Voor de derde keer op rij wint student van de EUR de Internal Audit Scriptie Award

Lieke Franken-Pullen heeft de Internal Audit Scriptie Award 2019 gewonnen voor haar onderzoek: Gender bias bij auditors. Lieke heeft haar referaat geschreven ter afsluiting van onze post-master opleiding Internal Auditing & Advisory van de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA).

Lieke heeft onderzocht of er sprake is van gender bias bij auditors en hoe deze bias wordt verklaard. Het uiteindelijke doel is om auditors bewust te maken van het mogelijke effect van gender bias op hun oordeel en daardoor gender bias te verminderen. De centrale vraag van dit onderzoek is: hebben het gender van de auditee en de auditor effect op de oordeelsvorming van auditors en hoe wordt dit effect verklaard? Zij heeft met een experiment onder ruim tweehonderd auditors laten zien dat het oordeel van auditors daadwerkelijk beïnvloed wordt door gender.

De award wordt sinds 2017 jaarlijks uitgereikt en is een initiatief van het SVRO bestuur (Stichting Verenigde Register Operational Auditors). De SVRO heeft een jury ingesteld die de (door de ESAA en UvA ingediende) scripties beoordeelt. 'De scriptie van Lieke Franken-Pullen heeft de hoogste score op onderwerpkeuze, originaliteit en wetenschappelijke onderbouwing.' aldus de jury.

Feedback

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen