TEAM eBRIDGES

eBRIDGES bestaat uit een kernteam dat nauw samenwerkt met een netwerk van onderzoekers van Erasmus School of Economics (Gedragseconomie) en buitenlandse onderzoekers op het gebied van gedrag en risico's in complexe ICT-projecten. 

 • Prof.dr. Arno Nuijten

  Arno Nuijten is programmadirecteur van het expertisecentrum eBRIDGES dat zich richt op 'behavioral entrapments' in complexe ICT-projecten. Daarnaast is Arno bijzonder hoogleraar Behavioral IT Governance bij de Open Universiteit. Van 2012 tot 2017 was hij wetenschappelijk directeur van de IT-Auditing & Advisory opleiding aan de Erasmus Universiteit. Daarvoor was hij 25 jaar werkzaam in de praktijk. Arno is gepromoveerd bij Erasmus Research Institute of Management op het thema complexe ICT-projecten die op hol slaan en de rol daarin van 'risicowaarschuwingen', 'bijrijders' en 'schijnzekerheden'.

  Neem contact op met Arno Nuijten

 • Dr. Nick Benschop

  Nick is verbonden als onderzoeker/docent aan ESAA en verzorgt colleges op het gebied van ICT-projecten en informatiebeveiliging, waarin de gedragsrisico's specifiek belicht worden. Nick heeft een achtergrond in informatica in combinatie met (gedrags-)economie. Hij is in 2016 gepromoveerd bij Erasmus Research Institute of Management op het onderwerp escalerende ICT-projecten. Hij onderzocht onder andere de invloed van naamgeving van projecten op beslissingen om te stoppen of door te gaan met deze projecten.

  Neem contact op met Nick Benschop

 • Prof. dr. Mark Keil

  Mark Keil is hoogleraar informatiesystemen aan Georgia State University (VS). Hij verricht ruim 20 jaar onderzoek naar factoren die ertoe bijdragen dat complexe ICT-projecten de neiging hebben om op hol te slaan. Mark Keil is toonaangevend onderzoeker op dit terrein. Sinds 2010 is Mark intensief betrokken bij de onderzoeken die wij binnen ESAA doen op het gebied van complexe ICT-projecten en heeft hij enkele workshops bij ons verzorgd. Ook komende jaren maakt Mark deel uit van ons team, participeert hij in onze onderzoeksprojecten en verblijft hij periodiek bij ons op de Erasmus Universiteit.

 • Prof.dr. Aurélien Baillon

  Aurélien Baillon is hoogleraar Economics of Uncertainty binnen de Erasmus School of Economics. Zijn onderzoek richt zich onder andere op de ontwikkeling van instrumenten om meer waarheidsgetrouwe antwoorden te verkrijgen op de vraag om een situatie/status te beschrijven (bijvoorbeeld de risico's van een project). Als wij mensen rechtstreeks vragen een dergelijke situatie/status te beschrijven, dan worden hun antwoorden vervormd door bewuste of onbewuste factoren. Dit zien wij bijvoorbeeld terug in de vervorming van rapportages die de status van een project beschrijven. Bovendien kan de relevante informatie verspreid worden tussen veel partijen / afdelingen. Door het meten van 'collectieve kennis' en daarbij gebruik te maken van een spelvorm (gamification) ontstaat een betrouwbaarder beeld van de situatie en kan interessant inzicht worden verkregen dat anders onder het oppervlak verborgen zou blijven. Samen met Aurélien Baillon gaan wij komend jaar onderzoeken of deze meetmethode toepasbaar is op projectrapportages in complexe ICT-projecten.

 • Prof.dr. Kirsten Rohde

  Kirsten Rohde is hoogleraar Gedragseconomie binnen de Erasmus School of Economics. Haar onderzoek richt zich onder andere op de 'gap' tussen plannen maken en de uitvoering van die plannen. Zij gebruikt daarbij voorbeelden uit de dagelijkse praktijk: waarom nemen wij ons voor om vroeg op te staan, zetten we zelfs de wekker, maar drukken we de volgende ochtend vele keren achter elkaar op de snooze-knop. Waarom nemen we ons voor om gezond te gaan eten en laden we in de supermarkt onze winkelwagen vol met ongezonde snacks. In haar onderzoek belicht ze dat de persoon die het plan maakt zich moeilijk verplaatst in de persoon die het plan uitvoert (ook al is hij/zij dat zelf). Haar onderzoek richt zich op biases die daarmee gepaard gaan en geeft aanknopingspunten om de 'gap' tussen plannen en doen te verkleinen. Samen met Kirsten Rohde vertalen wij deze inzichten naar de praktijk van uw complexe ICT-projecten.

 • Prof. dr. Mark van Twist

  Mark van Twist is decaan en bestuurder van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit. Tevens is hij lid in buitengewone dienst van de Algemene Rekenkamer en wetenschappelijk directeur Internal Auditing & Advisory binnen Erasmus School of Accounting & Assurance. Sinds 2012 doen wij samen met Mark onderzoek naar risico's en gedrag in een maatschappelijke context die steeds meer wordt gedomineerd door ICT en de bestuurlijke uitdagingen die hiermee gepaard gaan (complexiteitsbeheersing, ICT-projecten, informatieveiligheid, gedragsbeïnvloeding). Komende periode richten wij ons samen met Mark op toegepast onderzoek naar nudging en gamification. Mark is tevens voorzitter van onze adviesraad.

 • Dr. Violeta Verbraak

  Dr. Violeta Verbraak-Kolevska is alumna van meerdere ESAA-opleidingen (IT-Auditing & Advisory en Internal Auditing & Advisory) en eind 2013 gestart met deeltijd promotie-onderzoek met Harry Commandeur als promotor en Arno Nuijten als co-promotor/dagelijks begeleider. Violeta richt haar onderzoek op effectiviteit van risico-waarschuwingen, in het bijzonder afgegeven door internal auditors. In een experiment over een complex ICT-project, onderzocht zij de invloed van 'nudging' met een descriptieve sociale norm, waarbij een beschrijving van het risico-gedrag van 'anderen' wordt toegevoegd aan een risico-waarschuwing. Zij constateerde dat nudging in deze vorm soms sterk en soms niet werkt. Een andere vorm van nudging betreft de timing van de risicowaarschuwing (niet te vroeg en niet te laat). Daarnaast verricht zij onderzoek naar tijd- en timing-factoren die van invloed zijn op de effectiviteit van risicowaarschuwingen in de audit en adviespraktijk. In October 2018 verdedigde dr. Verbraak-Kolevska met succes haar proefschrift op de Erasmus Universiteit.

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen