Post-Master Registercontroller | Executive Master of Finance and Control

1. De RC/EMFC-opleiding

De RC-opleiding is erop gericht uw kennis en inzichten op het gebied van finance, control, digitalisering en besturing te verrijken met ‘state of the art’ kennis. U maakt kennis met de ervaringen van andere organisaties. Daarnaast wordt gewerkt aan uw vaardigheden zodat u klaar bent voor nieuwe uitdagingen binnen uw vakgebied.

Extra informatie over het beroep registercontroller

Naar boven

2. Programma RC/EMFC-opleiding

Hoofdvakken

Management Control & Business Intelligence

Richt zich op beslissingsondersteuning in de organisatie en de rol van de controller, hierin wordt ruim aandacht besteed aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van gebruik van data. De veranderende rol van de controller betreft de manier van werken en adviseren. De colleges worden gekenmerkt door een combinatie van theorie en praktijk door de inzet van CFO’s.

Accounting Information Systems

Accounting Information Systems is gericht op de betrouwbaarheid, juistheid en volledigheid van de informatie die wordt verstrekt gegeven een gedigitaliseerde omgeving. Hoe krijgt een organisatie betrouwbare informatie die gebaseerd is op interne en externe bronnen, algoritmen en gekoppelde applicaties. Daarnaast wordt specifiek aandacht besteed aan actualiteiten op dit domein en het opzetten van risicomanagement.

Financial Accounting

Toepassing van de grondslagen en de wet­ en regelgeving die nationaal (NL GAAP) en internationaal (IFRS) zijn ontwikkeld op het terrein van de externe verslaggeving. Zowel voor profit als non­profit organisaties.

Finance en Treasury Management

Het ontwikkelen van inzicht in de besluitvorming met betrekking tot corporate finance-vraagstukken. Ook actuele ontwikkelingen zoals real­options, hybride financiële instrumenten, derivaten in de jaarrekening en management­opties komen aan bod.

Participatiecollege

Het participatiecollege is bedoeld om de eigen praktijk te verdiepen, maar ook concreet te oefenen met vaardigheden. Er wordt niet alleen gewerkt met docenten, maar ook met meer op de persoon gerichte interventies.

Strategic planning & business architecture

Het vak richt zich op de rol van de business controller in en na het strategieproces. De controller krijgt tools aangereikt die hij kan gebruiken gedurende het proces. Hij kan ook een verandering in strategie doorvertalen naar de hele organisatie.

Naar boven

Overige vakken

Ondernemingsrecht

Kennis van nationale en Europese goederen­, verbintenissen­, ondernemings­ en faillissementsrecht.

Value Management

In dit vak wordt de focus gelegd op het begrip maatschappelijke waarde, hoe benoem je dit en hoe meet je dit. Daarnaast wordt ingegaan op ethische vraagstukken en wordt stilgestaan bij complexe governance vraagstukken, waar een organisatie mee wordt geconfronteerd indien zij stakeholders wil en gaat betrekken bij haar besluitvorming.

Fiscaal Concernrecht

Van loonheffing en omzetbelasting tot fiscale eenheid en deelnemingsvrijstelling.

Demand & Supply Chain Management

Centraal staan vraagstukken rondom de logistiek van traditionele en minder traditionele organisaties.

Project Control

Het betreft hier het opzetten en beheersen van grote programma’s en projecten.

Controller Skills

Naast de inhoudelijke kennis dient een controller ook als strategisch partner en adviseur op te treden. Deze vaardigheden staan centraal.

Scriptie en Slotexamen

U schrijft individueel een scriptie gericht op het oplossen van een actueel vraagstuk uit uw eigen organisatie. Hierbij wordt u ingedeeld in een scriptiegroep met begeleider, waardoor het proces van het schrijven van de scriptie versneld wordt en wat de kwaliteit ten goede komt. U leert daarbij vraagstukken op te pakken op een wetenschappelijk verantwoorde manier. Hierdoor leert u problemen beter te doorgronden, en uw vraagstelling scherper te krijgen dan u tot dan toe gewend bent. Uw verdediging vindt plaats bij de examencommissie. De verdediging bestaat uit het beantwoorden van vragen en het verzorgen van een presentatie.

Naar boven

Bekijk het voorbeeldrooster

Vereniging van Registercontrollers (VRC)

De RC/EMFC opleiding van de Erasmus School of Accounting & Assurance is wetenschappelijk geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) en afgestudeerden ontvangen de Master of Science graad Executive Master of Finance and Control (EMFC) en hebben tevens de mogelijkheid lid te worden van de Vereniging van Registercontrollers (VRC) en kunnen dan het dienstmerk Register Controller (RC) voeren.

CIMA Exam Course

Na het behalen van uw bul heeft u als lid van de VRC de optie om de wereldwijd gebruikte Chartered Global Management Accountant (‘CGMA’) titel te behalen. VRC-leden hoeven alleen het Strategic Case Study Exam te behalen om de titel CGMA te kunnen voeren. Ter voorbereiding kunt u een CIMA Exam Course volgen bij de VRC. Zie voor meer informatie deze link.

Naar boven

3. Start Programma

De opleiding begint zowel in september als in februari. De opleiding duurt in totaal 2 tot 2 ½ jaar. Iedere vrijdag worden colleges gegeven. Details over roostering kunt u bij ons navragen.

Kosten

Het collegegeld voor het collegejaar 2020-2021 bedraagt € 13.235-, zowel voor het eerste- als het tweede jaar. In dit bedrag zijn inbegrepen de kosten voor boeken, readers en hand-outs.

Graag willen wij u attenderen op het 'levenlanglerenkrediet' van DUO opent externe link.

4. Toelatingseisen

De RC/EMFC-opleiding is een wetenschappelijk gefundeerde beroepsopleiding. Het programma is bestemd voor universitair afgestudeerden met enkele jaren relevante praktijkervaring in een financieel-administratieve functie. Kandidaten moeten een doctoraal of Master of Science-opleiding in bedrijfseconomie of bedrijfskunde met een bepaald vakkenpakket gevolgd hebben.

Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook kandidaten worden toegelaten die geen academische vooropleiding hebben. Werkkring en verkregen ervaring dienen wel op academisch niveau te zijn en als opleidingseis geldt in dit geval HBO-plus niveau. Indien kandidaten niet beschikken over het vereiste vakkenpakket kan een deficiëntieprogramma worden voorgeschreven.

Naar boven

5. Éénjarige RC-opleiding voor RA's

De belangstelling voor het volgen van de Post-Master opleiding tot Registercontroller door Registeraccountants, en met name de accountants in business, is groeiende. De RC/EMFC-opleiding van de Erasmus Universiteit Rotterdam start (bij voldoende animo) in augustus 2019 wederom met een specifiek, voor accountants ontwikkeld, intensief éénjarig programma. Door middel van dit verkorte programma kunnen accountants in één jaar de controllersopleiding theoretisch voltooien.

Programma

Het éénjarige programma is gericht op de verdieping en uitbreiding van actuele en relevante financieel-economische kennis, voor in het bijzonder accountants die bijvoorbeeld werkzaam zijn als concern controller, CFO of senior controller. Het éénjarige programma bestaat uit de vakken: Fiscaal Concernrecht, Demand & Supply Chain Management, Strategy Competitiveness & Governance, Management Accounting & Control, Treasury Management, Finance en het Participatiecollege.

Raadpleeg het volledige conceptrooster RC voor RA's.

Kosten programma € 13.235,-

Naar boven

6. Nadere informatie

De toelatingseis voor het verkorte programma is Registeraccountant of Registeraccountant theoretisch.

Vraag hier de brochure aan voor de Post-Master opleiding Registercontroller.

Interesse in de opleiding?

Na een aanvraag tot toelating kunnen wij u (geheel vrijblijvend) een persoonlijke indicatie geven van het te volgen traject. 

Aanvraag tot Toelating' Post-Master opleiding Registercontroller

Contact

Klik hier voor een routebeschrijving naar de campus van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Voor alle praktische zaken en nadere informatie omtrent de opleiding Register Controlling kan men zich richten tot de Program Coordinator van de opleiding:

Mirjam Hokke

E-mailadres
esaa-contr@ese.eur.nl
Kamer
Van der Goot Building, Kamer M5-19
Adres
Burg. Oudlaan 50
3062 PA
Rotterdam Nederland
Postadres   
 
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen