ESAA feliciteert Jeroen-Paul Haasnoot met Internal Audit Scriptie Award 2017

Jeroen-Paul Haasnoot heeft de Internal Audit Scriptie Award 2017 gewonnen voor zijn onderzoek  ‘het meten van tone of voice in Nederlandstalige geschreven tekst’. Jeroen-Paul heeft zijn referaat geschreven ter afsluiting van de post-master opleiding Internal Auditing & Advisory van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA).

Jeroen-Paul heeft een meetinstrument ontwikkeld voor het meten van de tone of voice en heeft dit toegepast op toezichtbrieven van De Nederlandsche Bank. Volgens de jury heeft "Jeroen-Paul een goede data-analyse uitgevoerd en een gedegen onderzoek afgeleverd. Hij heeft communicatie-experts bevraagd en de ontvangers van toezichtbrieven bij het onderzoek betrokken. Het meetinstrument laat goed zien hoe je tekst conceptueel kunt operationaliseren. Dit is erg zinvol voor onze beroepspraktijk, met alle auditrapporten die wij opleveren. Het meten van tone of voice in teksten is wel tijdrovend, maar de ontwikkelde bouwblokken zijn innovatief bedacht en erg praktisch toepasbaar."

De award is een initiatief van het SVRO bestuur (Stichting Verenigde Register Operational Auditors) die een jury heeft ingesteld die de (door de ESAA en UvA ingediende) scripties heeft beoordeeld op relevantie voor het vakgebied, innovativiteit, praktische toepasbaarheid, originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit.