Opleiding Registercontroller

Post-Master Registercontroller / Executive Master of Finance and Control

Inhoud van deze pagina

  1. Introductie
  2. De opleiding
  3. Programma
  4. Toelatingseisen
  5. RC voor RA's
  6. Nadere informatie

1. Introductie

De aan de Post-Master opleiding tot Registercontroller/Executive Master of Finance and Control (RC/EMFC opleiding) docerende hoogleraren beschikken over ruime praktijkervaring in het bedrijfsleven, bij accountantskantoren, adviesbureaus of bij de overheid en hebben hun sporen verdiend in de wetenschap. De vertaling van theoretische theorieën en modellen naar de dagelijkse controllingpraktijk vindt plaats door middel van business cases, presentaties, gastdocenten en workshops.

De RC/EMFC opleiding staat open voor financieel-economische kenniswerkers werkzaam in zowel profit organisaties als in non-profit organisaties.

De RC/EMFC opleiding is erkend door de Vereniging van Registercontrollers, hetgeen betekent dat afgestudeerden de RC-titel kunnen aanvragen. Het Curatorium van de RC/EMFC opleiding houdt toezicht op en geeft adviezen over de kwaliteit en verdere ontwikkeling van het curriculum. De leden van het Curatorium hebben affiniteit met het vakgebied controlling en zijn werkzaam in het bedrijfsleven en bij ministeries en non-profit organisaties.

Extra informatie over het beroep registercontroller.

Naar boven

2. De RC/EMFC opleiding

De kernverantwoordelijkheid van de professionele controller is de bewaking van de economische rationaliteit van de bedrijfsvoering. Vanuit dat perspectief van de economische rationaliteit ondersteunt de controller het management van de organisatie, met name door de inrichting en de beheersing van informatie- en controlsystemen.

Via de generatie en verstrekking van beslissingsondersteunende (‘ex ante’)  informatie en via meting van de economische prestatie (‘ex post’) is de professionele controller een betrokken ondersteuner van het management.

Om zijn of haar verantwoordelijkheden waar te kunnen maken is de  professionele controller op de hoogte van recente inzichten op aan het controllership verbonden vakgebieden als  management accounting & control, financial accounting, administratieve organisatie, financieel management en (fiscaal) recht. Voorts heeft hij of zij gedegen kennis van strategisch management en van verandermanagement.

Zwaar en intensief

De RC/EMFC opleiding is een ‘mooie’ praktijkgerichte, maar ook ‘zware’ opleiding. Van studenten wordt tijdens de colleges een actieve inbreng verwacht. Participatie en interactie tijdens de colleges op basis van de eigen praktijkervaring telt zwaar.

Inhoud en structuur

Hoofdvakken van de opleiding tot registercontroller zijn Management Accounting & Control, Externe Verslaggeving, Finance, Treasury Management, Accounting Information Systems (v/h Administratieve Organisatie) en het participatiecollege. Aanvullende relevante vakken zijn Ondernemingsrecht, Demand & Supply Chain Management, Strategisch Management, Fiscaal Concernrecht en Controller Skills. Daarnaast wordt er ook veel aandacht besteed aan het schrijven van de scriptie.

Verweven met deze vakgebieden zijn inzichten op het vakgebied van Informatie- en Communicatietechnologie. Behalve aan cijfers en getallen wordt aandacht besteed aan sociale en communicatieve vaardigheden.

Bekijk het voorbeeldrooster

Vereniging van Registercontrollers (VRC)

De RC/EMFC opleiding van de Erasmus School of Accounting & Assurance is wetenschappelijk geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en afgestudeerden ontvangen de Master of Science graad Executive Master of Finance and Control (EMFC) en hebben tevens de mogelijkheid lid te worden van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en kunnen dan het dienstmerk Register Controller (RC) voeren.

CIMA Exam Course

Na het behalen van uw bul heeft u als lid van de VRC de optie om de wereldwijd gebruikte Chartered Global Management Accountant (‘CGMA’) titel te behalen. VRC-leden hoeven alleen het Strategic Case Study Exam te behalen om de titel CGMA te kunnen voeren. Ter voorbereiding kunt u een CIMA Exam Course volgen bij de VRC. Zie voor meer informatie deze link.

Naar boven

3. Programma

Het programma begint elk jaar op de eerste vrijdag in september. De RC/EMFC opleiding beslaat vier semesters van gemiddeld 16 weken, waarin op de vrijdag colleges worden gevolgd. De RC/EMFC opleiding wordt afgesloten door het schrijven en verdedigen van de afstudeerscriptie in het tweede of derde studiejaar. Colleges zijn van 9.00 tot 17.30 uur en worden gegeven op Campus Woudestein.

Kosten

Het collegegeld voor het collegejaar 2019-2020 bedraagt € 13.235,-, zowel voor het eerste als het tweede jaar. In dit bedrag zijn begrepen de kosten voor de boeken, readers, en hand-outs.

Graag willen wij u attenderen op het 'levenlanglerenkrediet' van DUO.

Didactisch concept

Aan het aanbod van veel van de genoemde vakken ligt een onderwijsconcept ten grondslag dat niet alleen een appèl doet op de kennis van de docent, maar ook op die van de studenten. Dat concept is het best te omschrijven als een concept van gezamenlijke kennisproductie. Practici produceren zelf ook kennis, gebaseerd op analyses in hun specifieke werkomgeving, onder gebruikmaking van eerder opgedane kennis en ook onder gebruikmaking van gezond verstand en van intuïtie. Daarom proberen docenten aan de opleiding tot registercontroller het onderwijs zodanig vorm te geven, dat de bij de studenten aanwezige kennis zoveel mogelijk wordt gemobiliseerd en geëxpliciteerd, opdat zij optimaal met anderen kan worden gedeeld. Tot de middelen behoren in dit verband (groeps)presentaties, debatten, case-besprekingen, het schrijven van (groeps)papers en rollenspelen. De docent brengt uiteraard zijn of haar eigen (theoretische) kennis in.

Naar boven

4. Toelatingseisen

De RC/EMFC opleiding is een wetenschappelijk gefundeerde beroepsopleiding. Het programma is bestemd voor universitair afgestudeerden met enkele jaren relevante praktijkervaring in een financieel-administratieve functie. Kandidaten moeten een doctoraal/master of science opleiding in bedrijfseconomie of bedrijfskunde met een bepaald vakkenpakket gevolgd hebben.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook kandidaten worden toegelaten die geen academische vooropleiding hebben. Werkkring en verkregen ervaring dienen wel op academisch niveau te zijn en als opleidingseis geldt in dit geval HBO-plus niveau. Indien kandidaten niet beschikken over het vereiste vakkenpakket kan een deficiëntieprogramma worden voorgeschreven.

Naar boven

5. Eenjarige RC opleiding voor RA's

De belangstelling voor het volgen van de Post-Master opleiding tot  Registercontroller door Registeraccountants, en met name accountants in business, is groeiende.
De RC/EMFC opleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam start in augustus 2018 wederom met een specifiek voor accountants ontwikkeld intensief eenjarig programma. Door middel van dit verkorte programma kunnen accountants in één jaar de controllersopleiding voltooien.

Programma

Het eenjarige programma is gericht op verdieping en uitbreiding van actuele en relevante financieel-economische kennis voor in het bijzonder accountants die bijvoorbeeld werkzaam zijn als concern controller, CFO of senior controller. Het eenjarige programma bestaat uit de vakken: Fiscaal Concernrecht, Demand & Supply Chain Management, Strategy Competitiveness & Governance, Management Accounting & Control, Treasury Management, Finance en het Participatiecollege.

Raadpleeg het volledige conceptrooster RC voor RA's.

Kosten programma € 13.235,-

Aanmelden

Start uw 'Aanvraag tot Toelating' hier.

De toelatingseis voor het verkorte programma is Registeraccountant of Registeraccountant theoretisch.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Program Manager drs. Hendrik Geerkens:
M 06 – 51 10 09 27
E geerkens@ese.eur.nl

Of met de Program Coordinator Jolanda Klos:
T 010 – 408 28 73
E klos@ese.eur.nl

Naar boven

6. Nadere informatie

Bekijk de brochure van de Post-Master opleiding Registercontroller.

Aanmelden

Middels een aanvraag tot toelating kunnen wij u (geheel vrijblijvend) een persoonlijke indicatie geven van het te volgen traject.

Contact

Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding Register Controlling kan men zich richten tot de Program Coordinator van de opleiding:

Jolanda Klos

E-mailadres
Telefoon
010 - 408 28 73
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-19
Adres

Burg. Oudlaan 50
3062 PARotterdam
Nederland

Postadres   
 
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam
Jolanda Klos