Toelating

tot de Post-Master opleiding tot Registeraccountant of tot de schakel- / deficiëntie-programma’s

Toelatingseisen:

Tot de Post-Master opleiding tot Registeraccountant of tot de schakel- / deficiëntie-programma’s worden toegelaten studenten die beschikken over:

  • Het masterdiploma Accounting, Auditing & Control van de Erasmus School of Economics of het masterdiploma Accounting & Control (Accountancy track) van RSM Erasmus University;
  • Andere master- of doctoraaldiploma’s Bedrijfseconomie, Bedrijfskunde of Fiscale Economie van de Erasmus Universiteit Rotterdam;
  • Een ander Nederlands master / doctoraaldiploma;
  • Het diploma HBO AC, BE, RA of AA (lees meer over het studietraject na deze HBO opleidingen;
  • Een vergelijkbaar buitenlands diploma;
  • Het NIVRA-bewijs “Bewijs van toelating tot de tweede fase van het NIVRA- accountantsexamen” of een verklaring van het Koninklijk NIVRA waaruit blijkt dat de student is toegelaten tot Accountancy 3.

Instroomadvies

Door middel van een Aanvraag tot Toelating kunnen wij u een persoonlijke indicatie geven van het te volgen traject. Wij stellen voor u vrijblijvend en kosteloos een deficiëntiebrief samen waarin wij duidelijk vermelden welke vakken u eventueel dient te volgen alvorens u met de Post-Master opleiding kunt beginnen. U kunt zich pas inschrijven voor het 1e jaar van de Post-Master opleiding tot Registeraccountant nadat u Aanvraag tot Toelating hebt gedaan en wanneer u van het Onderwijs Coördinatie Centrum bericht heeft gehad dat u toelaatbaar bent. De verwerkingstijd van een Aanvraag tot Toelating is doorgaans drie weken.

Instroommomenten

De deeltijdopleiding start jaarlijks in september en april. Indien u in april 2019 wilt instromen dient u vóór vrijdag 1 februari 2019 een Aanvraag tot Toelating in te dienen.