eBRIDGES

Onze kijk op projecten

Ondanks de ruime kennis van en ervaring met project-methoden voor complexe ICT-projecten worstelen nog veel organisaties met deze projecten. In de praktijk wordt veelal te laat ingegrepen en zien wij twee dominante reflexen op complexe ICT-projecten die slecht lopen: (1) een overload aan procedures, rapportages en controleurs soms uitmondend in 'betonnen zwemvesten' en (2) het rigoureus ingrijpen en vervangen van datgene dat meest nadrukkelijk op het netvlies staat: een andere projectmanager, een nieuwe methode. En zo zijn er projecten die al zigzaggend een spoor trekken door de organisatie: afgebrande medewerkers, uitputting van budgetten en vertrouwen. Hoop gevestigd op nieuwe mensen en nieuwe methoden als 'agile'.

Wij kiezen een andere weg en kijken naar projecten door een andere bril: met oog voor de wijze waarop mensen beslissingen nemen in complexe situaties en de onbewuste heuristieken en biases die daarin een rol spelen. Als we door die bril naar ICT-projecten kijken zien we opvallende en systematische gedragspatronen zoals bijvoorbeeld 'doelsubstitutie', 'dobbelsteengedrag', 'casinogedrag', en 'omstandergedrag' die ons gedrag onbewust sturen waardoor risico's op hol kunnen slaan. Gedragspatronen ('behavioural entrapments') waarvan vaak de kiem al wordt gelegd bij de start van het project en die gaandeweg het project de besluitvorming gaan overheersen en risico's kunnen aanwakkeren. Dit manifesteert zich bijvoorbeeld in vergaderingen of typerende kenmerken in kleurenrapportages.

Wij zijn van mening dat deze kennis ons eerder alert maakt op symptomen die ons vertellen dat we in een 'behavioural entrapment' gaan belanden. Diezelfde kennis biedt tevens interessante aanknopingspunten om met 'slimme interventies', bijvoorbeeld gebruikmakend van nudging en gamification, projecten in eerder stadium bij te sturen en daarmee verder afglijden te voorkomen.

Onze ambitie

Het expertisecentrum Behavioral Risk & Nudges (afgekort eBRIDGES) heeft als ambitie om complexe ICT-projecten beter bestuurbaar en meer succesvol te maken door gebruik te maken van internationaal wetenschappelijk onderzoek naar 'behavioural entrapments' in dergelijke projecten.

Wij doen dit door - samen met vooraanstaande partners uit praktijk en wetenschap - het inzicht in 'behavioural entrapments' in complexe ICT-projecten te vergroten door toegepast onderzoek en kennisdeling. Dit doet wij als volgt:

  1. wij maken onderdeel uit van de Erasmus School of Accounting & Assurance en zijn daarmee geënt in een 'executive-education' omgeving en nauw verankerd met de vooraanstaande onderzoeksgroep Behavioral Economics binnen de Erasmus Universiteit. Tevens werken wij nauw samen met toonaangevende onderzoekers uit VS en Scandinavië.
  2. wij organiseren unieke kennisevenementen waarin vooraanstaande wetenschappers in gesprek gaan met managers uit uw praktijk over de 'behavioural entrapments' in projecten: hoe ze te herkennen én hoe bij te sturen?
  3. wij maken in toegankelijke verhalende onderzoeksrapporten en in de 'taal van de managementpraktijk' een vertaling van wetenschappelijke inzichten op het gebied van risico's en gedrag in complexe ICT-projecten.
  4. wij verrichten toegepast wetenschappelijk onderzoek met en bij kennis-partners in de praktijk die de mogelijkheid willen aangrijpen om met ons het inzicht in de 'behavioural entrapments' in projecten verder te brengen en daar als eerste hun voordeel mee te doen.
  5. wij organiseren workshops om de verkregen inzichten toe te passen in uw praktijk.

Aanpak

In onze aanpak staat de onderzoekende en oplossingsgerichte houding centraal. Wij zijn van mening dat verdiepend inzicht in het gedrag in projecten een waardevolle sleutel kan bieden naar simpele en effectieve interventies die daadwerkelijk bijdragen tot het succes van uw complexe IT-projecten. Wij kiezen de weg om samen met u onderzoek naar dit interessant en belangrijke onderwerp mogelijk te maken en nodigen u daarom graag uit om ons als partner hierbij te ondersteunen.

Het partnerschap kan in meerdere vormen gestalte krijgen. Bent u geïnteresseerd dan kunt u contact opnemen met:

Arno Nuijten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen