ESAA onderzoekt opvattingen en misverstanden over accountants en accountantscontrole

De Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA) doet onderzoek naar de opvattingen van stakeholders over het werk van de accountant en de controlekwaliteit. Daarvoor is ook de visie van accountants zelf van belang.

De ESAA sprak in de afgelopen periode met een aantal controlerend accountants over de verwachtingskloof of –kloven met het maatschappelijk verkeer en hoe die te verkleinen. “Tot onze verbazing zijn de opvattingen zeer divers”, aldus betrokkenen bij het onderzoek.

Bestaande onderzoeken zijn volgens de ESAA voor verbetering vatbaar. Analyses beperken zich meestal tot concrete verwachtingen (en wensen) van stakeholders. Ze geven minder inzicht in zaken als kennisniveau en begrip, houding, betrokkenheid en interesse van stakeholders met betrekking tot de accountantscontrole.

Bovendien ontbreekt volgens de onderzoekers inzicht in de perceptie van de accountant bij deze verwachtingen van stakeholders: hoe denkt de accountant dat hij of zij wordt gezien door de stakeholders? Dat geldt ook ten aanzien van de controle zelf.

Hernieuwd startpunt

De opvattingen van accountants dragen bij aan verbetering van de dialoog tussen accountants, directe stakeholders en de samenleving als geheel, stellen de onderzoekers. De visie van accountants helpt bij het bepalen van een hernieuwd startpunt voor een analyse van (onder andere) de verwachtingskloof.

Naast ‘bekende’ stakeholders met betrekking tot de accountantscontrole, zoals bestuurders, commissarissen, aandeelhouders, externe toezichthouders, politici en journalisten, zijn voor een goede beeldvorming rondom het accountantsberoep ook de meningen van de ‘verstandige leek’ en de ‘gemiddelde Nederlander’ van belang, benadrukt ESAA.

Het invullen van het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. De resultaten worden gebruikt voor publicaties en dienen als basis voor de dialoog met stakeholders.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen