd. 

Wilt u meer lezen over wat de barrières zijn voor organisaties om van biodiversiteit werk te maken? Wilt u zich laten inspireren door de opgenomen interviews? Of de links naar meer informatie gebruiken? Ook voor meer informatie en de conclusie dient u het artikel te lezen. 

Het volledige artikel kunt u dan ook hieronder downloaden. 

----------- 

Met dank aan de interviews met Jan Willen Burgmans (Heijmans), Marianne van Keep (Verstegen Spices & Sauces) en Arjan Ruijs  (Cardano Actiam). Voor redactie en plaatsen van het artikel in P+, dank aan Jan Bom. Voor invulling geven aan het idee voor een volwassenen kleurplaat voor aandacht voor én tegelijkertijd verlies van biodiversiteit gaat dank uit naar Annemarie Gorissen. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen