ESAA feliciteert Virginie de Rooij met Internal Audit Scriptie Award 2018

Virginie de Rooij IIA Scriptie Award 2018

Virginie de Rooij heeft de Internal Audit Scriptie Award 2018 gewonnen voor haar onderzoek ‘Een Spiegel van de Werkelijkheid’. Een onderzoek naar de ideeën onderliggend aan auditmethodologie en de gevolgen hiervan en een eerste aanzet voor de verdere ontwikkeling van het vakgebied Auditing. Virginie heeft haar referaat geschreven ter afsluiting van onze post-master opleiding Internal Auditing & Advisory van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA).

Virginie heeft onderzoek gedaan naar de huidige stand van auditmethodologie en hoe dit in verhouding staat tot de groei die is doorgemaakt in de ontwikkeling van de rationalistische wetenschapsfilosofie. Zij concludeert in haar onderzoek dat het vakgebied auditing achterloopt op de ontwikkelingen binnen het rationalisme en draagt aanbevelingen aan voor het vakgebied. Daarnaast wordt geconcludeerd dat de werkwijzen in individuele audits te vergelijken zijn met de werkwijzen binnen het rationalisme van begin 20e eeuw en worden ook voor auditmethoden een aantal aanbevelingen gedaan.

De award is een initiatief van het SVRO bestuur (Stichting Verenigde Register Operational Auditors) die een jury heeft ingesteld die de (door de ESAA en UvA ingediende) scripties heeft beoordeeld op relevantie voor het vakgebied, innovativiteit, praktische toepasbaarheid, originaliteit en wetenschappelijke kwaliteit.

 

Het onderzoek van Virgine de Rooijis hier te downloaden
 
Bekijk de samenvatting van Virginie op YouTube

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen