Certified Public Controlling – CPC | Postinitiële Opleiding

Een Controller ontwikkelt zichzelf met de opleiding Certified Public Controlling

Publieke organisaties hebben net als alle andere organisaties te maken met een sterk wisselende, complexer wordende omgeving. Maatschappelijke eisen en politieke wensen maken dat publieke organisaties zich optimaal moeten kunnen aanpassen aan een sterk veranderend krachtenveld. Hier staat tegenover dat technologie dezelfde organisaties ook verlost van het uitvoeren van handmatige en routinematige werkzaamheden. Met de komst van AI zien wij dat ook de meer analytische taken in toenemende mate gedigitaliseerd kunnen worden.

De controller bevindt zich midden in dit krachtenveld, en ziet de control functie verschuiven van de meer traditionele financial control functie richting de business control functie. Deze omslag gaat niet vanzelf en doet een beroep op zowel de technische, analytische als de persoonlijke competenties van de controller. Ons programma is gericht op de transitie van financial control naar business control. Wat betekent dit voor de technische skills, wat voor de analytische skills en wat voor de persoonlijke skills.

Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling | Erasmus Universiteit Rotterdam

Waarom deze Postinitiële Opleiding?

Wij kiezen voor het profiel van de business controller, waarbij wij ervan uitgaan dat een business controller in staat is om de besturing van de organisatie op te zetten en in te richten, complexe analyses kan maken, actuele kennis heeft van alle ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, en een vanzelfsprekend gesprekspartner is van het management in de organisatie. Dit alles in een politiek bestuurlijke context. 
Na het afronden van de Postinitiële CPC-opleiding:

 • ben je nog beter in staat om deskundig advies te geven dat cruciaal is voor het bereiken van de publieke en maatschappelijke doelstellingen
 • beschik je over de juiste kennis, inzicht en vaardigheden op het gebied van strategie, verandermanagement, ICT en wet- en regelgeving
 • ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen procesmanagement, politiek, bestuurskunde, bedrijfseconomie en financial accounting
 • kun je nog beter de link leggen naar de administratieve organisatie en management accounting & control
 • zijn jouw skills wat betreft effectief optreden, communicatie en sociale vaardigheden optimaal aangescherpt

Ontdek opleiding met College&Connect

Krijg een inkijkje in een college en stel al je brandende vragen aan een huidige student!

College&Connect Opleiding tot Registercontroller en Certified Public Controller

De belangrijkste informatie van deze Postinitiële Opleiding op een rij

Investering
De complete Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling duurt 2 jaar, verdeeld over 4 semesters. Logisch instroommoment is in het voorjaar of najaar. Desgewenst kun je in overleg ook tussentijds instromen in het reguliere programma. Collegedagen zijn op vrijdag en duren van 9.30 – 16.30 uur. De investering voor dit programma bedraagt per collegejaar €  11.000,-. Dit bedrag is vrijgesteld van BTW.

Locatie
De colleges worden gegeven op de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, Campus Woudestein.

Groepsgrootte
De onderwijsvorm die wij hanteren is die van interactieve colleges. Om de kwaliteit en interactie te kunnen waarborgen, hanteren wij voor deze Postinitiële Opleiding een maximale groepsgrootte van 25 deelnemers.

Voertaal
Tijdens de colleges is de voertaal Nederlands.

Tijdens de Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling komen de volgende vakken aan bod:

 • Module Transition Dynamic
 • Module Governance & Control
 • Module Strategie en processen
 • Module Publieke controller
 • Module Management & Cost Accounting
 • Module Externe Verslaggeving en Auditing
 • Module IT Governance en Control
 • Module Business Intelligence
 • Module Controlling in Complexity
 • Module Procesengineering
 • Module Juridische affiniteit

De opleiding wordt afgesloten met een scriptie. De onderwijsvorm die we hanteren is die van interactieve colleges.

Van de deelnemers van Certified Public Controlling wordt verwacht dat zij 8 - 12 uur besteden aan zelfstudie. Dit staat gelijk aan 60 ects. Logisch instroommoment is in het voorjaar of najaar. Desgewenst kun je in overleg ook tussentijds instromen in het reguliere programma. Collegedagen zijn op vrijdag en duren van 9.30 – 16.30 uur.

Het team van sprekers en docenten van de Postinitiële Opleiding Certified Public Controlling (CPC) bestaat uit zeer ervaren hoogleraren en docenten die vooraanstaande posities bekleden in het bedrijfsleven en non-profit organisaties, allen deskundig op het terrein van Certified Public Controlling.

Programmaleiding
De Postinitiële CPC-opleiding wordt aangeboden door de Erasmus School of Accounting & Assurance (ESAA). Program Director van dit programma is Arno Geurtsen. De coördinatie van dit postinitiële programma ligt in handen van IJfke Geerkens.

De opleiding richt zich op business controllers die werkzaam zijn in of voor publieke organisaties. Dit zijn onder andere:

 • centrale overheden
 • provinciale en gemeentelijke overheden
 • zorginstellingen (cure & care)
 • grote uitvoeringsorganisaties
 • onderwijsinstellingen

Met een afgeronde opleiding Certified Public Controlling vergroot je jouw carrièrekansen als Adviseur, Lijnmanager of Controller in publieke en maatschappelijke organisaties.

Toelating

Aanmelding staat open voor kandidaten die voldoen aan de volgende criteria:

 • universitair of HBO- plus diploma (theorie-eis);
 • minimaal 2 jaar relevante werkervaring (praktijkeis);
 • juiste attitude.

De Commissie van Toelating beslist over deelname aan de opleiding. Uitgangspunt daarbij is of de kandidaat - wanneer deze eenmaal is toegelaten - de opleiding in de daarvoor geldende termijn met succes zal kunnen afronden. De beslissing is gebaseerd op de vooropleiding, de vereiste praktijkervaring en de informatie uit het intakegesprek.

Bij een succesvolle afronding van de opleiding ontvangen de studenten een Certificaat van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met dit certificaat ben je gerechtigd je in te schrijven in het beroepsregister van het Europees Instituut van Certified Public Controllers (EICPC)en mag je de titel Certified Public Controller voeren.

IJfke Geerkens

Program Coordinator

E-mailadres
esaa-cpc@ese.eur.nl
Telefoonnummer
010 - 408 14 92
Adres
Burgemeester Oudlaan 50, Van der Goot Building | Kamer M5-19
3062 PA
Rotterdam

Meer lezen over Certified Public Controlling? Check onderstaande blogs!

Organisaties in de digitale samenleving

Close up van een smartphone in een hand

Gezocht: de Controller van de toekomst

Een groepje sollicitanten zit klaar voor een interview voor de job van Controller van de toekomst

Financieel advies maakt transitie door

Close up van een porseleinen spaarvarken waar iemand een munt in doet

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen