Promotie Violeta Verbraak-Kolevska

over ‘Internal Audit Effectiveness – Factors influencing management to listen to the internal auditor’s risk warnings’

Op vrijdag 19 oktober heeft Violeta Verbraak-Kolevska met succes haar proefschrift verdedigd op de Erasmus Universiteit.

In de afgelopen 5 jaren heeft Violeta bij ESAA onder begeleiding van Arno Nuijten en Harry Commandeur een 4-tal onderzoeken verricht, naast haar werk bij ABN-AMRO.

Dit heeft geresulteerd in haar proefschrift  genaamd ‘Internal Audit Effectiveness – Factors influencing management to listen to the internal auditor’s risk warnings’.

In dit proefschrift belicht Violeta de rol van top-management support, nudging en timing van de audit-boodschap.

Zij heeft eerder de post-master opleidingen IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory bij ESAA doorlopen.

Het onderzoek van Violeta is ook internationaal gewaardeerd, zoals blijkt uit de ‘best PhD-paper award’ die zij in 2014 in Como mocht ontvangen op het European Academic Conference on Internal Audit & Corporate Governance.

Daarmee is zij een prachtig voorbeeld dat ESAA ook een plaats kan bieden voor practitioners die zich willen toeleggen op verdiepend onderzoek, zelfs uitmondend in een PhD.

Dr. Violeta Verbraak-Kolevska is verbonden aan het expertisecentrum eBRIDGES binnen ESAA.

Promotie Violeta Verbraak-Kolevska